Montreuil

termin składania prac

17.09.2021

Europan 16 - Living Cities Matebolic Vitalitie

organizator: Europan Europe

Trwa nabór prac do międzynarodowego konkursu „Europan 16 - Living Cities Matebolic Vitalitie”, który ma na celu poszukiwanie i promocję nowatorskich projektów rozwoju europejskich miast. Konkurs ma charakter otwarty.

cel

Konkurs ma na celu poszukiwanie i promocję innowacyjnych rozwiązań rozwoju miast w Europie, które będą uwzględniać ich współczesne problemy.

warunki

W konkursie mogą brać udział zespoły architektów, w których składzie jest co najmniej jeden dyplomowany architekt uprawniony do pracy z dużą liczbą profesjonalistów z tej samej lub pokrewnych dziedzin. W zespołach mogą być również studenci. Wiek członków zespołu nie może przekraczać 40. roku życia w dniu upływu terminu składania projektów. Organizator zaleca tworzenie składów multidyscyplinarnych. Projekty powinny być przygotowane w języku angielskim lub dwujęzycznie. Szczegółowe warunki uczestnictwa i wytyczne dot. prac znajdują się na stronie głównej organizatora.

kalendarium

  • Termin składania prac: 17.09.2021 r.
  • Ogłoszenie wyników: 20.12.2021 r.

nagrody

  • Nagroda główna: 12 000 euro
  • Nagrody Runners Up: po 6 000 euro

więcej informacji

Szczegółowe informacje na stronie głównej organizatora.

warunki

https://www.europan-europe.eu/en/session/europan-16/rules/

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE