Skawina

termin składania prac

08.10.2021

„City&Rest. Wspólna przestrzeń miasta”

organizator: Polbruk

Firma Polbruk ogłosiła start konkursu „City&Rest. Wspólna przestrzeń miasta”. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu projektu woonerfu przy ul. Sikorskiego w Skawinie. Konkurs został objęty honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.

Konkurs City&Rest jest cyklicznym projektem nastawionym na kreację bezpiecznych, zielonych i przyjaznych dla mieszkańców oraz środowiska, funkcjonalnych stref w miastach. W ubiegłorocznej edycji konkursu w ramach zadania konkursowego powstało wiele interesujących koncepcji projektowych prezentujących możliwości stworzenia wspólnych dla mieszkańców, a równocześnie bezpiecznych w dobie pandemii Covid-19 (zachowanie właściwego dystansu) miejsc wypoczynku w miastach.

cel

Celem tegorocznej edycji konkursu jest stworzenie projektu koncepcyjnego, opartego na realnej przestrzeni miejskiej w Skawinie zlokalizowanej przy ul. Sikorskiego i opracowanie go zgodnie z ideą woonerf, czyli bezpiecznej, zielonej przestrzeni miejskiej, pełniącej funkcje komunikacyjne i społeczne.

warunki

Konkurs ma charakter otwarty i jednoetapowy. Mogą brać w nim udział osoby indywidualne oraz zespoły (maks. dwuosobowe). Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie i przesłanie e-formularza rejestracyjnego dostępnego tutaj oraz złożenie pracy konkursowej.

Koncepcje prezentowane w pracach konkursowych powinny uwzględniać synergiczne połączenie wielu funkcji ze szczególnym naciskiem na zaplanowanie zieleni. Zadanie konkursowe zakłada wykorzystanie w projekcie produktów firmy Polbruk. Interwencja projektowa musi również spełniać wytyczne Miasta i Gminy Skawina określone w regulaminie.

Szczegółowe informacje dot. warunków udziału w konkursie i wytyczne projektowe znajdują się w załączonym regulaminie konkursu.

kalendarium

  • Termin nadsyłania prac: 08.10.2021 r.
  • Obrady jury: 11.10. – 28.10.2021r.
  • Ogłoszenie wyników: 29.10.2021r.

nagrody

  • I nagroda: 10 000 zł
  • II nagroda: 7 000 zł
  • III nagroda: 4 000 zł
  • wyróżnienia: 1 000 zł

jury

W skład jury wejdą:

  • przedstawiciele organizatora
  • przedstawiciel Miasta i Gminy Skawina
  • przedstawiciele patronów medialnych konkursu

Organizator informuje, że skład jury zostanie ustalony nie później niż do dziesięciu dni przed zakończeniem przyjmowania zgłoszeń i prac konkursowych.

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie konkursu.

regulamin

https://www.polbruk.pl/pl/assets/files/CITYandREST/Regulamin%20Konkursu%20Polbruk_CityandRest_2021_ost.pdf

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE