Mielec

termin składania prac

29.04.2024

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Twórczości Artystycznej przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu

organizator: Gmina Miejska Mielec

Gmina Miejska Mielec ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Twórczości Artystycznej przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu.

Gmina Miejska Mielec ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Twórczości Artystycznej przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym, funkcjonalno-użytkowym, eksploatacyjnym oraz akustycznym koncepcji Centru Twórczości Artystycznej w Mielcu wraz z zagospodarowaniem terenu. 
Centrum Twórczości Artystycznej ma być miejscem, w którym w przyjaznej, kreatywnej atmosferze będzie można realizować artystyczne pasje. W obiekcie organizowane będę warsztaty, kursy, spotkania, pokazy. Wewnątrz funkcjonować będą Samorządowe Centrum KulturyMielecka Orkiestra Symfoniczna.

warunki

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, realizacyjnym, prowadzonym w procedurze ograniczonej.

Przyszły budynek wraz z otaczającym terenem powinny tworzyć oryginalny i rozpoznawalny element krajobrazu oraz być wizytówką tej części miasta. Przestrzeń ta ma być inkluzywna, przyjazna dla osób o ograniczonej mobilności.

Budynek lub zespół budynków powinien być nowoczesny, bezpieczny, komfortowy, a przy tym energooszczędny, wyposażony w instalację fotowoltaiczną. Obiekt powinien mieścić między innymi salę koncertową z 450-500 miejscami na widowni, sale warsztatowe, magazyny, pomieszczenia socjalne i biurowe, szatnie, garderoby i kawiarnię. W ramach zagospodarowania należy uwzględnić parking na minimum 80 miejsc dla samochodów osobowych i dwa miejsca dla autobusów.

Więcej informacji w regulaminie konkursu

nagrody

 • I Nagroda — 50 000 zł brutto dla uczestnika konkursu zaproszonego do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • II Nagroda — 30 000 zł brutto
 • III Nagroda — 20 000 zł brutto

kalendarium

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 29 kwietnia 2024 roku, do godz. 10:00
 • Termin składania prac konkursowych: 60 dni od dnia skierowania zaproszenia przez zamawiającego

sąd konkursowy

 • Bogusław Barnaś — przewodniczący
 • Andrzej Małek — zastępca przewodniczącego
 • Magdalena Hasek
 • Monika Szczodry
 • Dorota Hamala-Lis
 • Waldemar Wiącek
 • Ireneusz Kuzara
 • Agnieszka Kopera
 • Ewelina Lorenc
 • Małgorzata Basiak — sekretarza konkursu

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://przetargi.um.mielec.pl/#/offer/22a0cc94-209e-40a3-a0b2-037bc4163f92

regulamin

https://przetargi.um.mielec.pl/#/offer/22a0cc94-209e-40a3-a0b2-037bc4163f92

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE