Warszawa

termin składania prac

31.08.2021

Dyplom Roku SARP im. Zbyszka Zawistowskiego 2021

organizator: Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich

Stowarzyszenie Architektów Polskich zaprasza do udziału w konkursie architektonicznym o doroczną Nagrodę im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku 2021. Nagroda przyznawana jest za najlepszy projekt dyplomowy absolwentowi, który uzyskał w danym roku na wyższej uczelni w Polsce tytuł magistra inżyniera architekta. Konkurs realizowany jest w trzech etapach.

cel

Doroczna Nagroda im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku przyznawana jest przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, za najlepszy projekt dyplomowy absolwentowi, który uzyskał w danym roku na wyższej uczelni w Polsce tytuł magistra inżyniera architekta.

warunki

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe, magisterskie, wykonane na uczelni w ramach kształcenia skutkującego nadaniem dyplomu magistra inżyniera architekta, w roku akademickim poprzedzającym rok przeprowadzenia Konkursu, które uzyskały pozytywną opinię Komisji Dyplomowej danego Wydziału Architektury. Szczegółowe wytyczne dot. udziału w konkursie i prac konkursowych dostępne w załączonym regulaminie.

kalendarium

  • Termin składania prac: 31.08.2021 r.
  • Ogłoszenie wyników: 08.10.2021 r.

nagrody

Sąd Konkursowy ustala w porozumieniu z Zarządem Głównym SARP wysokość kwot przeznaczonych na nagrody i ewentualne wyróżnienia, w ramach przeznaczonych na ten cel funduszy budżetowych.

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania dostępne na stronie organizatora.

regulamin

http://www.sarp.org.pl/pliki/2993_60184a3677c5d-regulamin_dyplom_roku.pdf

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE