Kraków

termin składania prac

15.04.2021

„Gra o mural” – konkurs na projekt i wykonanie muralu na ścianie Galerii Bronowice

organizator: CEETRUS Polska

Firma CEETRUS Polska zaprasza do udziału w konkursie „Gra o mural”. Jego celem jest wyłonienie najlepszego, oryginalnego projektu muralu, który zostanie wykonany na ścianie przy Galerii Bronowice o powierzchni 210 m2. Projekt powinien nawiązywać do hasła „Miejsce na twój czas”. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną.

cel

Celem konkursu „Gra o mural” jest wyłonienie najlepszego projektu muralu, który zostanie wykonany na ścianie przy Galerii Bronowice.

warunki

Projekt powinien nawiązywać do hasła „Miejsce na twój czas”, być oryginalny i wykonany specjalnie na potrzeby konkursu. Wymiar całkowity muru, który pokryje malowidło to 210 m2 (mur przy skate parku: h=1,4 m, L= 83 m – 114 m2; mur bliżej pętli autobusowej: h=1,5 m, L=64 m – 96 m2). Kompozycję muralu należy wpisać w kontekst architektoniczny budynku. Autor wygranej pracy zobowiązuje się wykonać projekt na murze samodzielnie, bądź z ekipą, którą zapewni. Mural powinien być gotowy najpóźniej do dnia 10.06.2021 roku. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Więcej informacji w załączonym regulaminie.

kalendarium

  • Termin składania prac: 15.04.2021 r.
  • Ogłoszenie wyników: do 14 dni od zakończenia konkursu

nagrody

Autor zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę w postaci wynagrodzenia wskazanego za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

więcej informacji

Więcej informacji na stronie Galerii Bronowice i w załączonym regulaminie.

regulamin

https://mural.galeriabronowice.pl/regulamin/

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE