Ogólnopolski

termin składania prac

30.09.2022

Fasada Roku 2022

organizator: Baumit

Przedmiotem konkursu na najlepszą, tegoroczną fasadę jest, jak czytamy w regulaminie, wyłonienie i docenienie najciekawszych realizacji budowlanych, na których elewacji zastosowano kompletną technologię Baumit: system ociepleń, system tynkowy z wykończeniem lub program produktów renowacyjnych z wykończeniem.

cel

Przedmiotem konkursu na najlepszą, tegoroczną fasadę jest, jak czytamy w regulaminie, wyłonienie i docenienie najciekawszych realizacji budowlanych, na których elewacji zastosowano kompletną technologię Baumit: system ociepleń, system tynkowy z wykończeniem lub program produktów renowacyjnych z wykończeniem.

warunki

Do konkursu zgłaszać można w pełni ukończone obiekty zrealizowane między 1 stycznia 2021 roku a 30 września br. Poszczególne obiekty zgłaszać można tylko w jednej kategorii konkursowej: Budynek jednorodzinny nowy, Budynek wielorodzinny nowy, Budynek po termomodernizacji, Budynek niemieszkalny nowy lub Budynek zabytkowy po renowacji.
 
Szczegółowy opis konkursu zawarty jest w regulaminie.

kalendarium

Termin przesyłania zgłoszeń: 30.09.2022 r.
Głosowanie Internautów: 01.05.2022-31.10.2022 r.
Obrady jury: najpóźniej w grudniu 2022 r.
Ogłoszenie wyników: do 28.02.2023 r.

nagrody

Budynek jednorodzinny nowy: Nagroda Główna 10 000 zł
Budynek wielorodzinny nowy: Nagroda Główna 10 000 zł
Budynek po termomodernizacji: Nagroda Główna 10 00 zł
Budynek niemieszkalny nowy: Nagroda Główna 10 000 zł
Budynek zabytkowy po renowacji: Nagroda Główna 10 000 zł
 
Zwycięskie obiekty wezmą także udział w międzynarodowym konkursie Baumit Life Challenge.
 
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnienia obiektu lub obiektów budowlanych, które są wyjątkowe pod względem innowacyjnych rozwiązań technologicznych, sposobu realizacji lub wizerunku architektonicznego. Z przyznaniem wyróżnienia będzie wiązało się otrzymanie dyplomu oraz prezentacja wyróżnionego obiektu na łamach regionalnej prasy, portali oraz w innych materiałach o konkursie.

jury konkursu

 • Józef Białasik – B2 Studio, SARP Oddział Kraków
 • Daniel Bielski – Archi +
 • Piotr Buśko – Profil- Biuro Usług Architektonicznych, SARP Oddział Katowice
 • Jan Chwedczuk – APA Wojciechowski, SARP Oddział Warszawa
 • Jacek Czyżewicz – Prezes Zarządu Bumit
 • Marcin Dziewoński – Dziewoński, Łukaszewicz - Architekci
 • Edward Hardt – Wydawnictwo „Renowacje i Zabytki”
 • Wojciech Krawczuk – Front Architects, SARP Oddział Poznań
 • Anna Okołowska – „Murator”
 • dr Andrzej Poniewierka – Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów
 • dr Wojciech Targowski – FORT, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
 • Hubert Wąsek – Sekretarz Rady Prezesów SARP

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://baumit.pl/fasadaroku

regulamin

https://baumit.pl/fasadaroku/fasadaroku-regulamin-2022

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE