Ogólnopolski

termin składania prac

04.09.2023

Przestrzeń wspólna jest wartością – VI edycja konkursu Nagroda NIAiU

organizator: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki ogłosił VI edycję konkursu o Nagrodę NIAiU — „Przestrzeń wspólna jest wartością”. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej. W konkursie rywalizują autorzy i autorki prac magisterskich kierunków architektura i urbanistyka, obronionych w latach 2022/2023.

cel

Celem konkursu jest promocja najlepszych dyplomów oraz motywowanie studentów i studentek do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych i publicznych, czy obiektów użyteczności publicznej w swoich pracach magisterskich. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej.

warunki

W konkursie mogą brać udział autorzy i autorki prac magisterskich obronionych w latach 2022/2023 na kierunkach architektura i urbanistyka na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych. Zgłoszone prace magisterskie mają być obronione w terminie od dnia 1 maja 2022 do 4 września 2023 roku.

Do konkursu może być zgłoszona praca magisterska w jednej tylko kategorii: dyplomowa praca projektowa lub teoretyczna praca magisterska która:

 • dotyczy tematu z zakresu przestrzeni wspólnych i/lub publicznych oraz obiektów użyteczności publicznej,
 • została oceniona przez promotora i recenzenta na ocenę bardzo dobrą lub dobrą plus,
 • jest napisana w języku polskim lub języku angielskim.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach:

 • projektowej: ocenione zostaną prace z zakresu architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, wzornictwa, grafiki użytkowej, konserwacji zabytków oraz dziedzin pokrewnych obejmujące projekty dotyczące przestrzeni publicznych – np. place, ulice, przestrzenie zielone, rekreacyjne, obiekty sportowe, projektów w skali urbanistycznej – np. projekty urbanistyczne, strategie rewitalizacji oraz budynków użyteczności publicznej – m.in. szkoły, szpitale, urzędy, obiekty kultury.

 • teoretycznej: ocenione zostaną prace opisujące zjawiska zachodzące w przestrzeni publicznej, dotyczące budynków publicznych, typologii, historii i zmian społeczno-gospodarczych, tj. prace z zakresu historii sztuki, historii architektury, teorii architektonicznej, procesów demograficznych, socjologii, antropologii, filozofii, ekonomii, kulturoznawstwa, ochrony dóbr kultury, ochrony środowiska, prawa, zarządzania oraz wszystkich aspektów dotyczących kształtowania i funkcjonowania budynków i przestrzeni wspólnych.

kalendarium

 • termin składania pytań: do 16 sierpnia 2023 roku,
 • termin nadsyłania prac: do 4 września 2023 roku do godz. 16.00,
 • ogłoszenie wyników: 13 października 2023 roku.

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa (z dopiskiem Nagroda NIAiU 2023).

nagrody

 • I nagroda w kategorii praktyka: 10 000 zł,
 • I nagroda w kategorii teoria: 10 000 zł,
 • Wyróżnienia (po dwa w każdej kategorii): 5 000 zł.

Zwycięzcy otrzymają także statuetki Nagrody NIAiU zaprojektowane przez Janusza Kapustę.

sąd konkursowy

w kategorii projektowej:

 • dr hab. Bolesław Stelmach (dyrektor NIAiU),
 • Magdalena Federowicz-Boule,
 • dr Jerzy Grochulski.

w kategorii teoretycznej:

 • dr Tomasz Sławiński (wicedyrektor NIAiU),
 • Tomasz Fudala (kurator MSN),
 • dr hab. Marta Leśniakowska (IS PAN).

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania dostępne na stronie konkursu.

warunki

https://niaiu.pl/2023/06/rusza-6-edycja-konkursu-nagroda-niaiu/

regulamin

https://niaiu.pl/wp-content/uploads/2023/05/Regulamin-2023-1.pdf

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE