Wołomin

termin składania prac

03.12.2021

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Placu 3 Maja w Wołominie

organizator: Gmina Wołomin

Burmistrz Wołomina zaprasza architektów i architektów krajobrazu do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu 3 Maja w Wołominie. Konkurs ma charakter jednoetapowy, studialny, urbanistyczno-architektoniczny. Jest rekomendowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Warszawa.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem funkcjonalnym, estetycznym i ekonomicznym koncepcji zagospodarowania placu 3 Maja w Wołominie.

warunki

Przedmiotem konkursu jest sporządzenie przez uczestników konkursu, zgodnie z warunkami regulaminu, opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Placu 3 Maja w Wołominie wraz z jego otoczeniem (przyległe ulice), jako twórczej pracy projektowej. Zaleca się aby koncepcja odpowiadała wytycznym (zawartym w załączniku nr 6) oraz uwzględniała informacje będące wynikiem konsultacji społecznych (załącznik nr 5).

Praca konkursowa powinna składać się z:

 • części graficznej – plansze w formacie 100x70 cm w ilości maksymalnie 4 sztuki (dopuszcza się mniejszą liczbę plansz o ile zostaną zawarte na nich treści wymienione w regulaminie);
 • części opisowej – maksymalnie 5 formatek A4 tekstu oraz pomniejszone do formatu A3
  plansze części graficzne;
 • nośnik elektroniczny zawierający wersję elektroniczną pracy konkursowej (część
  graficzna i część opisowa).

Szczegółowe wytyczne dostępne są w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Nadsyłanie pytań/udzielanie odpowiedzi: do 18.10.2021 r.
 • Termin składania prac konkursowych: 03.12.2021 r. (do godz. 14.00)
 • Ocena prac konkursowych: 16.12.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu: 17.12.2021 r.

nagrody

 • I nagroda: 30 000 zł
 • II nagroda: 15 000 zł
 • III nagroda: 5 000 zł

sąd konkursowy

 • Łukasz Marek, Zastępca Burmistrza Wołomina
 • Marek Górski, Przewodniczący Rady Miejskiej
 • Jacek Mościcki, Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji
 • Katarzyna Wójcik, Naczelnik Wydziału Urbanistyki
 • Jolanta Leszko, Główny Specjalista Wydziału Urbanistyki
 • Joanna Żero, Naczelnik Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji
 • Piotr Witek, Miejski Ogrodnik, Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni

Członkowie rady nie będą mogli brać udziału w głosowaniu, natomiast będą uczestniczyć w obradach sądu konkursowego.

Sekretarze konkursu:

Karolina Mosur, sekretarz organizacyjny konkursu,
Jarosław Strejczek, zastępca sekretarza organizacyjnego konkursu

więcej informacji

Szczegółowe informacje na stronie organizatora konkursu.

regulamin

https://wolomin.org/wp-content/uploads/2021/10/regulamin_konkurs-pl.-3-maja.pdf

Guardian Sun®
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE