Warszawa

termin składania prac

19.04.2021

FUTUWAWA V edycja

organizator: Fundacja Puszka

Fundacja Puszka ogłosiła nabór prac do V edycji konkursu FUTUWAWA. Przedmiotem Konkursu jest Praca Konkursowa dotycząca wizji tego, jak będziemy mieszkać w Warszawie przyszłości. Organizatorzy poszukują pomysłów na to, czym mogłoby być i jak funkcjonować zamieszkiwanie w stolicy około roku 2050, pod względem zarówno teoretycznym, jak i projektowym czy artystycznym. Konkurs ma charakter otwarty i bezpłatny. Konkurs jest przeprowadzany w języku polskim.

Przedmiotem Konkursu jest Praca Konkursowa dotycząca wizji tego, jak będziemy mieszkać w Warszawie przyszłości. Organizatorzy poszukują pomysłów na to, czym mogłoby być i jak funkcjonować zamieszkiwanie w stolicy około roku 2050, pod względem zarówno teoretycznym, jak i projektowym czy artystycznym. Konkurs ma charakter otwarty i bezpłatny. Konkurs jest przeprowadzany w języku polskim.

cel

 • Poszukiwanie pomysłów i wizji na sposoby mieszkania w Warszawie przyszłości dzięki przeglądowi profesjonalnych i amatorskich propozycji (zwanych dalej Pracami Konkursowymi)
 • Wyłonienie spośród nadesłanych Prac Konkursowych najciekawszych propozycji oraz ich upowszechnienie i promocja
 • Zainteresowanie środowisk profesjonalnych oraz mieszkańców i mieszkanek Warszawy aktualnym stanem wiedzy o mieście wynikającym z prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stolicy i zaangażowanie ich w twórczą i aktywną debatę o przyszłości miasta.

warunki

Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych:

 • profesjonalistów, w tym między innymi architektów, urbanistów, artystów, socjologów, kulturoznawców, ekonomistów, filozofów, futurologów, badaczy, studentów, ekspertów i praktyków innych dziedzin
 • amatorów: dorosłych, młodzieży i dzieci. Uwaga: dla uczniów i uczennic szkół podstawowych przygotowano kategorię FUTUWAWKA.

  Prace można zgłaszać indywidualnie lub grupowo. Uczestnicy i Uczestniczki niepełnoletni/e muszą posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie. Szczegółowe warunki udziału w konkursie zostały szczegółowo przedstawione w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Składanie prac konkursowych: 03.03 - 19.04.2021 r.
 • Głosowanie Jury Konkursowego: 23.04.2021 r.
 • Ogłoszenie listy Laureatów i Laureatek Konkursu oraz wręczenie nagród przyznanych przez Jury Konkursowe: 02.06.2021 (nie później niż 09.06.2021 r.)
 • Głosowanie publiczności przez stronę internetową Mieszkamy.futuwawa.pl: 26.04 - 17.05.2021 r.

Wyniki podane zostaną na stronie Mieszkamy.futuwawa.pl, a także poprzez wiadomość e-mail wysłaną do Laureatów i Laureatek na adres podany w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu.

nagrody

 • I Nagroda: 8 000 zł
 • II Nagroda: 4 000 zł
 • III Nagroda: 2 000 zł
 • Wyróżnienia: nagrody rzeczowe
 • Nagroda w kategorii FUTUWAWKA: tablet graficzny
 • Wyróżnienia w kategorii FUTUWAWKA: nagrody rzeczowe

sąd konkursowy

 • Justyna Biernacka (architektka, doktorantka SGH, sustainability managing partner w firmie doradczej Materiality)
 • Joanna Erbel (socjolożka, ekspertka ds. mieszkaniowych, Laboratorium Rynku Najmu)
 • Marlena Happach (Architekt Miasta, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego)
 • Monika Konrad (dyrektor Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju)
 • Aleksandra Litorowicz (prezeska Fundacji Puszka, FUTUWAWA, School of Ideas Uniwersytetu SWPS)
 • Zbigniew Maćków (architekt, założyciel Maćków Pracownia Projektowa oraz Gęsto – think tanku o przyszłości zamieszkiwania)
 • Michał Olszewski (zastępca Prezydenta m.st. Warszawy)
 • Aleksandra Przegalińska (prorektorka ds. współpracy międzynarodowej oraz oraz etyki i społecznej odpowiedzialności Akademii Leona Koźmińskiego, specjalistka AI)
 • Filip Springer (pisarz, fotograf, Szkoła Ekopoetyki przy Instytucie Reportażu w Warszawie)
 • Bogna Świątkowska (prezeska Fundacji Bęc Zmiana, redaktorka naczelna „Notesu na 6 tygodni”).

więcej informacji

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne na oficjalnej stronie konkursu.

regulamin

https://mieszkamy.futuwawa.pl/regulamin

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
INSPIRACJE