Rzeszów

termin składania prac

06.11.2023

Konkurs na opracowanie koncepcji Auli Miejskiej w Rzeszowie

organizator: Gmina Miasto Rzeszów, SARP Oddział Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów we współpracy z Oddziałem Rzeszowskim Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji Auli Miejskiej, czyli obiektu o funkcji wystawienniczo-konferencyjnej w centrum Rzeszowa.

Gmina Miasto Rzeszów we współpracy z Oddziałem Rzeszowskim Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji Auli Miejskiej, czyli obiektu o funkcji wystawienniczo-konferencyjnej w centrum Rzeszowa.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji budynku Auli Miejskiej w Rzeszowie oraz koncepcji zagospodarowania wskazanego terenu.
 
Konkursowa propozycja ma być nie tylko funkcjonalna, ale i atrakcyjna wizualnie, stojąca na wysokim poziomie artystycznym. Obiekt zrealizowany zostanie w prestiżowej lokalizacji, tuż obok ratusza. Stanowić ma uzupełnienie zabudowy rynku i rozpoznawalny znak przestrzenny wpisujący się w określające Rzeszów hasło „Miasto Innowacji”.
 
Wyłoniony w konkursie obiekt, jak podkreślają organizatorzy, cechować powinna wysokiej klasy współczesna architektura stanowiąca odpowiednią oprawę dla konferencji i wydarzeń artystycznych promujących miasto oraz eksponujących jego kulturę.

warunki

Konkurs jest konkursem realizacyjnym, jednoetapowym, prowadzonym w procedurze konkursu ograniczonego.
 
Obiekt wystawienniczo-konferencyjny, który powstanie w historycznej części miasta, powinien obejmować trzy zasadnicze elementy:
 • wielofunkcyjną salę o zmiennej aranżacji,
 • salę wystawową,
 • dostępny dla publiczności taras na dachu.
Jak podkreślają organizatorzy, budynek Auli stanowić ma uzupełnienie i domknięcie południowej pierzei rzeszowskiego rynku, nie powinien jednak być rekonstrukcją historycznej zabudowy.
 
Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda — 50 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
  na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej
 • II Nagroda — 40 000 zł brutto
 • III Nagroda — 30 000 zł brutto
 • dwa wyróżnienia — 10 000 zł brutto każde

kalendarium

 • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu: 26 lipca 2023 roku, godz. 15.00
 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 28 lipca 2023 roku, godz. 15.00
 • Termin poinformowania uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie: 11 sierpnia 2023 roku, godz. 15.00
 • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu (tura 2): 15 września 2023 roku, godz. 15.00
 • Termin składania prac konkursowych: 6 listopada 2023 roku, godz. 15.00
 • Ogłoszenie wyników konkursu: 16 listopada 2023 roku

sąd konkursowy

 • Jerzy Szczepanik-Dzikowski – przewodniczący sądu konkursowego, SARP Oddział Warszawa
 • Wojciech Fałat – sędzia referent, SARP Oddział Rzeszów
 • Bartłomiej Nawrocki – SARP Oddział Katowice
 • Tomasz Kudła – SARP Oddział Rzeszów
 • Janusz Sepioł – sędzia ze strony Zamawiającego, Architekt Miejski Rzeszowa
 • Katarzyna Leśko – sędzia ze strony Zamawiającego, p.o. Dyrektorki Wydziału Architektury Miasta Rzeszowa
 • Agata Podolec – sekretarza konkursu, SARP Oddział Rzeszów

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://epk.sarp.pl/#/PublicContestPreview/4a6bc3a2-c7ef-4c23-971b-5cad70286dc0

regulamin

http://rzeszow.sarp.org.pl/index.php/2023/07/11/aulamiejska/

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE