Ogólnopolski

termin składania prac

09.05.2023

25. edycja konkursu Geberit. „Projekt Łazienki 2023”

organizator: Geberit

Trwa jubileuszowa edycja konkursu „Projekt Łazienki 2023”. Tym razem wyzwaniem jest projekt mobilnej toalety publicznej, która stanie na terenie ogrodu Pałacu Zamoyskich w Warszawie. Partnerem 25. edycji konkursu zostało Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu mobilnej toalety publicznej w zaciszu ogrodu Pałacu Zamoyskich w Warszawie.

Partnerem tegorocznej edycji zostało Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP.

Od prawie 25 lat firma Geberit organizuje konkurs dla młodych architektów i architektek, studentów i studentek — „Projekt Łazienki”, którego celem jest zwrócenie uwagi na problem deficytu toalet publicznych w polskich miastach. W tym roku organizator, firma Geberit, przeprowadza konkurs pod marką Geberit, ze względu na strategiczne zmiany, które w 2023 roku przechodzi marka Koło.

Przedmiotem konkursu jest projekt koncepcyjny mobilnej toalety publicznej na terenie ogrodu Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, posiadającego siedzibę w zabytkowym Pałacu Zamoyskich przy ulicy Foksal w Warszawie. Projekt mobilnej toalety będzie stanowił uniwersalne rozwiązanie dla toalet publicznych realizowanych w cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenach parków, sportu i rekreacji lub/i w sąsiedztwie budynków o wysokich walorach architektonicznych, w tym terenów i obiektów objętych ochroną konserwatorską.

warunki

Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim mogą wziąć studentki i studenci architektury oraz młode architektki i architekci, indywidualnie lub w zespołach.

W ramach zadania konkursowego należy zaprojektować mobilną toaletę publiczną oraz przedstawić zagospodarowanie terenu ogrodu przy Pałacu Zamoyskich. Zagospodarowanie terenu powinno obejmować proponowaną lokalizację projektowanej toalety — należy uwzględnić i zaprojektować powiązania z istniejącymi obiektami oraz zagospodarowaniem terenu, mając na uwadze ograniczenia komunikacyjne.

Pawilon wystawowo-konferencyjny oraz ogród od strony Alei Na Skarpie to miejsca na terenie całego zespołu gdzie mogą się odbywać wydarzenia dla dużej liczby uczestników. Posadzka pawilonu umieszczona jest na poziomie otaczającego terenu. Z pawilonu bez pokonywania różnic poziomu terenu można wyjść do ogrodu zarówno od strony wschodniej — do głównej części ogrodu od strony Alei Na Skarpie oraz od strony zachodniej – do części ogrodu na zapleczu pawilonu i północnej oficyny pałacu. W związku z tym pawilon wystawowo-konferencyjny jest dostępny dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się. Utrudniony natomiast jest dojazd i dojście do pawilonu. Problemy tworzy przede wszystkim rodzaj nawierzchni na dojściach. Kolejnym dużym problemem jest brak możliwości dojścia do toalet bez pokonywania po drodze schodów. Zadaniem konkursu jest rozwiązanie problemów i udostępnienie osobom o szczególnych potrzebach, w tym z ograniczoną możliwością poruszania się, wydarzeń organizowanych w ogrodzie i pawilonie wystawowo-konferencyjnym.

Uczestnicy i uczestniczki konkursu mają pozostawioną swobodę decyzji w zakresie szczegółowej lokalizacji toalety mobilnej na terenie ogrodu. Dopuszcza się także lokalizację w innej niż ogród części terenu. Wybór lokalizacji będzie oceniany łącznie z innymi elementami projektu. Zalecenia sformułowane przez sąd konkursowy mogą określać potrzebę zmiany lokalizacji na dalszym etapie prac nad projektem.

Będąca przedmiotem zadania konkursowego toaleta mobilna ma stanowić lepszą jakościowo alternatywę dla powszechnie stosowanych toalet mobilnych. Zarówno dla najpowszechniej stosowanych mobilnych toalet chemicznych wykonanych z tworzyw sztucznych, jak i dla toalet kontenerowych. Lepsza jakość ma dotyczyć zarówno jakości użytkowania, jak i estetyki.

Toaleta mobilna ma być dostosowana do lokalizowania w cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenach parków, sportu i rekreacji lub/i w sąsiedztwie budynków o wysokich walorach architektonicznych, w tym terenów i obiektów objętych ochroną konserwatorską. Lokalizację przy będącym siedzibą Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Pałacu Zamoyskich w Warszawie i towarzyszącym mu pawilonie wystawowo-konferencyjnym należy traktować jako przykładową.

Należy wziąć pod uwagę możliwość wyprodukowania, w oparciu o przedstawioną w konkursie koncepcję większej liczby mobilnych toalet.

Przy projektowaniu należy stosować zasady projektowania uniwersalnego.

Dla zapewniania możliwości przewozu toalety nie powinna ona być trwale związana z gruntem i musi być dostosowana do transportu poprzez jej podział na transportowe moduły, a także zastosowanie rozwiązań ułatwiających jej przewóz. Wymiary zewnętrzne poszczególnych modułów toalety mobilnej przewidzianych do transportu nie powinny być większe od wymiarów typowych kontenerów sanitarnych i biurowych, które wynoszą odpowiednio: długość 6058 mm, szerokość 2438 mm, wysokość 2800 mm.

Toaleta mobilna ma być dostosowana zarówno do możliwości podłączenia jej do kanalizacji, jak i do funkcjonowania w miejscach, gdzie kanalizacja nie występuje. W związku z tym należy przewidzieć zbiorniki na nieczystości.

Do decyzji autorów i autorek prac konkursowych pozostawia się to czy złożona toaleta ma stanowić jedną całość, czy też składać się z kilku osobnych brył. Należy wziąć pod uwagę kwestię podłączeń wody i kanalizacji, zbiorników na wodę i kanalizację i przestrzeni potrzebnej do podczyszczania wody deszczowej i wody szarej oraz oczyszczenia wody czarnej (brudnej/zanieczyszczonej fekaliami). Zachęca się uczestników do poszukiwania różnych rozwiązań w tym zakresie — w tym kształtowania elementów, mających charakter nie kubatur, a architektury krajobrazu czy małej architektury.

Projektowana toaleta mobilna i przekształcenie jej otoczenia, poprzez swoje funkcjonalności, powinny pozytywnie wpływać na zachowania użytkowników pod względem świadomości wartości chronionych zasobów przyrody, ekologii, dobrych praktyk w zakresie dostępności.

Obiekt toalety mobilnej musi być łatwy w utrzymaniu czystości i eksploatacji. Zaproponowane materiały zewnętrzne i wewnętrzne (wykończeniowe) oraz konstrukcja powinny uwzględniać całoroczną eksploatację obiektu w długim okresie. Zaproponowane materiały powinny zapewniać wysoką jakość i estetykę wykonania, jak również charakteryzować się wysoką trwałością i odpornością na zniszczenia i uszkodzenie.

Toaletę należy wyposażyć w wyroby marki GEBERIT oraz inne produkty oferowane przez spółki z grupy Geberit.

kalendarium

 • nadsyłanie pytań do organizatora: do 18 kwietnia 2023 roku,
 • termin składania prac i wystawiania ich na portal konkursu: do 9 maja 2023 roku, do godz. 12.00,
 • publikacja prac konkursu internetowego i głosowanie internautów: od 5 do 18 czerwca 2023 roku, do godz. 12.00,
 • ogłoszenie wyników: 21 czerwca 2023 roku, godz. 12.00.

nagrody

Pula nagród w konkursie „Projekt Łazienki 2023” wynosi 60 000 zł. 

Organizatorzy przewidują przyznanie następujących nagród:

 • Grand Prix „Projekt Łazienki 2023” — 30 tys. zł,
 • wyróżnienie I stopnia — 7 tys. zł,
 • wyróżnienie II stopnia — 3 tys. zł,
 • trzy wyróżnienia III stopnia — po 1 tys. zł,
 • nagroda specjalna za projekt wnętrza łazienki — 5 tys. zł,
 • nagroda specjalna (projektowanie uniwersalne) — 3 tys. zł,
 • nagroda specjalna (Eko myślenie) — 2 tys. zł,
 • nagroda internautów — 1 tys. zł.

Przyznana zostanie również nagroda „Debiut Roku”, w ramach której Sąd Konkursowy wybierze dwie osoby, które otrzymają możliwość odbycia miesięcznego płatnego stażu w wybranym przez organizatora biurze architektonicznym.

Kryteria oceny w ramach konkursu głównego:

 • walory architektoniczne, umiejętność wpisania w kontekst otoczenia,
 • funkcjonalność i nowatorstwo projektu,
 • proekologiczne, energooszczędne rozwiązania,
 • uwzględnienie wymagań ergonomicznych i ergonometrycznych,
 • zastosowanie materiałów i technologii, najwyższej jakości, racjonalnych ekonomicznie,
 • zgodność opracowania z warunkami regulaminu.

sąd konkursowy

W skład sądu konkursowego 25. edycji konkursu wchodzą:

 • prof. Ewa Kuryłowicz — Wydział Architektury PW, Kuryłowicz & Associates,
 • Agnieszka Kalinowska-Sołtys — członkini zarządu APA Wojciechowski Architekci, prezeska SARP,
 • Szczepan Wroński — założyciel i partner WXCA, Kolegium Sędziów Konkursowych SARP i Izby Architektów RP;
 • Szymon Wojciechowski — prezes zarządu APA Wojciechowski Architekci, członek mazowieckiego IARP, SARP,
 • Marlena Happach — architektka i urbanistka, dyrektorka Biura Architektury i Planowania Przestrzennego,
 • Dorota Sibińska — architektka, współzałożycielka pracowni architektonicznej Xystudio,
 • Agata Twardoch — architektka i urbanistka, profesorka na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej,
 • Jacek Tryc — architekt, właściciel pracowni Jacek Tryc - wnętrza, wiceprezes i członek zarządu SAW,
 • Jakub Krzysztofik — architekt i urbanista, prezes SARP Łódź,
 • Aleksandra Wasilkowska — architektka, scenografka, Pracownia Architektoniczna Aleksandra Wasilkowska,
 • dr Jerzy Grochulski — prezes SARP w latach 2006–2012, Politechnika Warszawska,
 • Przemysław Powalacz — prezes zarządu Geberit.

Sekretarzą konkursu „Projekt Łazienki 2023” z ramienia marki Geberit jest Justyna Zborowska.

więcej informacji

Regulamin ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi projektów, informacjami na temat lokalizacji oraz zasadami nadsyłania zgłoszeń jest dostępny na stronie konkursu.

warunki

https://konkurs.geberit.pl/

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE