Ogólnopolski

termin składania prac

14.10.2022

XXVI edycja konkursu „Polski cement w architekturze”

organizator: SARP, Stowarzyszenie Producentów Cementu

Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu po raz 26 organizują konkursu „Polski Cement w Architekturze” na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej. Do udziału można zgłaszać obiekty zrealizowane przed końcem 2021 roku {more)

cel

Celem konkursu jest pokazanie możliwości twórczego użycia technologii betonowej w budownictwie. Ideą konkursu jest wybór najlepszej realizacji wykonanej i przekazanej do użytku do końca 2021 roku.

warunki

Zadanie konkursowe polega na corocznym wyborze najlepszej realizacji wykonanej i przekazanej do użytku do końca roku poprzedzającego rok, w którym odbywa się aktualna edycja konkursu. W przypadku XXVI edycji mogą być zgłaszane realizacje oddane do użytku przed
końcem 2021.

Do udziału w konkursie powinny być zgłaszane prace z istotnym i znaczącym zastosowaniem technologii betonowej. Mogą to być prace z zakresu:

 • obiektów budownictwa ogólnego,
 • obiektów budownictwa przemysłowego,
 • obiektów inżynierskich.

Prace do udziału w konkursie mogą być zgłaszane poprzez:

 • oddziały SARP,
 • oddziały PZITB,
 • pracownie, biura projektów,
 • inwestorów,
 • Stowarzyszenie Producentów Betonu.

Zgłoszenie pracy do udziału w konkursie powinno zawierać:

 • kartę zgłoszenia obiektu,
 • zasadnicze rysunki i zdjęcia realizacji na najwyżej 10 arkuszach formatu A4,
 • opisową charakterystykę obiektu (zespołu obiektów) nieprzekraczającą jednej strony maszynopisu formatu A4,
 • materiały w wersji elektronicznej na pendrive (8–12 zdjęć wyłącznie w formatach TIFF, JPG, rozdzielczość min. 300 dpi (5000×3500 pixeli) + autorzy zdjęć, rysunki wyłącznie w formatach EPS, DWG, ew. wektorowe zakotwiczone w PDF-ie, sytuacja, po jednym rzucie, przekroju obiektów zgłoszonych do konkursu).

kalendarium

 • termin składania prac: do 14 października 2022 roku do godz. 15.00,
 • ogłoszenie wyników: 9 grudnia 2022 roku.

nagrody

Kwota przeznaczona na nagrody i wyróżnienia wynosi 40 000 zł.

I nagroda wynosi nie mniej niż 15 000 zł.

Nagrody i wyróżnienia są potwierdzane dyplomem.

sąd konkursowy

 • Agnieszka Kalinowska-Sołtys – przewodnicząca sądu,
 • Magda Wielogórska – przedstawicielka Rady Prezesów SARP,
 • Robert Skitek – laureat ubiegłorocznej edycji konkursu „Polski Cement w Architekturze”,
 • Natalia Paszkowska – członkini Kolegium Sędziów Konkursowych SARP, powołana przez ZG SARP,
 • Zbigniew Pilch – przedstawiciel Stowarzyszenia Producentów Cementu,
 • Hubert Wąsek – sekretarz organizacyjny konkursu.

więcej informacji

Więcej szczegółów na stronie organizatora.

regulamin

http://poznan.sarp.org.pl/wp-content/uploads/2022/08/2022_Regulamin_KONKUSU-POLSKI-CEMENT-edycja-XXVI.pdf

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
INSPIRACJE