Warszawa

termin składania prac

04.04.2022

Konkurs na koncepcję architektoniczną wielofunkcyjnego budynku usługowego z bosmanatem w Porcie Czerniakowskim w Warszawie

organizator: Miasto Stołeczne Warszawa, SARP Oddział Warszawa | inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

Konkurs na koncepcję architektoniczną wielofunkcyjnego budynku usługowego z bosmanatem w Porcie Czerniakowskim w Warszawie jest jednoetapowy i realizacyjny. Jego celem jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno‑użytkowym koncepcji obiektu i zagospodarowania otaczającego go terenu.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno‑użytkowym koncepcji wielofunkcyjnego budynku usługowego z bosmanatem oraz koncepcji zagospodarowania terenu w Porcie Czerniakowskim w Warszawie.

warunki

Konkurs jest jednoetapowy i realizacyjny. Nowy budynek bosmanatu, obok pomieszczeń urzędu morskiego z zapleczem techniczno‑administracyjnym, salą wielofunkcyjną, kawiarnią mieścić ma pomieszczenia dla użytkowników portu (takie jak pomieszczenia klubów sportowych czy sauny).

Sąd konkursowy oceniać będzie nie tylko atrakcyjność proponowanych rozwiązań, ale także zastosowanie rozwiązań związanych z neutralnością klimatyczną i wpływem inwestycji na środowisko.
 
Szczegółowy opis konkursu zawarty jest w regulaminie.

kalendarium

Termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 31.12.2021 r.

Termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora: do 10.01.2022 r. do godziny 15:00

Termin poinformowania Uczestników konkursu poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową o dopuszczeniu do udziału w Konkursie oraz zaproszenie do składania Prac konkursowych lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w Konkursie: do 21.01.2022 r.

Termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących Prac konkursowych: do 28.03.2022 r.

Termin składania prac konkursowych poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową: do 04.04.2022 r. do godziny 15:00

Ogłoszenie wyników konkursu na Stronie internetowej oraz zawiadomienie Uczestników konkursu poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową o wynikach rozstrzygnięcia konkursu: 25.04.2022 r.

nagrody

I Nagroda – 30 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
II Nagroda – 20 000 zł brutto
III Nagroda – 10 000 zł brutto
Dwa wyróżnienia – 5 000 zł brutto dla każdej wyróżnionej pracy konkursowej

sąd konkursowy

arch. Magdalena Staniszkis — przewodnicząca
arch. Jan Sukiennik — sędzia referent
arch. Andrzej Jurkiewicz — asystent sędziego referenta
Magdalena Młochowska Dyrektorka Koordynatorka ds. zielonej Warszawy.
arch. Katarzyna Mackiewicz Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Centrum / Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Iwona Zwolińska Dział Wisła /Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.
Mirosław Gajdak Dział Programowania Terenów Zieleni /Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.
sekretarz konkursu:
arch. kraj. Rafał Mroczkowski

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu.

warunki

https://konkurs-bosmanat.sarp.warszawa.pl/

regulamin

https://konkurs-bosmanat.sarp.warszawa.pl/index.php/regulamin-konkursu/

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE