Ogólnopolski

termin składania prac

15.11.2023

Konkurs Art in Architecture Festival 2023

organizator: Fundacja Innowacji Społeczno-Kulturalnych

Po raz piąty rozdano nagrody w konkursie ART in Architecture festival, który promuje sztukę w architekturze. Nagrodzono realizacje w pięciu kategoriach: Mieszkanie/Dom, Przestrzeń publiczna, Biuro, Hotel, Wystawa.

cel

Celem festiwalu Art in Architecture jest zachęcenie inwestorów, architektów i architektów wnętrz do współpracy z artystami przy realizacji swoich projektów przez promocję szerszego wprowadzenia sztuki do przestrzeni prywatnej, publicznej i do obiektów komercyjnych. 

Celem konkursu prowadzonego w ramach festiwalu jest wyłonienie najlepszych projektów instalacji artystycznych we wnętrzach lub przestrzeni zewnętrznej w kategoriach:

 • Mieszkanie / Dom
 • Przestrzeń publiczna
 • Biuro
 • Hotel
 • Wystawa

warunki

Konkurs ma charakter otwarty, zgłoszenie projektu do konkursu jest bezpłatne.

Do konkursu zgłaszać się mogą zarówno inwestorzy, artyści, jak i architekci projektów prywatnych i komercyjnych, w których można powiedzieć o współpracy między wszystkimi trzema stronami, poprzez wprowadzenie do projektowanej przestrzeni szeroko rozumianych dzieł sztuki.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby lub zespoły autorskie, które będą związane umową w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia. W odniesieniu do prac zespołowych warunkiem uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne wskazanie reprezentanta zespołu, upoważnionego do występowania w imieniu jego członków. Zgłoszony do konkursu projekt musi być autorską pracą uczestnika konkursu, a każda osoba lub zespół autorski może zgłosić do konkursu nieograniczoną ilość projektów.

Zgłoszony na konkurs projekt musi być skończony do dnia 8 listopada 2023 roku. Zgłaszać można również projekty ukończone w latach wcześniejszych.

Uczestnicy Konkursu biorą na siebie odpowiedzialność za nadesłany projekt i oświadczają, że posiadają do nich wszelkie prawa autorskie. Ze zgłaszania swoich projektów wyłączeni są jurorzy.

nagrody

Laureaci konkursu — inwestorzy i architekci najlepszych projektów — otrzymają statuetkę Złotego Leonarda. Specjalne wyróżnienia trafią też do artystów, których prace znajdą się w nominowanych projektach.

kalendarium

 • termin wysłania formularza zgłoszeniowego — 15 listopada 2023 roku,
 • ogłoszenie wyników konkursu — nie później niż 30 listopada 2023 roku, laureaci zostaną poinformowani o nominacji 17 lub 20 listopada 2023 roku, po obradach jury.

jury

W skład jury konkursu wchodzą:

 • Przemo Łukasik — przewodniczący jury, architekt (medusa group),
 • Oskar Zięta — architekt, artysta, rzemieślnik i projektant procesów,
 • Marta Sękulska-Wrońska — architektka (WXCA), 
 • Krystyna Łuczak-Surówka — historyczka i krytyczka designu, współtwórczyni marki VZÓR,
 • Aleksander Jankowski — architekt wnętrz (pracownia projektowa JIO),
 • Agnieszka Leszczyńska-Mieczkowska — artystka, projektantka, historyczka sztuki oraz wystawienniczka,
 • Bartosz Haduch — architekt (NArchitekTURA), nauczyciel akademicki,
 • Weronika Libiszowska — architektka wnętrz (Boris Kudlička with Partners),
 • Marta Zielińska — inwestorka, zastępczyni dyrektora w Departamencie Expo Osaka,
 • Ivo Nikić — artysta wizualny,
 • Krzysztof Renes — rzeźbiarz,
 • Maria Miland — architektka wnętrz, wykładowczyni akademicka, współtwórczyni i koordynatorka Art in Architecture Festival.

  więcej informacji

  Więcej szczegółów i regulamin znajdziecie na stronie konkursu.

  warunki

  https://artinarchitecturefestival.com/

  regulamin

  https://artinarchitecturefestival.com/regulamin/

  Pełna deska tarasowa perfekcyjnie imitująca drewno
  Laminaty architektoniczne EASYDECOR – połączenie atrakcyjności z użytecznością
  Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
  INSPIRACJE