Ogólnopolski

termin składania prac

31.05.2024

Inwestycja Roku

organizator: Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami ogłosiła VIII edycję konkursu „Inwestycja Roku”, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych w inwestycji w kraju.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami ogłosiła VIII edycję konkursu „Inwestycja Roku”, w którym poszukiwane są najlepsze inwestycje w kraju.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie inwestycji odznaczającej się szczególnymi walorami w takich obszarach jak: energooszczędność, zagospodarowanie urbanistyczne, funkcjonalność i użyteczność.

warunki

Do udziału w VIII edycji konkursu zgłaszać można projekty zrealizowane w 2023 roku, które wyróżniają się innowacyjnością, energooszczędnością, ciekawą formą, kompozycją urbanistyczną, walorami użytkowymi, jakością wykonania oraz dbałością o estetykę i funkcjonalność.

W konkursie oceniane są nowopowstałe i modernizowane inwestycje w kategoriach:

 • obiekty mieszkalne
 • obiekty biurowe i handlowe
 • obiekty przemysłowe
 • obiekty sportu, rekreacji i wypoczynku oraz tereny zielone
 • obiekty kultury, edukacji, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty sakralne
 • obiekty inżynieryjne
 • obiekty historyczne
 • adaptacje
 • innowacyjne inwestycje proekologiczne
 • mural roku
 • inwestycje prospołeczne

Zgłoszenie do I etapu konkursu następuje wraz z uiszczeniem opłaty rejestracyjnej związanej z promocją w wysokości:

 • 300,00 zł dla Firm Członkowskich Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami,
 • 500,00 zł dla pozostałych firm.

Udział w II etapie konkursu jest odpłatny w związku z promocją:

 • 1 500,00 zł – dla kategorii mural roku oraz dla kategorii inwestycje prospołeczne
 • 2 000,00 zł – dla inwestycji o nakładach do 500 000,00 zł
 • 3 000,00 zł – dla inwestycji o nakładach od 500 001,00 zł–1 000 000,00 zł
 • 5 000,00 zł – dla inwestycji o nakładach powyżej 1 000 001,00 zł

 
Więcej informacji w regulaminie konkursu

nagrody

W ramach promocji w I etapie konkursu przewiduje się:

 • prezentację inwestycji na stronie www.inwestycjaroku.pl obejmującą między innymi nazwę inwestycji, lokalizację, zdjęcia inwestycji, wartość inwestycji, dane Zgłaszającego,
 • możliwość korzystania z nazwy „Uczestnik konkursu Inwestycja Roku” wraz z logo konkursu przez rok od daty zgłoszenia do konkursu,
 • dyplom za uczestnictwo w I etapie Konkursu.

W ramach promocji w II etapie konkursu przewiduje się:

 • prezentację inwestycji na stronie www.inwestycjaroku.pl oraz www.kign.pl obejmującą między innymi nazwę inwestycji, lokalizację, zdjęcia inwestycji, wartość inwestycji, dane Zgłaszającego,
 • prezentację inwestycji w mediach społecznościowych Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami obejmującą między innymi nazwę inwestycji, lokalizację, zdjęcia inwestycji, wartość inwestycji, dane Zgłaszającego,
 • możliwość korzystania z nazwy „Laureat konkursu Inwestycja Roku” wraz z logo konkursu przez rok od gali finałowej konkursu,
 • dyplom za uczestnictwo w II etapie Konkursu,
 • udział dwóch przedstawicieli Zgłaszającego w Gali Finałowej, podczas której nastąpi ogłoszenie Laureatów Konkursu,
 • udział dodatkowych przedstawicieli Zgłaszającego w Gali Finałowej możliwy będzie za dodatkową opłatą wnoszoną na poczet kosztów organizacyjnych,
 • promocję inwestycji w biuletynie promocyjnym wydanym z okazji Gali Finałowej.

Dla laureatów poszczególnych kategorii konkursu przewiduje się:

 • uhonorowanie podczas Gali Finałowej Statuetką „Inwestycja Roku” za zajęcie I miejsca w danej kategorii, za zajęcia II i III miejsca wręczone zostaną nagrody „Inwestycji Roku”,
 • promocję Laureatów w biuletynie promocyjnym wydanym po Gali Finałowej,
 • promocję Laureata na stronie www.inwestycjaroku.pl oraz www.kign.pl w zakładce „Inwestycja Roku” oraz mediach społecznościowych Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

kalendarium

 • Termin zgłoszeń: do 31 maja 2024 roku
 • Prezentacja uczestników i wręczenie nagród: 13 września 2024 roku

sąd konkursowy

 • Joanna Koch-Kubas
 • Mariusz Czyszek
 • Jerzy Feliks
 • Klaudiusz Fross
 • Arkadiusz Borek
 • Teresa Latuszewska-Syrda
 • Marek Urban

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

www.inwestycjaroku.pl

regulamin

https://inwestycjaroku.pl/regulamin-konkursu-inwestycja-roku/

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE