Poznań

termin składania prac

08.05.2024

Konkurs realizacyjny na budynek Akademii Muzycznej w Poznaniu

organizator: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, SARP Oddział Poznań | inwestor: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w drodze konkursu poszukuje pomysłu na projekt nowego budynku o funkcji kulturalno-dydaktyczno-naukowej. Współorganizatorem konkursu jest SARP Oddział Poznań.
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w drodze konkursu poszukuje pomysłu na projekt budynku o funkcji kulturalno-dydaktyczno-naukowej przy ulicy Grunwaldzkiej 22 na poznańskim Łazarzu. Współorganizatorem konkursu jest SARP Oddział Poznań.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest wybranie najlepszej koncepcji budynku kulturalno-dydaktyczno-naukowego Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu wraz z salą teatralno-estradową dla około 400 widzów i zagospodarowaniem terenu, biorąc pod uwagę określone w regulaminie kryteria architektoniczne, przestrzenne i funkcjonalno-użytkowe.

warunki

Konkurs jest konkursem dwuetapowym, realizacyjnym, prowadzonym w procedurze ograniczonej.

Na działce będącej przedmiotem konkursu (przy ulicy Grunwaldzkiej 22 w Poznaniu) znajduje się budynek dawnego kina Olimpia. Ze względu na jego stan techniczny podjęto decyzję o wyburzeniu istniejącej bryły i budowę nowej, dopasowanej do potrzeb uczelni. Realizacja nowego obiektu ma za zadanie zapewnić studentom kierunków związanych z muzyką estradową, teatralną i operową kontakt z prawdziwą sceną teatralną i żywą publicznością już w toku procesu dydaktycznego.

Nowy budynek łączyć będzie funkcję sceny teatralno-estradowej (z widownią na około 400 miejsc), siedziby dla jedynych w tej części Europy studiów w specjalności lutnictwo artystyczne, a także siedziby Pracowni Nowych Praktyk Muzycznych oraz Instytutu Wokalistyki. W obiekcie zaplanowano także salę konferencyjną, studia muzyki filmowej, funkcje gastronomiczne, archiwum, pomieszczenia administracyjne oraz podziemny parking na minimum 100 miejsc postojowych.

Budynek powinien odpowiadać współczesnym wymaganiom stawianym funkcji kulturalnej oraz dydaktyczno-naukowej w dziedzinie muzyki, zapewniać najwyższe standardy akustyczne. Dopuszczalne jest zarówno zaprojektowanie zwartej kubatury, jak i rozczłonkowanie bryły. Koncepcja powinna uwzględniać kontekst otoczenia i możliwie najlepiej uzupełniać urbanistycznie historyczny kwartał zabudowy. Projektowany budynek powinien być także przyjazny dla środowiska.

 
Więcej informacji w regulaminie konkursu

nagrody

 • I Nagroda — 100 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienia nadzoru autorskiego na podstawie pracy konkursowej
 • II Nagroda — 70 000 zł brutto
 • III Nagroda — 50 000 zł brutto
 • Dwa wyróżnienia — 30 000 zł brutto każde

kalendarium

 • Zalecany termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących w szczególności przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 11 grudnia 2023 roku

 • Ostateczny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 22 grudnia 2023 roku, do godz. 15.00

 • Ostateczny termin poinformowania uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia opracowań studialnych: 8 stycznia 2024 roku

 • Zalecany termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących w szczególności przygotowania i składania opracowań studialnych: 9 lutego 2024 roku

 • Ostateczny termin składania opracowań studialnych: 23 lutego 2024 roku, do godz. 15.00

 • Ostateczny termin powiadomienia uczestników o kwalifikacji do II etapu oraz zaproszeń do składania prac konkursowych: 15 marca 2024 roku
 • Zalecany termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących w szczególności przygotowania i składania prac konkursowych: 12 kwietnia 2024 roku

 • Ostateczny termin składania prac konkursowych (plansze i opis): 8 maja 2024 roku, do godz. 15.00

 • Termin składania makiet prac konkursowych: 13 maja 2024 roku, do godz. 15.00
 • Termin ogłoszenia wyników konkursu: 31 maja 2024 roku

sąd konkursowy

 • Piotr Śmierzewski — przewodniczący sądu konkursowego, SARP Oddział Szczecin
 • Piotr Kamiński — SARP Oddział Poznań
 • Natalia Paszkowska — SARP Oddział Warszawa
 • Bartłomiej Nawrocki — SARP Oddział Katowice
 • Joanna Czech — przedstawicielka Biura MKZ Poznań
 • Piotr Sobczak — przedstawiciel WUIA, UM Poznań
 • prof. Marcin Baranowski — przedstawiciel zamawiającego
 • Michał Pawłowski — przedstawiciel zamawiającego
 • Jarosław Wroński — SARP Oddział Poznań
 • Magdalena Wypusz — sekretarza konkursu

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://poznan.sarp.pl/konkurs-realizacyjny-akademia-muzyczna/

regulamin

https://poznan.sarp.pl/wp-content/uploads/2023/11/8_AM_2023_Regulamin-konkursu-sig-1-1.pdf

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE