Wrocław

termin składania prac

15.09.2023

Konkurs „Consociatio BONITUM” we Wrocławiu

organizator: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wrocław | inwestor: Wrocławskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „BONITUM”

Ruszył konkurs architektoniczny na koncepcję Centrum Usług Środowiskowych „Consociatio BONITUM” przy ul. Skwierzyńskiej 34 a/ Żelaznej 27 we Wrocławiu. Konkurs organizowany jest przez Wrocławskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „BONITUM” we współpracy z wrocławskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Ruszył konkurs architektoniczny na koncepcję Centrum Usług Środowiskowych „Consociatio BONITUM” przy ul. Skwierzyńskiej 34 a/ Żelaznej 27 we Wrocławiu. Konkurs organizowany jest przez Wrocławskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „BONITUM” we współpracy z wrocławskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym oraz ekonomicznym koncepcji adaptacji z rozbudową istniejącego obiektu położonego przy ul. Skwierzyńskiej 34 a/ Żelaznej 27 we Wrocławiu. Obiekt przeznaczony będzie na Centrum Usług Środowiskowych „Consociatio BONITUM” działające na podstawie państwowego programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” rozszerzonego o dodatkowe usługi opiekuńcze i medyczne. Dodatkowym celem przyjętym przez organizatorów jest wyłonienie najlepszej studialnej koncepcji budynku o funkcji uzupełniającej — terapeutycznej i mieszkalnej na tym samym terenie.
Centrum Usług Środowiskowych to ośrodek zapewniający opiekę, mieszkanie, rehabilitację i możliwość samorozwoju osobom z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

warunki

Konkurs jest konkursem realizacyjnym, jednoetapowym, organiczonym.
 
Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym oraz ekonomicznym koncepcji adaptacji z rozbudową istniejącego budynku dawnego przedszkola położonego przy ul. Skwierzyńskiej 34 a/ Żelaznej 27 we Wrocławiu. Obiekt przeznaczony będzie na Centrum Usług Środowiskowych „Consociatio BONITUM” działające na podstawie państwowego programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” rozszerzone o usługi opiekuńcze i medyczne. Dodatkowym celem przyjętym przez organizatorów jest wyłonienie najlepszej studialnej koncepcji budynku o funkcji uzupełniającej — terapeutycznej i mieszkalnej na tym samym terenie.
 
Inwestycja podzielona jest na kilka etapów — w pierwszym zaplanowano adaptację i nieznacznie powiększenie części A istniejącego budynku, w którym znajdą się zasadnicze funkcje centrum. w drugim etapie zakłada się stworzenie nowej kubatury w miejscu po rozebranej części B istniejącego budynku, która przeznaczona będzie na funkcje fizykoterapeutyczne, spółdzielnię socjalną i mieszkania wytchnieniowe, a w trzecim etapie powstać ma uzupełniający, niezależnie funkcjonujący budynek o funkcji medycznej (na parterze) z mieszkaniami dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wymagających monitorowania stanu zdrowia.
 
Zarówno adaptowany i rozbudowywany (etap I i II), jak i nowy obiekt (etap III) budynku CUS powinien wpisywać się w wartości Nowego Europejskiego Bauhausu, czyli zrównoważenie, inkluzyjność i estetykę w połączeniu z oszczędnością energii i zasobów środowiskowych. Obiekt, jak podkreślają organizatorzy, powinien być, między innymi: dostępny w standardzie projektowania uniwersalnego, mieć niski ślad węglowy i być energooszczędny w całym cyklu życia, maksymalnie wykorzystywać istniejącą kubaturę, mieć dobre warunki oświetlenia światłem naturalnym i akustyki wnętrz, być łatwy i niedrogi w utrzymaniu, mieć czytelny układ i wnętrza, które nadają się do przekształcania.
 
Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda — 30 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej
 • II Nagroda — 20 000 zł brutto
 • III Nagroda — 10 000 zł brutto
 • dwa wyróżnienia honorowe

kalendarium

 • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 10 lipca 2023 r.
 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań: 21 lipca 2023 r., godz. 24.00
 • Termin poinformowania uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie oraz zaproszenie do składania prac: 4 sierpnia 2023 r.
 • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących prac konkursowych: 18 sierpnia 2023 r.
 • Termin składania prac konkursowych w postaci elektronicznej: 15 września 2023 r., godz. 24.00
 • Termin składania prac konkursowych w postaci papierowej: 18 września 2023 r., godz. 16.00
 • Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 29 września 2023 r.

sąd konkursowy

 • Eugeniusz Skrzypczak – przewodniczący sądu, SARP Oddział Poznań
 • Grażyna Hryncewicz-Lamber – sędzia referent, SARP Oddział Wrocław
 • Marta Mnich – sędzia referent, SARP Oddział Wrocław
 • Krzysztof Kotela – sędzia ze strony organizatora
 • Jarosław Konior – sędzia ze strony organizatora
 • Anna Bać – SARP Oddział Wrocław
 • Bartłomiej Świerczewski – przedstawiciel Gminy Wrocław z ramienia Prezydenta Wrocławia, sędzia ze strony organizatora
 • Magdalena Wankowska – przedstawicielka Gminy Wrocław z ramienia Prezydenta Wrocławia, sędzia ze strony organizatora
 • Artur Toboła – sędzia rezerwowy, SARP Oddział Wrocław
 • Sylwia Sikora – sekretarza konkursu

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

http://www.wroclaw.sarp.org.pl/pl/news/konkursy/konkurs-sarp-1043-bonitum-wroclaw

regulamin

https://www.dropbox.com/scl/fo/k93532z8z8jb44a2kvtvu/h?dl=0&rlkey=5us9okwmzf99h5r85zyag3fxs

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE