województwo śląskie

termin składania prac

24.07.2023

Konkurs „Architektura Roku Województwa Śląskiego – rok 2023”

organizator: SARP Oddział Katowice, IARP Okręg Śląski

SARP Oddział Katowice oraz Śląska Okręgowa Izba Architektów RP ogłosili nową edycję konkursu „Architektura Roku Województwa Śląskiego 2023”. Celem konkursu jest wybór najlepszych dzieł architektonicznych zrealizowanych do końca 2022 roku, które podkreślają lokalny charakter Śląska. Tym razem nagrody zostaną przyznane w siedmiu kategoriach.

cel

Celem konkursu „Architektura Roku Województwa Śląskiego – rok 2023” jest wybór najlepszego dzieła architektonicznego w kategoriach:

 • obiekt użyteczności publicznej,
 • dom wielorodzinny,
 • dom jednorodzinny,
 • wnętrze,
 • mała forma,
 • dzieło eksportowe śląskich architektów dla dzieła zrealizowanego poza granicami administracyjnymi województwa śląskiego.

Spośród tych kategorii organizatorzy dokonają wyboru najlepszej realizacji oraz nagrodzą projektantów nagrodą GRAND PRIX.

Kolejnymi celami konkursu są: wskazanie wyróżniających się młodych architektów i architektek oraz uhonorowanie ich nagrodą „Młody Twórca Śląskiej Architektury”, promocja województwa przez architekturę i kształtowanie świadomości estetycznej w zakresie tworzenia architektury.

warunki

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany zarówno do projektantów / projektantek, jak i inwestorów / inwestorek. Zgłoszenie do konkursu jest bezpłatne.

Do konkursu „Architektura Roku Województwa Śląskiego – rok 2022” można zgłaszać prace (obiekty kubaturowe i wnętrza) zlokalizowane na terenie województwa śląskiego, a także poza województwem, ale zrealizowane przez architektów z województwa śląskiego.

Obiekty muszą być zrealizowane do końca 2022 roku. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie autora / autorki o zakończeniu budowy, oświadczenie o prawach autorskich. Co najmniej jedna osoba zespołu autorskiego podanego w zgłoszeniu powinna posiadać odpowiednie uprawnienia projektowe. Zapis ten nie dotyczy kategorii mała forma i wnętrze.

Na zgłoszenie składa się załącznik nr 1 do regulaminu i pliki graficzne.

Zgłoszenia na kartach zgłoszeniowych mogą dokonywać osoby fizyczne i prawne: autorzy, zespoły autorskie, prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie miast i gmin, starostowie powiatu województwa śląskiego, inwestorzy, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Izby zawodowe architektów, urbanistów i inżynierów budownictwa.

Jeżeli zgłoszenia dokonuje prezydent, burmistrz, wójt, starosta, inwestor, SARP, TUP lub Izba zawodowa powinno ono zostać dokonane w porozumieniu z projektantem.

Ilość propozycji zgłoszonych przez jeden podmiot jest nieograniczona.

Do nagrody „Młody Twórca Śląskiej Architektury” mogą kandydować architekci i architektki i projektanci i projektantki wnętrz, którzy nie ukończyli 40 roku życia, mieszkający na terenie województwa śląskiego.

Kategoria obiekt użyteczności publicznej obejmuje wszystkie obiekty poza budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Natomiast kategoria mała forma obejmuje wzornictwo, detal i pozostałe tego typu realizacje.

nagrody

W konkursie przewiduje się następujące nagrody:

 • Nagroda Najlepszy Obiekt Użyteczności Publicznej,
 • Nagroda Najlepszy Dom wielorodzinny,
 • Nagroda Najlepszy Dom jednorodzinny,
 • Nagroda Najlepsze Wnętrze,
 • Nagroda Najlepsza Mała Forma,
 • Nagroda Najlepszy Eksport Śląskiej Architektury,
 • Nagroda Główna GRAND PRIX zostanie przyznana najlepszej realizacji spośród wszystkich kategorii,
 • Nagroda Młody Twórca Śląskiej Architektury.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród oraz przyznania wyróżnień. Pracom zgłoszonym do konkursu będą mogły być przyznane inne nagrody niewymienione w regulaminie, ustanowione również po dacie ogłoszenia konkursu.

kalendarium

 • ogłoszenie konkursu — 21 czerwca 2023 roku,
 • koniec składania zgłoszeń — 24 lipca 2023 roku,
 • ogłoszenie nominacji do nagrody — sierpień 2023 roku,
 • posiedzenie jury — wrzesień 2023 roku,
 • ogłoszenie wyników i wręczenie nagród — 13 października 2023 roku.

jury

W skład jury wchodzą architekci:

 • zespół: Kinga BączykMagdalena Orzeł-Rurańska,
 • zespół: Mariusz KomrausAleksander Bednarski,
 • Piotr Śmierzewski,
 • Joanna Kapturczak,
 • Aleksander Krajewski,
 • Arkadiusz Płomecki — sekretarz organizacyjny konkursu.

więcej informacji

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie konkursu.

warunki

http://www.sarp.katowice.pl/AR.html

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE