Międzynarodowy

termin składania prac

29.03.2024

19. edycja międzynarodowego konkursu „SAINT-GOBAIN Architecture Student Contest”

organizator: Saint-Gobain

Trwa 19. edycja międzynarodowego konkursu „Architecture Student Contest”. Tym razem jako lokalizację organizatorzy wyzwali Helsinki, a wyzwaniem jest zaprojektowanie osiedla mieszkaniowego w okolicy Viikki Research Farm i Veterinary Teaching Hospital. Projekty w etapie krajowym można zgłaszać do 29 marca 2024 roku.

cel

„Chcemy, aby nasz wspólny dom — ziemia była lepszym i piękniejszym miejscem do życia dla nas i przyszłych pokoleń. Możemy tego dokonać, chroniąc środowisko, ograniczając emisje gazów cieplarnianych, zużycie energii i surowców czy wreszcie dbając o bezpieczeństwo i komfort użytkowania budynków. Budynki mogą i powinny być bardziej efektywne i bardziej przyjazne dla środowiska. Zależy nam na zapewnieniu zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi, przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu na środowisko w całym okresie eksploatacji budynku. Uniwersytety i politechniki kształcą przyszłe pokolenia architektów, a studenci już teraz tworzą naszą przyszłość. Razem możemy sprawić, że będzie lepsza” — piszą organizatorzy.

Celem międzynarodowego konkursu dla studentów i studentek architektury jest opracowanie projektu opartego na zasadach zrównoważonego rozwoju, zarówno z myślą o ludziach, jak i naszej planecie. Budynki mają być wysoce energooszczędne, niskoemisyjne i oferować swoim mieszkańcom komfortowe środowisko, zapewniając im lepszą przestrzeń do życia, pracy i wypoczynku.

Zadane konkursowe w edycji 2024 jest zlokalizowane w Finlandii, w Helsinkach.

© Saint-Gobain

warunki

Zadaniem tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez Grupę Saint-Gobain w ścisłej współpracy z Uniwersytetem Helsińskim i miastem Helsinki jest zaprojektowanie osiedla mieszkaniowego (dla mieszkańców i naukowców) na obszarze położonym w pobliżu Viikki Research Farm i Veterinary Teaching Hospital. Właścicielem nieruchomości na terenie objętym zadaniem konkursowym jest Uniwersytet Helsiński, który zlecił miastu Helsinki opracowanie planu jego rozwoju na najbliższe lata.

Uczestnicy konkursu mają przedstawić wizję tego obszaru, uwzględniającą zarówno naturalne cechy lokalizacji, jak i oczekiwania studentów i naukowców zamieszkujących i odwiedzających ten obszar. Projekt obejmuje renowację istniejącego budynku, który będzie wykorzystywany jako miejsce zakwaterowania dla naukowców, a także budowę nowego budynku mieszkalnego. Propozycja powinna również uwzględniać połączenie z budynkiem Gardenia (obecnym najemcą jest browar rzemieślniczy CooHead Brew) i jego ogrodem japońskim oraz działaniami planowanymi na otaczających terenach zewnętrznych, ponieważ stare muzeum rolnicze zostanie wyburzone.

Przedmiotem konkursu, jest stworzenie projektu zrównoważonej architektury zintegrowanej przestrzeni miejskiej przy jednoczesnym poszanowaniu wymagań opisanych w zadaniu konkursowym, biorąc pod uwagę warunki klimatyczne oraz kontekst regionalny, kulturowy i historyczny miasta Helsinki w Finlandii.

Wszelkie wytyczne techniczne, jakie musi spełniać projekt, dostępne są w anglojęzycznej wersji regulaminu (załącznik nr 1).

Uczestnikami konkursu mogą być studenci i studentki wydziałów architektury studiów wyższych. Uczestnicy muszą posiadać pełne prawa studenta, tzn. posiadać ważną legitymację studencką w roku akademickim 2023-2024.

Uczestnicy mogą brać udział w konkursie indywidualnie lub w zespołach 2-osobowych, a w wyjątkowych sytuacjach, po akceptacji
organizatora, również w zespołach 3-osobowych. Na zespół lub uczestnika przypada jeden projekt. Uczestnik nie może być częścią dwóch różnych zespołów składających projekt w tej samej edycji konkursu.

Przez przystąpienie do konkursu rozumie się rejestrację zespołu poprzez międzynarodową stronę internetową konkursu zgodnie z wytycznymi
w załączniku numer 1, do dnia 29 marca 2024 roku.

Konkurs składa się z dwóch etapów: krajowego i międzynarodowego.

Praca konkursowa w etapie krajowym powinna zawierać elementy analogiczne do wymaganych w etapie międzynarodowym:

 • nazwę projektu (max. 60 znaków ze spacjami) oraz krótki opis projektu (max. 500 znaków ze spacjami) w języku polskim, w pliku tekstowym DOC,
 • prezentację projektu w pliku PDF (format 16:9, max. 50 MB),
 • wideo — prezentację projektu w pliku MP4, max. 600 MB, czas trwania max. 5 minut, video powinno zawierać 3-sekundowe intro Architecture Student Contest 2022 oraz bezpośrednio po nim planszę informacyjną: tytuł projektu, nr zespołu, imiona i nazwiska uczestników, nazwa uczelni,
 • grafiki w plikach JPG lub PNG o maksymalnej wadze do 10 MB: zabudowa model 3D (1 — 3 szt.), plan architektoniczny, izolacje,
 • zdjęcia uczestników oraz promotora projektu – pliki JPG lub PNG o wadze max. 10 MB
 • krótką biografia promotora projektu,
 • wszystkie elementy składowe pracy konkursowej powinny być przygotowane w języku polskim i umieszczone w jednym folderze.

Prace konkursowe przesłane do krajowego etapu konkursu zostaną poddane ocenie jurorów według poniższych kryteriów, w zależności od charakteru projektowanego budynku. W przypadku projektu nowego budynku – waga 60%, w tym: architektura – waga 30%, zrównoważone budownictwo – waga 30% (projekt zrównoważony o zredukowanym śladzie węglowym, z uwzględnieniem cyrkularności oraz zdrowia i dobrego samopoczucia użytkowników, detale konstrukcji i fizyka budowli, właściwe zastosowanie produktów i rozwiązań Saint-Gobain).

W przypadku renowacji – waga 40%, w tym: architektura 20%, zrównoważone budownictwo – waga 20%.

Następnie spośród nadesłanych prac 11 kwietnia 2024 roku jury wyłoni 10 zespołów, które zostaną zaproszone do udziału w finale
krajowym, podczas którego osobiście przedstawią swój projekt przed komisją.

nagrody

Nagrody w etapie krajowym:

 • I miejsce — 3000 PLN dla zespołu oraz dyplomy, udział w etapie międzynarodowym w Helsinkach,
 • II miejsce — 3000 PLN dla zespołu oraz dyplomy,
 • III miejsce — 1500 PLN dla zespołu oraz dyplomy.

Nagrody w etapie międzynarodowym:

 • I miejsce — 5000 EUR dla zespołu oraz dyplomy,
 • II miejsce — 3000 EUR dla zespołu oraz dyplomy,
 • III miejsce — 1500 EUR dla zespołu oraz dyplomy,
 • Nagroda Specjalna — Teacher Prize — 1000 EUR dla zespołu,
 • Nagroda Studentów — Student Prize — 1000 EUR dla zespołu.

kalendarium

 • rejestracja i zgłoszenie projektu w etapie krajowym — do 29 marca 2024 roku,
 • weryfikacja i ocena zgłoszonych projektów (etap krajowy) — od 4 do 11 kwietnia 2024 roku,
 • finał krajowy i rozstrzygnięcie konkursu krajowego — od 18 do 19 kwietnia 2024 roku,
 • przesłanie projektów zakwalifikowanych do etapu międzynarodowego — do 3 maja 2024 roku,
 • finał międzynarodowy i rozstrzygnięcie konkursu — od 10 do 12 czerwca 2024 roku.

komisja konkursowa

Na potrzeby etapu krajowego konkursu zostanie powołana specjalna komisja, w skład której wejdą zewnętrzni architekci oraz przedstawiciele środowisk branżowych (2-3 osoby), wewnętrzni eksperci Saint–Gobain (3-4 osoby). Skład osobowy zostanie ogłoszony przed oceną prac i ich kwalifikacją do udziału w finale krajowym.

więcej informacji

Więcej informacji, szczegółowe wytyczne oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na międzynarodowej stronie konkursu.

warunki

https://www.saint-gobain.pl/konkurs-dla-studentow-architektury

regulamin

https://www.saint-gobain.pl/documents/inne/regulamin-architecture-student-contest-2024-pl-zabczniki-en.pdf

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE