Warszawa

termin składania prac

31.05.2021

Dworzec Roku 2021

organizator: Fundacja ProKolej

Fundacja ProKolej zaprasza do udziału w konkursie Dworzec Roku, w którym zostanie wybrany najlepszy, pod względem warunków określonych w regulaminie konkursu, dworzec kolejowy w Polsce. Konkurs jest adresowany do ogółu społeczeństwa i ma służyć m.in. promocji dobrze zaprojektowanych obiektów użyteczności publicznej.

cel

Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja najlepszych dworców kolejowych w Polsce. Konkurs służy także promocji transportu kolejowego, zebraniu i propagowaniu dobrych praktyk w obsłudze podróżnych oraz promowaniu nowoczesnych i funkcjonalnych obiektów użyteczności publicznej.

warunki

Konkurs jest adresowany do ogółu społeczeństwa. Mogą brać w nim udział osoby prawne i osoby fizyczne, w tym również niepełnoletnie (z zastrzeżeniem posiadania zgody opiekunów prawnych). Przesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez organizatora i współorganizatora jego treści i ewentualnych załączonych materiałów. Udział w konkursie jest bezpłatny. Szczegóły uczestnictwa w załączonym regulaminie.

kalendarium

  • Nadysłanie propozycji konkursowych: 05.2021 r.
  • Zamknięcie I etapu (wyłonienie obiektów do przeprowadzenia audytu): 07.2021 r.
  • Zamknięcie II etapu (wyłonienie 10 najlepszych dworców do ścisłego finału): 09.2021 r.
  • Ogłoszenie wyników konkursu: 11.2021 r.

nagrody

Dla 10 dworców nominowanych do nagrody głównej uruchomiona zostanie możliwość głosowania on-line. Dworzec, który uzyska największą liczbę głosów internautów otrzyma nagrodę publiczności.

więcej informacji

Szczegółowe informacje na stronie konkursu.

regulamin

https://dworzec-roku.pl/regulamin/

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE