Polska

termin składania prac

14.10.2022

Design Wood Challenge

organizator: Burkietowicz Design Lab | inwestor: Burkietowicz Design Lab

Burkietowicz Design Lab ogłasza konkurs dla studentów architektury, budownictwa i architektury krajobrazu. Celem konkursu, jest zaprojektowanie obiektu małej architektury przeznaczonej do integracji społeczne seniorów.

Burkietowicz Design Lab ogłasza konkurs dla studentów architektury, budownictwa i architektury krajobrazu.

Cel

Celem konkursu, jak czytamy regulaminie, jest zaprojektowanie elementu/obiektu małej architektury przeznaczonej do integracji społeczne seniorów, poprawy sytuacji osób starszych i niwelowanie negatywnych skutków wykluczenia i marginalizacji tej grupy wiekowej. Ponadto będzie nawiązywać do tradycji poprzez wykonanie go w przewadze w technologii drewnianej. Istotne jest ujęcie w swojej koncepcji ekologicznego aspektu drewna.

Warunki

Konkurs ma charakter jednoetapowy, otwarty i ogólnopolski. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace nigdy dotąd niezrealizowane. Projekt koncepcyjny powinien być możliwy do wdrożenia i spełniać definicje małej architektury z ustawy o Prawie Budowlanym. Istotne jest również wykorzystanie produktów Grupy Burkietowicz, które dostępne są na stronie burkietowicz.pl i woodrive.pl.

Zaprojektowany obiekt ma być usytuowany w zewnętrznej lub wewnętrznej przestrzeni publicznej. Jednym z głównych założeń konkursowych jest zastosowanie w projekcie drewna jako materiału dominującego w całej konstrukcji z wykorzystaniem prefabrykacji oraz tradycyjnych złączy ciesielskich, wyłączając technikę gięto-klejoną. Wyklucza się projektowania urządzeń zabawowych.

Jury oceniać będzie walory architektoniczne, funkcjonalność, proekologiczność i możliwości realizacyjne koncepcji.

szczegółowe warunki udziału w konkursie określa regulamin załącznikami.

Kalendarium konkursu

 • Nadsyłanie zgłoszeń udziału w konkursie – 12.09 – 14.10.2022
 • Przygotowanie Pracy Konkursowej i nadsyłanie Prac Konkursowych – 14.10 –
  11.12.2022
 • Praca komisji konkursowej – 12.12 – 17.12.2022
 • Rozstrzygnięcie konkursu – 17.12.2022

Nagrody

 • I Nagroda – 10 000 zł
 • II Nagroda – 6000 zł
 • III Nagroda – 4000 zł
 • Wyróżnienia

Jury

 • Trzech przedstawicieli grupy Burkietowicz
 • Magda Pios – architektka, OW SARP
 • Anna Tofiluk – architektka, OW SARP
 • Piotr Gajdka – architekt, OSSA Polska

Więcej informacji na stronie organizatora.

warunki

https://burkietowicz.pl/design-wood-challange/

regulamin

https://burkietowicz.pl/wp-content/uploads/2022/09/Regulamin-konkursu-Design-Wood-Challenge.pdf

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE