Warszawa

termin składania prac

04.10.2021

Dom w krajobrazie – konkurs na projekt domu neutralnego klimatycznie, inspirowanego tradycyjną architekturą województwa mazowieckiego

organizator: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Oddział Warszawski SARP

Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosiły konkurs „Dom w krajobrazie – konkurs na projekt domu neutralnego klimatycznie, inspirowanego tradycyjną architekturą województwa mazowieckiego. Edycja I – Kurpie Białe i Zielone oraz obszar nadwiślański Mazowsza Zachodniego”. Konkurs ma charakter studialny, otwarty i ogólnopolski. Prowadzony jest w dwóch etapach.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie wzorcowych projektów domów jednorodzinnych o cechach i rozwiązaniach współczesnych, a jednocześnie dopasowanych do tradycyjnego krajobrazu kulturowego części województwa mazowieckiego – rejonu Kurpiów oraz terenów wzdłuż Wisły od Warszawy do Płocka.

Organizatorzy informują, że wynikiem konkursu ma być uzyskanie maksymalnie dziesięciu najlepszych projektów, które zostaną umieszczone w katalogu wzorcowych rozwiązań neutralnego klimatycznie domu jednorodzinnego dla regionu Kurpie Białe i Zielone oraz obszaru nadwiślańskiego Mazowsza Zachodniego. Katalog powyższy będzie skierowany do przyszłych inwestorów w celu zakupienia od autorów prac pełnej dokumentacji projektowej pozwalającej na realizację inwestycji.

warunki

Konkurs ma charakter studialny, otwarty i ogólnopolski. Prowadzony jest w dwóch etapach.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu koncepcyjnego domu jednorodzinnego wolnostojącego wraz z zagospodarowaniem przykładowej działki. Zamawiający oczekuje projektów, które będą odpowiedzią na najważniejsze wyzwanie cywilizacyjne – powstrzymanie zmian klimatu. Neutralność klimatyczna w architekturze przekłada się na niski ślad węglowy w cyklu życia budynku.

Ponadto, projekt domu ma nawiązywać do najlepszych tradycji budowania w harmonii ze środowiskiem naturalnym i krajobrazem, realizującego racjonalne potrzeby użytkowe mądrze i efektywnie, z wykorzystaniem dostępnych „tu i teraz” materiałów i technologii.
Szczegółowe warunki udziału i wytyczne dot. prac konkursowych znajdują się w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Składanie prac konkursowych w pierwszym etapie: 04.10.2021 do godz. 15:00
 • Powiadomienie uczestników o kwalifikacji do drugiego etapu: 18.10.2021 r.
 • Składanie prac konkursowych w drugim etapie: 22.11.2021 r. do godz. 15:00
 • Ogłoszenie wyników: 06.12.2021 r.
 • Wystawa pokonkursowa: 06 – 13.12.2021 r.
 • Dyskusja pokonkursowa: 13.12.2021 r.

nagrody

Organizator przewiduje przyznanie dziesięciu równorzędnych głównych nagród w wysokości 10 000 zł.

sąd konkursowy

 • Bolesław Stelmach, architekt, sędzia konkursowy SARP Warszawa – przewodniczący
 • Piotr Jurkiewicz, architekt, sędzia konkursowy SARP Warszawa – sędzia referent
 • Aleksandra Zubelewicz-Lada, architektka, sędzina konkursowa SARP Warszawa – asystentka sędziego referenta
  pozostali członkowie:
 • Michał Sikorski, architekt, sędzia konkursowy SARP Warszawa
 • Małgorzata Przytuła, Główny Specjalista w Wydziale ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
 • Dominika Piluk, Inspektor w Wydziale ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania znajdują się na stronie konkursu.

regulamin

https://konkurs-dom.sarp.warszawa.pl/wp-content/uploads/2021/08/REGULAMIN-KONKURS-DOM-W-KRAJOBRAZIE.pdf

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE