Otwock

termin składania prac

01.10.2021

Dwuetapowy realizacyjny konkurs architektoniczny na koncepcję nowego budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku

organizator: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP, SARP Warszawa

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP wraz z warszawskim oddziałem SARP zapraszają do udziału w konkursie architektonicznym na koncepcję nowego budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku. Konkurs ma charakter dwuetapowy i realizacyjny. Suma nagród pieniężnych wynosi 144 tys. zł.

cel

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji nowego budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku wraz z zagospodarowaniem terenu.

warunki

Konkurs ma charakter dwuetapowy realizacyjny. Osoby oraz zespoły chcące wziąć w nim udział w pierwszym etapie składają wnioski o dopuszczenie do udziału. Szczegółowe warunki uczestnictwa i wytyczne dot. prac konkursowych znajdują się w załączonym regulaminie.

kalendarium

I ETAP

 • Ogłoszenie konkursu: 10.05.2021 r.
 • Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 01.06.2021 r. (do godz. 12:00)
 • Poinformowanie o decyzji dopuszczenia do udziału: do 17.06.2021 r.
 • Składanie opracowań studialnych: 19.07.2021 r. (do godz. 15:00)
 • Ogłoszenie wyników kwalifikacji do II etapu: do 03.08.2021 r.

II ETAP

 • Składanie prac konkursowych: 01.10.2021 r. (do godz. 15:00)
 • Ogłoszenie wyników: 14.10.2021 r.

nagrody

 • I Nagroda: 60 000 zł
 • II Nagroda: 40 000 zł
 • III Nagroda: 20 000 zł
 • Dwa wyróżnienia: po 12 000 zł

sąd konkursowy

 • Przewodniczący: arch. Maciej Mąka – Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski
 • Sędzia referent: arch. Paweł Czaplicki – Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski
 • Asystent Sędziego referenta: arch. Maciej Lewandowski -Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski

  Sędziowie:
 • arch. Michał Grzymała-Kazłowski – Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski
 • dr hab. inż. Sławomir Chaberek – Sędzia ze strony Organizatora, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy CMKP
 • Waldemar Cacko – Sędzia ze strony Organizatora, Kierownikiem Działu Techniki Medycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy CMKP
 • mgr inż. Jacek Jarosz – Sędzia ze strony Organizatora, Kierownik Działu Technicznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy CMKP

Funkcję Sekretarza Konkursu pełni arch. kraj. Rafał Mroczkowski – Sędzia Konkursowy OWSARP

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania dostępne na stronie konkursu.

regulamin

https://konkurs-szpital-otwock.sarp.warszawa.pl/index.php/regulamin-konkursu/

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE