Paryż

termin składania prac

03.08.2021

Artistory

organizator: UNI

Organizacja UNI zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie Artistory. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu projektu przestrzeni coworkingowej dla artystów. Forma projektu jest dowolna. W konkursie mogą brać udział studenci, jak i zawodowi projektanci indywidualnie i w zespołach. Pula nagród wynosi 25 000 $.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu przestrzeni coworkingowej dla artystów i osób związanych ze sztuką, która będzie miejscem inspirującym, pełniącym rolę klubu artystycznego. Konkurs ma również na celu promocję oryginalnych i nowatorskich projektów.

warunki

Forma projektu jest dowolna, może być to nowoczesna, minimalistyczna, funkcjonalna przestrzeń, albo przytulna, akademicka pracownia. Prace powinny uwzględniać następujące wymagania:

  • forma budynku powinna czerpać inspirację ze sztuki / form artystycznych / artystów
  • wystrój przestrzeni powinien sprzyjać pracy artystycznej
  • przestrzeń powinna spełniać warunki do pracy różnej liczby osób

W konkursie mogą brać udział studenci, jak i zawodowi projektanci indywidualnie i w zespołach. Maks. liczba osób w zespole: cztery. Szczegółowe warunki uczestnictwa i wytyczne dot. prac dostępne w załączonym regulaminie.

kalendarium

  • Termin rejestracji kandydatów: 2.04.2021 r.
  • Termin składania prac: 3.08.2021 r.
  • Ogłoszenie wyników: 30.08.2021 r.

nagrody

Pula nagród w konkursie wynosi 24 000 $. Podziału dokona sąd konkursowy.

sąd konkursowy

  • Nathalie Eldan - architektka, Altelier NEA, Francja
  • Yann Follain - współzałożyciel firmy WY-TO, Singapur

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie organizatora konkursu.

regulamin

https://competitions-uni.s3.amazonaws.com/0/305/Download/team212021-03-02T16-10-000000.pdf

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE