Warszawa

termin składania prac

09.01.2023

Konkurs „Art Walk Open Call 2023”

organizator: Fundacja Sztuka w Mieście, Ghelamco Poland

Fundacja Sztuka w Mieście we współpracy z Ghelamco Poland ogłosiła jednoetapowy, otwarty konkurs na opracowanie projektu artystycznego w postaci koncepcji wystawy dla przestrzeni Art Walk w Warszawie.

Fundacja Sztuka w Mieście we współpracy z Ghelamco Poland ogłosiła jednoetapowy, otwarty konkurs na opracowanie projektu artystycznego w postaci koncepcji wystawy dla przestrzeni Art Walk w Warszawie.

Jak czytamy na stronie organizatorów — galeria Art Walk zlokalizowana na placu Europejskim została stworzona zgodnie z koncepcją wpisania sztuki w codzienne życie miasta. Umożliwia upowszechnianie prac artystów w ciekawej formule, a publiczności daje szansę na obcowanie ze sztuką poza zamkniętymi przestrzeniami galerii czy muzeów. Pasaż składa się z trzynastu segmentów, każdy z oknem ukazującym wnętrze. Ta specjalnie zaprojektowana galeria stała się miejscem całorocznych wystaw malarstwa, rzeźby i instalacji artystycznych.

cel

Celem konkursu: jest wyłonienie spośród nadesłanych prac najtrafniej odpowiadającego na postawione w regulaminie warunki projektu artystycznego, który stanowić będzie podstawę realizacji wystawy w galerii Art Walk, promocja kuratorek i kuratorów, twórczyń i twórców oraz ich projektów w Polsce, rozwijanie refleksji na temat przemian architektonicznych i społecznych tkanki miejskiej.

warunki

Konkurs ma formułę Open Call, co oznacza, że może w nim wziąć udział każda zainteresowana osoba/osoby.
Uczestnicy wskazują osobę — kuratora/kę lub koordynatora/kę — mającą możliwości podjęcia się realizacji w przypadku wybrania ich projektu przez jury.

Projekt ma na celu stworzenie kompletnej, całościowej, szczegółowej wizji wystawy dostosowanej do kontekstu przestrzeni Art Walk, nawiązującej do idei prezentowanych w artystycznym przekazie galerii na placu Europejskim. Zwycięska praca stanowić będzie podstawę dla realizacji wystawy w 2023 roku.

Miejscem podstawowym opracowania jest wnętrze galerii Art Walk przy placu Europejskim w Warszawie. Miejscem dodatkowym, możliwym do uwzględnienia w koncepcji wystawy (ale niekoniecznym), jest przestrzeń placu Europejskiego w Warszawie.

Projektowana wystawa powinna:

 • zaprezentować niepowtarzalną, wcześniej nigdzie nieopublikowaną, artystyczną koncepcję proponowanej tematyki oraz artystek i artystów oraz prac,
 • składać się z prac gotowych lub zaprojektowanych o wysokich walorach artystycznych,
 • przedstawić innowacyjne podejście do sposobu aranżacji przestrzennej galerii Art Walk,
 • spełniać kryteria trwałości prac wystawianych w przestrzeni typu witryn (np. pod względem ich odporności na naświetlanie promieniami słonecznymi itp.),
 • mieć charakter całościowy,
 • zawierać opis koncepcji wystawy wraz ze spisem wybranych/planowanych prac i ich wstępną specyfikacją,
 • zawierać wizualizacje, zdjęcia lub inne materiały graficzne przedstawiające koncepcję wystawy oraz wybrane do wystawy prace,
 • zawierać szacunkowy budżet projektu.

Całościowe honorarium – kosztorys produkcji projektu nie może przekraczać kwoty budżetu ustalonego na realizację projektu wynoszącego 30 tys. zł netto.

Prace można składać lub wysyłać na adres biura Ghelamco Poland (czynne w dni powszednie w godz. 9-17) — Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, z dopiskiem Art Walk Open Call 2023. Prace należy składać w formie fizycznej ze względu na konieczność złożenia oryginału oświadczeń autorów/autorek prac.

nagrody

Nagrodą w konkursie jest realizacja projektu w postaci wystawy w 2023 roku.

Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 • oryginalność oraz merytoryka koncepcji wystawy,
 • atrakcyjność i dostosowanie rozwiązań technicznych do charakteru i rangi miejsca inwestycji,
 • realność przyjętych rozwiązań, w tym finansowych,
 • zgodność z oczekiwaniami wyrażonymi przez organizatora konkursu.

kalendarium

 • wizytacja w terenie z oprowadzeniem: 4 listopada 2022 roku,
 • nadsyłanie prac konkursowych: do 9 stycznia 2023 roku (decyduje data wpłynięcia),
 • ogłoszenie wyników konkursu: do 31 stycznia 2023 roku
 • termin otwarcia wystawy: 2023 rok.

jury

Jury konkursowe obradować będzie w składzie:

 • Marta Czyż – członkini Rady Programowej Art Walk, historyczka sztuki i kuratorka,
 • Jakub Słomkowski – członek Rady Programowej Art Walk, artysta performer,
 • Karolina Wlazło-Malinowska – Fundacja Sztuka w Mieście, kuratorka i koordynatorka,
 • Justyna Wołowska – Ghelamco Poland, PR & Marketing Director, Fundacja Sztuka w Mieście.

więcej informacji

Więcej szczegółów oraz pliki do pobrania znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://artwalk.sztukawmiescie.pl/pl/open-call-2023/

regulamin

https://artwalk.sztukawmiescie.pl/wp-content/uploads/2022/10/ArtWalkOpen-Call2023_regulamin.pdf

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE