Łódź

termin składania prac

26.03.2021

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny Nowy Ratusz w Łodzi

organizator: Biuro Architekta Miasta

W związku z koncepcją budowy nowej siedziby Urzędu Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta organizuje konkurs architektoniczno-urbanistyczny pn. "Nowy Ratusz w Łodzi", który pozwoli na wypracowanie najlepszego układu funkcjonalnego, relacji z otoczeniem oraz formy architektonicznej projektowanego obiektu. Jego zadaniem jest pomoc w stworzeniu optymalnego zagospodarowania fragmentu Nowego Centrum Łodzi, wraz z Rynkiem Katarzyny Kobro.

cel

Podstawowymi celami konkursu są:

 • wypracowanie koncepcji architektonicznej nowej siedziby Urzędu Miasta Łodzi (z rozstrzygnięciem kwestii opty malnego rozmieszczenia stref funkcjonalnych w obrębie projektowanego budynku i oczekiwanej jakości rozwiązań architektonicznych) oraz zagospodarowania Rynku Nowego Centrum Łodzi, określanego w pracach koncepcyjnych nad obszarem jako Rynek Katarzyny Kobro,
 • uszczegółowienie kierunków i zakresu zmian w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

warunki

Należy zaprojektować koncepcję budynku biurowego przeznaczonego na siedzibę Urzędu Miasta Łodzi wraz z zagospodarowaniem Rynku Nowego Centrum Łodzi. Autorzy projektów powinni zwrócić uwagę na powiązania terenu inwestycji z otoczeniem, w tym na relacje przestrzenne oraz właściwe wy korzy stanie obsługi komunikacyjnej. W związku z planowaną zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego konkursem należy przedstawić rekomendacje dotyczące nowych ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Szczegółowe warunki udziału w konkursie i wytyczne dot. prac konkursowych znajdują się w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania prac konkursowych: 26.03.2021 r. do godz. 19:00
 • Ogłoszenie wyników: 09.04.2021 r.
 • Wystawa pokonkursowa: 09.04 - 30.04.2021 r.

nagrody

 • I nagroda: 80 000 zł
 • II nagroda: 50 000 zł
 • III nagroda: 35 000 zł
 • Wyróżnienia: łączna pula o wartości 10 000 zł

sąd konkursowy

 • Przewodniczący: Marek Janiak, Dyrektor Biura Architekta Miasta wDepartamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi, Architekt Miasta
 • Zastępca Przewodniczącego: Robert Sobański, architekt, wykładowca na Wydziale Wzornictwa iArchitektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, wykładowca w Instytucie Architektury iUrbanistyki Politechniki Łódzkiej
 • Sędzia Referent: Marek Lisak, architekt, główny specjalista w Zespole Rozwoju Miasta wBiurze Architekta Miasta wDepartamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi

  Członkowie:
 • Hanna Zdanowska: Prezydent Miasta Łodzi, członek honorowy
 • Andrzej Walczak: architekt, doradca Prezydenta Miasta
 • Marek Pabich: Dyrektor Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej
 • Tomasz Konior: architekt, Konior Studio Tomasz Konior
 • Roman Staszewski: architekt, przedstawiciel Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej w Łodzi
 • Adam Pustelnik: Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi:
 • Wojciech Rosicki: Sekretarz Miasta Łodzi
 • Tomasz Piotrowski: Prezes Zarządu Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.
 • Błażej Moder: Dyrektor EC1 Łódź - Miasto Kultury:
 • Jarosław Chwiałkowski: Dyrektor Departamentu Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Łodzi
 • Natalia Olszewska: p. o. Kierownika Oddziału ds. Projektów Wydziału ds. Zarządzania Projektami w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi
 • Robert Warsza: architekt, Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi
 • Małgorzata Kasprowicz: Dyrektor Wydziału Urbanistyki iArchitektury wDepartamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi
 • Magdalena Talar-Wiśniewska: architekt, Zastępca Dyrektora Biura Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi

  Sekretarze:
 • Marcelina Jeżewska: podinspektor w Zespole Rozwoju Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi
 • Marta Mucha: architekt, inspektor w Zespole Rozwoju Miasta wBiurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi

więcej informacji

Szczegółowe informacje dostępne na stronie organizatora.

regulamin

https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/BIP_AB_20/BAr_5762_zal1_reg_kon_20201202.pdf

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE