Kraków

termin składania prac

30.03.2024

„Common Space – LAB | 2. edycja Open Call na dzieło w przestrzeni” w ramach 8. Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz

organizator: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - Wydział Architektury Wnętrz

W ramach 8. Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz organizowany jest Open Call na dzieło przestrzenne, instalację artystyczną, działanie w przestrzeni, performans, instalację video. Wybrane przez kolegium kuratorskie prace zostaną zaprezentowane na wystawie w trakcie Biennale. Propozycje można zgłaszać do 1 marca br.

cel

Celem Open Call jest wyłonienie koncepcji przestrzennych/artystycznych (instalacja wideo), które są wyrazem indywidualnego podejścia do sztuki projektowania i wnoszą nowe spojrzenie na ideę Common Space lub mają potencjał współtworzenia wspólnej przestrzeni wystawy.

Jak czytam na stronie organizatorów biennale:

Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz to obszar komunikacji – wymiany wiedzy, poglądów i doświadczeń, które są widziane/doświadczane/słyszane, analizowane i zapamiętywane. Jest wspólną przestrzenią (common space) architektów wnętrz, nauczycieli akademickich, studentów oraz przedstawicieli firm z branży; metaforycznym mostem pomiędzy sztuką, jaką jest architektura wnętrz i ludźmi, którzy ją tworzą i którzy jej doświadczają.

8. edycja Biennale jest pierwszą związaną z nową siedzibą Wydziału Architektury Wnętrz przy ul. Syrokomli 21 — przestrzenią wspólną (common space) dzieloną z Wydziałem Grafiki, przestrzenią powszechną — dostępną dla wszystkich użytkowników.

Common space to przestrzeń wspólna, kolektywna, dzielona przez grupy, grupę lub parę osób. Wykorzystywana jest w różny sposób, zależny od indywidualnych możliwości, wiedzy i aktualnych potrzeb użytkowników. Może być miejscem spotkań, relaksu, rekreacji, wytchnienia, drogą podtrzymującą kontakty międzyludzkie, pozwalającą na przypadkowe spojrzenia i przelotną wymianę uprzejmości, ale też może stać się schronieniem dla samotnika, kryjówką introwertyka, przystanią dla nieśmiałości obserwującej życie towarzyskie z ukrycia. Zatem czy przestrzeń wspólna powinna zmuszać ludzi do kontaktu, czy też umożliwiać również samotne jej doświadczanie?

Common space to przestrzeń powszechna, uniwersalna, dostępna dla wszystkich docelowych użytkowników. Nie wyklucza nikogo, nie stawia barier, nie zamyka drzwi. Przynosi korzyść wszystkim, promując równy i sprawiedliwy dostęp. Jest intuicyjna w odbiorze i użytkowaniu, jednak jej doświadczanie jest zależne od osobistych predyspozycji. Każdy inaczej na nią spojrzy — z innej wysokości, pod innym kątem — z czymś innym ją skojarzy, poczuje inną woń, usłyszy inne dźwięki i z połączenia tych wrażeń i obrazów w nieustającym ruchu zbuduje ją w sobie. Podobnie każdy twórca inaczej rozumie pojęcie uniwersalności, jest w stanie osiągnąć ją odmiennymi środkami. Czy zatem przestrzeń powszechna może być unikatowa?

wytyczne

Zadanie polega na wykonaniu dzieła przestrzennego / instalacji artystycznej / działania w przestrzeni / performansu / instalacji video.

Idea programowa 8. Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz stanowi punkt wyjścia do rozważań towarzyszących realizacji dzieła w ramach konkursu. Do uczestnika należy decyzja, czy jego dzieło będzie stanowić interpretację hasła Common Space, czy też będzie autorskim manifestem we wspólnej przestrzeni (common space) galerii w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie.

warunki

Uczestnikami Open Call mogą być:

 • pełnoletni studenci wydziału architektury wnętrz, wzornictwa przemysłowego, architektury i kierunków artystycznych kształcący się na publicznych i niepublicznych uczelniach projektowych i architektonicznych w kraju i za granicą — indywidualnie lub w zespole, lub z opiekunem z macierzystej uczelni,
 • absolwenci wydziału architektury wnętrz, wzornictwa przemysłowego, architektury i kierunków artystycznych kształcący się na publicznych i niepublicznych uczelniach projektowych i architektonicznych w kraju i za granicą — indywidualnie lub w zespole.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

Open Call przebiega w dwóch etapach. I etap to wstępna kwalifikacja do wystawy w ramach 8. Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz, II etap to ostateczna kwalifikacja do wystawy.

kalendarium

 • I etap nadsyłanie reprodukcji prac lub projektów elektronicznych: do 1 marca 2024 roku,
 • ogłoszenie uczestników wstępnie zakwalifikowanych do wystawy: do 7 marca 2024 roku,
 • II etap nadsyłanie wstępnie zakwalifikowanych dzieł i ostateczna kwalifikacja: do 30 marca 2024 roku,
 • ogłoszenie uczestników biorących udział w wystawie: do 5 kwietnia 2024 roku.

Mail kontaktowy opencalliidb@asp.krakow.pl

kolegium kuratorskie

W skład Kolegium Kuratorskiego wejdą Kuratorzy 8. Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz oraz cieszące się autorytetem osobowości ze środowisk akademickich reprezentujących dziedziny z zakresu sztuki i projektowania. Skład Kolegium Kuratorskiego zostanie oficjalnie ogłoszony do dnia 31 stycznia 2024 roku na stronie konkursu.

Kolegium Kuratorskie przy ocenie dzieł / projektów zwróci szczególną uwagę na:

 • realizację idei programowej 8. Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz,
 • możliwość realizacji i ekspozycji projektu,
 • estetykę,
 • oryginalność,
 • artystyczny i indywidualny poziom prezentacji projektowej.

więcej informacji

Regulamin ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi Open Callu oraz zasadami składania zgłoszeń jest dostępny na stronie konkursu.

warunki

https://iidb.pl/open-call-2024

regulamin

https://bip.asp.krakow.pl/images/waw.623.2.2024---regulamin-open-call1.pdf

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE