Poznań

termin składania prac

06.05.2022

42. edycja konkursu im. prof. Władysława Czarneckiego

organizator: SARP Oddział Poznań

Uwaga studentki i studenci! Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań zaprasza was do zgłaszania swoich projektów semestralnych do 42. edycji Konkursu im. prof. Władysława Czarneckiego. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy semestralnej wykonanej na Politechnice Poznańskiej i Uniwersytecie Artystyczny w Poznaniu.

cel

Studencki konkurs im. prof. Władysława Czarneckiego na najlepszy projekt semestralny wykonany przez studentów architektury i kierunków projektowych na Politechnice Poznańskiej i Uniwersytecie Artystycznym jest corocznym, stałym wydarzeniem w harmonogramie działalności poznańskiego oddziału SARP, swoją tradycją sięgający do 1984 roku. Na liście laureatów i wyróżnionych w konkursie, która liczy już blisko trzysta pozycji, można znaleźć nazwiska uznanych architektów, wybitnych dydaktyków, byłych i obecnych członków zarządu SARP i Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów.

Otwarta formuła konkursu pozwala na udział w fazie eliminacyjnej zarówno niewielkich opracowań architektonicznych, jak i obszernych projektów z zakresu urbanistyki. Dzięki temu konkurs od początku istnienia nieprzerwanie cieszy się olbrzymią popularnością wśród studentów. Celem konkursu jest wybranie i nagrodzenie najlepszych projektów semestralnych.

warunki

Konkurs ma charakter dwuetapowy, obejmuje projekty semestralne terminowo ukończone i ocenione pozytywnie w okresie dwóch ostatnich sesji zaliczeniowych poprzedzających edycję konkursu. Do konkursu przyjmowane są prace wykonane w ramach przedmiotów projektowych z zakresu architektury, urbanistyki oraz architektury wnętrz realizowanych na wydziałach:

 • Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej,
 • Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

Konkurs prowadzony jest w trzech kategoriach:

 • najlepsza architektoniczna praca semestralna,
 • najlepsza urbanistyczna praca semestralna,
 • najlepsza praca semestralna w zakresie architektury wnętrz.

Etap I konkursu ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć wszystkie prace zgłoszone przez autorów, które uzyskały zaliczenie w  terminie i zostały zarekomendowane przez prowadzącego temat. Można zgłosić do konkursu maksymalnie cztery prace, w tym dwie prace grupowe w dowolnej kategorii.

Etap II konkursu ma charakter zamknięty. Uczestniczą w nim wyłącznie prace zakwalifikowane w I etapie. Projekty prezentowane są na wystawie.

Prace będą oceniane pod względem:

 • jakość analitycznego i studyjnego podejścia do tematu, jako podstawy rozwiązań projektowych,
 • oryginalności pomysłu wyrażonej w przedkładanych propozycjach programowych, sytuacyjno-przestrzennych i architektonicznych,
 • biegłości warsztatowej, wyrażonej poziomem, jak i zakresem opracowania tematu, umiejętności technicznej wypowiedzi i graficznego zapisu.

kalendarium

 • termin zgłaszania prac do etapu I — do 6 maja 2022 roku,
 • kwalifikacja prac do etapu II — 20 maja 2022 roku,
 • ogłoszenie wyników i wernisaż — czerwiec 2022 roku.

Zgłoszenia do I etapu konkursu należy przesyłać drogą mailową na adres konkursczarneckiego@gmail.com

nagrody

Sąd konkursowy przyznaje nagrody główne równorzędne w trzech kategoriach, a spośród nich wybiera Grand Prix.
Nagrodą jest dyplom oraz nagroda pieniężna, której wysokość jest ustalana co roku przez sąd konkursowy.

Sąd konkursowy może przyznać maksymalnie trzy wyróżnienia, które mogą mieć postać pieniężną, rzeczową lub honorową.

sąd konkursowy

Sąd konkursowy składa się z trzech sędziów wybieranych spośród członków poznańskiego SARPu oraz dwóch zaproszonych przedstawicieli Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, z zastrzeżeniem, że wśród sędziów znajduje się przynajmniej trzech członków Kolegium Sędziów Konkursowych.

Pełny skład sądu konkursowego zostanie podany niebawem.

więcej informacji

Więcej informacji, regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie konkursu.

warunki

http://konkursczarneckiego.pl/

regulamin

https://1e44903d-1fbb-4c09-b493-6c36deacdcb5.filesusr.com/ugd/43691f_724b79c67d404b459c28582fa2ab83c1.pdf

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE