Ogólnopolski

termin składania prac

10.10.2023

XXVII edycja konkursu „Polski cement w architekturze”

organizator: SARP, Stowarzyszenie Producentów Cementu

Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu po raz 27 zorganizowały konkursu „Polski Cement w Architekturze” na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej. {more)

cel

Celem konkursu jest pokazanie możliwości twórczego użycia technologii żelbetonowej w budownictwie. Ideą konkursu jest wybór najlepszej realizacji wykonanej i przekazanej do użytku do końca 2022 roku.

warunki

Zadanie konkursowe polega na corocznym wyborze najlepszej realizacji wykonanej i przekazanej do użytku do końca roku poprzedzającego rok, w którym odbywa się aktualna edycja konkursu. W przypadku XXVII edycji mogą być zgłaszane realizacje oddane do użytku przed
końcem 2022 roku.

Do udziału w konkursie powinny być zgłaszane prace z istotnym i znaczącym zastosowaniem technologii betonowej. Mogą to być prace z zakresu:

 • obiektów budownictwa ogólnego,
 • obiektów budownictwa przemysłowego,
 • obiektów inżynierskich.

Prace do udziału w konkursie mogą być zgłaszane poprzez:

 • oddziały SARP,
 • oddziały PZITB,
 • pracownie, biura projektów,
 • inwestorów,
 • Stowarzyszenie Producentów Cementu.

Zgłoszenie pracy do udziału w konkursie powinno zawierać:

 • kartę zgłoszenia obiektu,
 • zasadnicze rysunki i zdjęcia realizacji na najwyżej 10 arkuszach formatu A4,
 • opisową charakterystykę obiektu (zespołu obiektów) nieprzekraczającą jednej strony maszynopisu formatu A4,
 • materiały w wersji elektronicznej na pendrive (8–12 zdjęć wyłącznie w formatach TIFF, JPG, rozdzielczość min. 300 dpi (5000×3500 pixeli) + autorzy zdjęć, rysunki wyłącznie w formatach EPS, DWG, ew. wektorowe zakotwiczone w PDF-ie, sytuacja, po jednym rzucie, przekroju obiektów zgłoszonych do konkursu).

kalendarium

 • termin składania prac: do 10 października 2023 roku do godz. 15.00 (przyjmuje Biuro Zarządu Głównego SARP, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa),
 • ogłoszenie wyników: 8 grudnia 2023 roku.

nagrody

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za efekt architektoniczny uzyskany poprzez zastosowanie technologii betonowych. Przy ocenie uwzględniane jest również inżynierskie i technologiczne nowatorstwo w sposobie wykorzystania technologii betonowych.

Kwota przeznaczona na nagrody i wyróżnienia wynosi 40 000 zł.

I nagroda wynosi nie mniej niż 15 000 zł.

Nagrody i wyróżnienia są potwierdzane dyplomem.

sąd konkursowy

 • Marek Chrobak – przewodniczący sądu,
 • Maciej Araszkiewicz – przedstawiciel Rady Prezesów SARP,
 • Karol Nieradka – laureat ubiegłorocznej edycji konkursu „Polski Cement w Architekturze”,
 • Karol Fiedor – członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP, powołany przez ZG SARP,
 • Zbigniew Pilch – przedstawiciel Stowarzyszenia Producentów Cementu.

Sekretarzem organizacyjnym konkursu jest arch. kraj. Marek Szeniawski.

więcej informacji

Więcej szczegółów na stronie konkursu.

warunki

https://www.sarp.pl/pokaz/xxvii_edycja_konkursu%C2%A0polski_cement_w_architekturze,3325/

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE