Bydgoszcz

termin składania prac

30.04.2021

Konkurs na projekt i wykonanie muralu upamiętniającego 40. rocznicę Bydgoskiego Marca ‘81

organizator: Miasto Bydgoszcz

Miasto Bydgoszcz ogłosiło konkurs na mural upamiętniający wydarzenia Bydgoskiego Marca 1981 r. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie muralu nawiązującego do Bydgoskiego Marca, znanego też pod nazwą prowokacji bydgoskiej czy wydarzeń bydgoskich. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany na ścianie szczytowej budynku znajdującego się przy ul. Jagiellońskiej 38.

cel

Celem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie muralu nawiązującego swoją treścią do wydarzeń z 19 marca 1981 r., znanych pod pojęciem „prowokacji bydgoskiej”, który jednocześnie ma pełnić funkcję edukacyjną. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany przez laureata na ścianie szczytowej budynku zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej 38 w Bydgoszczy. Konkurs ma charakter jednoetapowy, otwarty i ogólnopolski.

warunki

Konkurs skierowany jest do profesjonalnych artystów z całej Polski, którzy posiadają doświadczenie w tworzeniu murali, a swój dorobek twórczy przedstawią w formie dokumentacji fotograficznej. Uczestnikami konkursu mogą być artyści indywidualni lub zespoły autorskie. Każda osoba lub zespół może zgłosić maksymalnie 3 projekty.

Mural powinien zawierać elementy liternicze oraz graficzne symbole nawiązujące bezpośrednio do wydarzeń z 19 marca 1981 r. w Bydgoszczy. Praca powinna być wykonana w sposób trwały, farbami na bazie farb akrylowych lub innych profesjonalnych farb elewacyjnych. Szczegółowe wytyczne zostały określone w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania prac: 30.04.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: niezwłocznie po rozstrzygnięciu przez sąd konkursowy
 • Realizacja zwycięskiego projektu: 20.05—30.07.2021 r.

nagrody

 • Główna nagroda: 5 000 zł

sąd konkursowy

 • Przewodniczący — prof. dr hab. Maciej Świtała — Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

  Pozostali członkowie:
 • mgr Michał Sztybel — Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy
 • mgr inż. Jan Rulewski — lider bydgoskiej „Solidarności”
 • mgr Antoni Tokarczuk — lider bydgoskiej „Solidarności”
 • prof. zw. dr hab. Dariusz Markowski — Przewodniczący Rady ds. Estetyki Miasta Bydgoszczy
 • prof. dr hab. Romuald Fajtanowski — Zakład Wzornictwa UTP w Bydgoszczy
 • mgr sztuki, artysta plastyk Bogdan Kuraś — Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy
 • mgr sztuki, artysta plastyk Marek Iwiński — Plastyk Miasta Bydgoszczy
 • mgr Maciej Bakalarczyk — Menadżer Starego Miasta i Śródmieścia Bydgoszczy
 • Sekretarz: mgr Dobrochna Białczyk — Biuro Plastyka Miasta

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania dostępne na stronie organizatora.

regulamin

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaBydgoszczy/document/714631/Zarz%C4%85dzenie-157_2021

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE