Poznań

termin składania prac

22.06.2023

43. edycja konkursu im. architektów Janiny i Władysława Czarneckich

organizator: SARP Oddział Poznań

Uwaga studentki i studenci! SARP Poznań zaprasza was do zgłaszania swoich projektów semestralnych do 43. edycji konkursu im. architektów Janiny i Władysława Czarneckich. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy semestralnej wykonanej na Politechnice Poznańskiej i Uniwersytecie Artystyczny w Poznaniu.

cel

Konkurs organizowany jest nieprzerwanie od 1984 roku i tym samym jest jednym z najstarszych tego typu cyklicznym wydarzeniem w Polsce. Pierwotnie odbywały się dwie edycje rocznie jako podsumowanie semestru letniego i zimowego, od roku 1991 przyjął formułę konkursu corocznego.

Od 2023 roku ulega zmianie nazwa konkursu z uwagi na chęć dostrzeżenia dorobku pani profesor Janiny Czarneckiej. Zarząd SARP Oddział Poznań podjął stosowną uchwałę 16 lutego 2023 roku i od tego roku konkurs oficjalnie nazywa się konkursem im. architektów Janiny i Władysława Czarneckich.

Na liście laureatów i wyróżnionych w konkursie, która liczy już kilkaset pozycji, można znaleźć nazwiska uznanych architektów, wybitnych dydaktyków, byłych i obecnych członków zarządu SARP i Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów.

Otwarta formuła konkursu pozwala na udział w fazie eliminacyjnej zarówno niewielkich opracowań architektonicznych, jak i obszernych projektów z zakresu urbanistyki. Dzięki temu konkurs od początku istnienia, nieprzerwanie cieszy się olbrzymią popularnością wśród studentów. Celem konkursu jest wybranie i nagrodzenie najlepszych projektów semestralnych wykonanych przez studentów i studentki architektury i kierunków projektowych na Politechnice Poznańskiej i Uniwersytecie Artystycznym.

warunki

Konkurs ma charakter dwuetapowy, obejmuje projekty semestralne terminowo ukończone i ocenione pozytywnie w okresie dwóch ostatnich sesji zaliczeniowych poprzedzających edycję konkursu. Do konkursu przyjmowane są prace wykonane w ramach przedmiotów projektowych z zakresu architektury, urbanistyki oraz architektury wnętrz realizowanych na wydziałach:

 • Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej,
 • Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu,
 • Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

Konkurs prowadzony jest w trzech kategoriach:

 • najlepsza architektoniczna praca semestralna,
 • najlepsza urbanistyczna praca semestralna,
 • najlepsza praca semestralna w zakresie architektury wnętrz.

Etap I konkursu ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć wszystkie prace zgłoszone przez autorów, które uzyskały zaliczenie w terminie i zostały zarekomendowane przez prowadzącego temat. Można zgłosić do konkursu maksymalnie cztery prace, w tym dwie prace grupowe w dowolnej kategorii.

Etap II konkursu ma charakter zamknięty. Uczestniczą w nim wyłącznie prace zakwalifikowane w I etapie. Projekty prezentowane są na wystawie.

Prace będą oceniane pod względem:

 • jakość analitycznego i studyjnego podejścia do tematu, jako podstawy rozwiązań projektowych,
 • oryginalności pomysłu wyrażonej w przedkładanych propozycjach programowych, sytuacyjno-przestrzennych i architektonicznych,
 • biegłości warsztatowej, wyrażonej poziomem, jak i zakresem opracowania tematu, umiejętności technicznej wypowiedzi i graficznego zapisu.

kalendarium

 • termin zgłaszania prac do etapu I — do 5 czerwca 2023 roku,
 • kwalifikacja prac do etapu II — 22 czerwca 2023 roku,
 • ogłoszenie wyników i wernisaż — październik 2023 roku.

Zgłoszenia do I etapu konkursu należy przesyłać drogą mailową na adres konkursczarneckiego@gmail.com

nagrody

Sąd konkursowy przyznaje nagrody główne równorzędne w trzech kategoriach, a spośród nich wybiera Grand Prix.
Nagrodą jest dyplom oraz nagroda pieniężna, której wysokość jest ustalana co roku przez sąd konkursowy.

Sąd konkursowy może przyznać maksymalnie trzy wyróżnienia, które mogą mieć postać pieniężną, rzeczową lub honorową.

sąd konkursowy

Sąd konkursowy obraduje w następującym składzie:

 • dwóch sędziów wybieranych spośród członków Zarządu Oddziału,
 • dwóch sędziów wybieranych z grona Kolegium Sędziów Konkursowych SARP Oddział Poznań,
 • jeden sędzia przedstawiciel Rady Wielkopolskiej OIA RP.

Pełny skład sądu konkursowego zostanie podany niebawem.

więcej informacji

Więcej informacji, regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie konkursu.

warunki

http://poznan.sarp.pl/2023/05/25/ogloszenie-xliii-edycji-konkursu-im-architektow-janiny-i-wladyslawa-czarneckich/

regulamin

http://poznan.sarp.pl/wp-content/uploads/2023/05/Regulamin-konkurs-im.-architektow-J.-i-Wl.-Czarneckich.pdf

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE