Warszawa

termin składania prac

31.10.2022

Biennale Nieużytków 2022 – Open Call

organizator: Fundacja Kulturotwórcza Grupa W Działaniu

W jaki sposób „miejskie nieużytki” — tereny opuszczone, porzucone, nieużytkowane, pustostany, ale i tereny otwarte bez szczególnej funkcji, wpływają na naszą współczesną tożsamość? Takie pytanie zadaje Fundacja Kulturotwórcza Grupa W Działaniu, zapraszając do udziału w procesie twórczym, którego efektem będzie Biennale Nieużytków — rodzaj „festiwalu” opowiadającego o miejscach zapomnianych.

W jaki sposób „miejskie nieużytki” — tereny opuszczone, porzucone, nieużytkowane, pustostany, ale i tereny otwarte bez szczególnej funkcji, wpływają na naszą współczesną tożsamość? Takie pytanie zadaje Fundacja Kulturotwórcza Grupa W Działaniu, zapraszając do udziału w procesie twórczym, którego efektem będzie Biennale Nieużytków — rodzaj „festiwalu” opowiadającego o miejscach zapomnianych.

idea

„Temat miejskich nieużytków od kilku lat przewija się w różnych działaniach warszawskich, pokazując potencjał i niezwykłą potrzebę odkrycia i ożywienia tych miejsc. Wokół tematu tego powstało wiele publikacji i projektów. Gilles Clement opisywał je jako Miejsca Trzecie, wskazując głębokie znaczenie terenów nieużytków jako źródeł różnorodności biologicznej, a co za tym idzie znaczenie dla nas — mieszkańców.

W ramach Biennale Nieużytków chcemy poszukać nieużytków, które mijamy na co dzień, które widzimy z okien naszych mieszkań, pracy, które nas niepokoją, ale i ciekawią. Chcemy zastanowić się jaką rolę nieużytki pełnią w strukturze miejskiej, czy są czymś złym, czy wręcz przeciwnie? Co możemy, a co powinniśmy z nimi zrobić i jak sztuka może nam pomóc odkryć inną stronę miasta.

Ważnym aspektem tego działania, jest zaangażowanie lokalnych społeczności. Projekty artystyczne i kulturalne, jakie realizowane są w przestrzeniach sąsiedzkich, wielokrotnie pokazują, że mogą być narzędziem, które pomaga mieszkańcom pobudzić poczucie współodpowiedzialności za przestrzeń i zachęcić do wspólnego korzystania z jej zasobów. Być może to jest klucz do ożywienia nieużytków?” — czytamy na stronie biennale.

cel i warunki

Jeśli interesuje Cię sztuka, działania artystyczne i miejskie nieużytki, chcesz wziąć udział w kreatywnym procesie, poeksperymentować i stworzyć działania na rzecz Warszawy i jej mieszkańców. Zgłoś swój udziału! — zachęcają Martyna Cziszewska-Klejnowska i Małgosia Załuska z Fundacji Kulturotwórcza Grupa W Działaniu.

Nabór do Biennale Nieużytków kierowany jest do osób związanych ze sztuką, architekturą, szeroko pojętym projektowaniem i wszystkich innych osób zainteresowanych miastem i jego funkcjonowaniem.

W ramach naboru zostanie utworzonych 4 do 5 zespołów, które pod okiem tutorów będą projektowały, a potem realizowały działania artystyczne, prezentując swój pomysł na ożywienie warszawskich nieużytków.

O tym, co jest nieużytkiem i jak tchnąć w niego życie, uczestnicy będą wspólnie dociekać podczas spotkań warsztatowych — brać pod lupę rzeczywiste problemy i znaleźć nieoczywiste rozwiązania. W ramach kreatywnego procesu organizatorki chcą dać uczestnikom przestrzeń do twórczych eksperymentów i rozważań na temat tego, czy możemy wykorzystać potencjał miejskich nieużytków i „oddać je” na nowo mieszkańcom. Będzie to też dobra okazja do wymiany doświadczeń i wiedzy, inspirujących spotkań i twórczej pracy. Organizatorki chcą też pokazać, jak proces projektowy i współpraca ze społecznością lokalną, może wesprzeć w działaniu.

kalendarium

  • termin naboru do zespołu – do 31 października 2022 roku, przez formularz zgłoszeniowy, dostępny tutaj,
  • ogłoszenie wyników i zaproszenie do udziału w Biennale Nieużytków – 4 listopada 2022 roku,
  • spotkania warsztatowe w Zodiaku, projektowanie działań – 17-20 listopada 2022 roku, od 12.00 do 16.00,
  • praca nad projektami, realizacja pomysłów – od 21 listopada do 6 grudnia 2022 roku,
  • finał Biennale Nieużytków, prezentacja projektów – od 7 do 15 grudnia 2022 roku.

tutorzy

Marta Szablewska — działa w obszarach audiowizualnych i marketingu internetowego, tworzy własną firmę BePresent-media.com. Studiowała architekturę, grafikę i organizację produkcji filmowej. Ostatnio, czyli od 2 lat, zgłębia pracę ze świadomością ciała poprzez regularną praktykę tańca współczesnego i liczne warsztaty somatyczne i ruchowe. Odzyskuje przestrzeń swobodnej i bezpiecznej ekspresji, tworząc wydarzenia rejwowe z Kolektywem Suabo w duchu idei ZróbmyToRazem. Pociąga ją podważanie status quo. Uważa, że pogłębianie kontaktu z ciałem może być narzędziem do budowania nowych struktur i relacji (międzyludzkich i wobec natury) opartych na autentyczności i pozbawionych opresji.

Kamila Szejnoch — artystka wizualna. Zajmuje się przede wszystkim sztuką w przestrzeni publicznej — realizuje instalacje, rzeźby oraz interwencje miejskie (m.in. Warszawa, Gdańsk, Oslo, Belgrad, Birmingham, Kijów, Aarhus, Waszyngton). Absolwentka Wydziału Rzeźby na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (2005), Instytutu Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim (2003), a także Dutch Art Institute (Public Research & Practice in Art) w Holandii. Stypendystka Ministra Kultury, Funduszu Wyszehradzkiego oraz rządu Szwajcarii. Podczas realizacji swoich projektów współpracowała m.in. z Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia(Gdańsk), Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Galerią Studio (Warszawa), Incheon Art Platform (Korea Południowa), Smithsonian American Art Museum w Waszyngtonie, Europejską Stolicą Kultury Wrocław 2016, Płowdiw 2019 oraz Eleusis 2023.

Maciej Łepkowski — architekt krajobrazu, badacz i edukator zaangażowany w temat projektowania regeneratywnego i rozwoju przestrzennego miast. Obronił doktorat poświęcony warszawskim terenom zieleni nieformalnej w Katedrze Sztuki Krajobrazu, SGGW. Członek zespołu CoopTech Hub, wspierającego spółdzielczy rozwój gospodarczy oraz Pracowni Dóbr Wspólnych zajmującej się ogrodnictwem i rolnictwem miejskim.

Michał Mioduszewski — artysta, psycholog społeczny, animator przestrzeni ukończył Uniwersytet SWPS wydział Społecznej Psychologii Internetu i Komunikacji oraz Akademię Sztuk Pięknych wydział Sztuki Mediów. Od 2010 roku tworzy sytuacje i miejsca twórcze, współtworząc je, współpracując z ludźmi, instytucjami i z samą przestrzenią. Konsekwentnie zmierzając do realizacji odmiennych od codziennych sytuacji społecznych, które charakteryzuje otwartość na reakcję, dobrowolność i nie nastawianie na zysk.

więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące Open Call dostępne są na stronie Biennale Nieużytków i na stronie FB wydarzenia.

warunki

https://www.grupawdzialaniu.pl/biennale

regulamin

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS8L5TYSbkSQXxbDrNyGZaEt1RtQXhu5oNeMqD0LZNNLv5LQ/viewform

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE