Poznań

termin składania prac

02.09.2022

24. edycja konkursu o Nagrodę Architektoniczną im. Jana Baptysty Quadro

organizator: SARP Oddział Poznań, Miasto Poznań | inwestor: UWI Inwestycje

Macie swoje ulubione obiekty architektoniczne wykonane w Poznaniu w 2021 roku? Jeśli tak to zgłoście je do 2 września br. do 24. edycji Nagrody Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro.

cel

Celem konkrusu jest wyłonienie najlepszego obiektu architektonicznego, który został zrealizowany w Poznaniu w 2021 roku.

Nagroda Prezydenta Miasta Poznania im. J.B. Quadro jest przyznawana od ponad 20 lat. Wyróżnia autora lub zespół autorów za projekt architektoniczny zrealizowany na terenie Poznania w roku poprzedzającym przyznanie nagrody – statuetki Jana Baptysty Quadro. Zwycięską realizację wybiera jury, a zgłoszenia do nagrody mogą dokonywać mieszkańcy Poznania oraz działające w mieście instytucje.

warunki

Swoje propozycje do Nagrody Quadro może zgłosić każdy: mieszkańcy, architekci czy inwestorzy. Warunkiem zgłoszenia obiektu jest jego oddanie do użytku w 2021 roku oraz lokalizacja w granicach Poznania.

Do konkursu zgłosić można wszystkie obiekty architektoniczne bez względu na skalę oraz rodzaj. Mogą być to między innymi: buynki użyteczności publicznej, domy jednorodzinne, osiedla, skwery, place i parki. Liczy się każdy obiekt, który wzbogaca przestrzeń Poznania.

Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać nazwę obiektu, jego adres, nazwiska autorów projektu, nazwę inwestora, a także krótki opis inwestycji (z datą jej oddania do użytku) i zdjęcia. Zgłoszenia do nagrody są przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie internetowej konkursu.

kalendarium

  • termin składania zgłoszeń: do 2 września 2022 roku,
  • ogłoszenie wyników: 18 października 2022 roku.

nagrody

W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda główna, organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

jury konkursu

W skład jury wejdą:

  • prezydent Miasta Poznania lub zastępca prezydenta odpowiedzialny na architekturę i urbanistykę – przewodniczący sądu,
  • zastępca Prezydenta Miasta Poznania odpowiedzialny za architekturę i urbanistykę,
  • dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania,
  • przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania,
  • przedstawiciel inicjatora nagrody UWI Inwestycje,
  • trzech przedstawicieli desygnowanych przez patrona merytorycznego
  • jeden przedstawiciel desygnowany przez Wielkopolską Okręgową Izbę Architektów RP.

więcej informacji

Więcej szczegółów na stronie konkursu.

warunki

https://nagrodaquadro.pl/

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE