województwo śląskie

termin składania prac

17.07.2022

Konkurs „Architektura Roku Województwa Śląskiego – rok 2022”

organizator: SARP Oddział Katowice, IARP Okręg Śląski

SARP Oddział Katowice oraz Śląska Okręgowa Izba Architektów RP ogłosili 28. edycję konkursu „Architektura Roku Województwa Śląskiego 2022”. Celem konkursu jest wybór najlepszych dzieł architektonicznych zrealizowanych do końca 2021 roku, które podkreślają lokalny charakter Śląska. Nagrody zostaną przyznane w sześciu kategoriach.

cel

Celem konkursu „Architektura Roku Województwa Śląskiego – rok 2022” jest wybór najlepszego dzieła architektonicznego w kategoriach:

 • obiekt,
 • dom jednorodzinny,
 • wnętrze,
 • mała forma zrealizowanego na terenie województwa śląskiego,
 • dzieło eksportowe śląskich architektów dla dzieła zrealizowanego poza granicami administracyjnymi województwa śląskiego.

Spośród tych kategorii organizatorzy dokonają wyboru najlepszej realizacji oraz nagrodzą projektantów nagrodą GRAND PRIX.

Kolejnymi celami konkursu są: wskazanie wyróżniających się młodych architektów oraz uhonorowanie ich nagrodą „Młody Twórca Śląskiej Architektury”, promocja województwa przez architekturę i kształtowanie świadomości estetycznej w zakresie tworzenia architektury.

warunki

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany zarówno do projektantów, jak i inwestorów. Zgłoszenie do konkursu jest bezpłatne.

Do konkursu „Architektura Roku Województwa Śląskiego – rok 2022” można zgłaszać prace (obiekty kubaturowe i wnętrza) zlokalizowane na terenie województwa śląskiego, a także poza województwem, ale zrealizowane przez architektów z województwa śląskiego.

Obiekty muszą być zrealizowane do końca 2021 roku. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie autora o zakończeniu budowy, oświadczenie o prawach autorskich. Co najmniej jedna osoba zespołu autorskiego podanego w zgłoszeniu powinna posiadać odpowiednie uprawnienia projektowe. Zapis ten nie dotyczy kategorii mała forma i wnętrze.

Zgłoszenia na kartach zgłoszeniowych mogą dokonywać osoby fizyczne i prawne: autorzy, zespoły autorskie, prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie miast i gmin, starostowie powiatu województwa śląskiego, inwestorzy, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Izby zawodowe architektów, urbanistów i inżynierów budownictwa.

Jeżeli zgłoszenia dokonuje prezydent, burmistrz, wójt, starosta, inwestor, SARP, TUP lub Izba zawodowa powinno ono zostać dokonane w porozumieniu z projektantem.

Ilość propozycji zgłoszonych przez jeden podmiot jest nieograniczona.

Do nagrody „Młody Twórca Śląskiej Architektury” mogą kandydować architekci i projektanci wnętrz, którzy nie ukończyli 40 roku życia, mieszkający na terenie województwa śląskiego.

nagrody

W konkursie przewiduje się następujące nagrody:

 • Nagroda Najlepszy Obiekt,
 • Nagroda Najlepszy Dom jednorodzinny,
 • Nagroda Najlepsze Wnętrze,
 • Nagroda Najlepsza Mała Forma,
 • Nagroda Najlepszy Eksport Śląskiej Architektury,
 • Nagroda Główna 3 GRAND PRIX zostanie przyznana najlepszej realizacji spośród wszystkich kategorii,
 • Nagroda Młody Twórca Śląskiej Architektury

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród oraz przyznania wyróżnień. Pracom zgłoszonym do konkursu będą mogły być przyznane inne nagrody niewymienione w regulaminie, ustanowione również po dacie ogłoszenia konkursu.

kalendarium

 • ogłoszenie konkursu — 6 czerwca 2022 roku,
 • koniec składania zgłoszeń — 17 lipca 2022 roku,
 • ogłoszenie nominacji do nagrody — 1 sierpnia 2022 roku,
 • posiedzenie jury — sierpień - wrzesień 2022 roku,
 • ogłoszenie wyników i wręczenie nagród — 28 października 2022 roku.

jury

Skład jury zostanie podany do końca czerwca 2022 roku na stronie konkursu.

więcej informacji

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie konkursu.

regulamin

http://www.sarp.katowice.pl/Konkurs_973.html

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE