międzynarodowy

termin składania prac

30.09.2022

Konkurs dla architektów wnętrz „WNĘTRZE = DESIGN as/of/in FUNCTION”

organizator: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - Wydział Architektury Wnętrz,

W ramach VII Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz organizowany jest również konkurs dla profesjonalistów, którego celem jest wyłonienie najlepszych projektów wnętrz zrealizowanych w latach 2019-2022. Prace można składać w dwóch kategoriach: wnętrze prywatne i wnętrze publiczne.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych pod względem wizualnym, funkcjonalnym, technologicznym i merytorycznym zrealizowanych projektów wnętrz w latach 2019–2022 w dwóch kategoriach: wnętrze prywatnewnętrze publiczne.  Konkurs organizowany jest przez Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w ramach VII Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz.

warunki

Udział w konkursie polega na przesłaniu projektów realizacyjnych z dziedziny architektury wnętrz. Uczestnikami konkursu mogą być osoby z tytułem architekta wnętrz, posiadające kierunkowe wykształcenie wyższe.

W konkursie mogą brać udział uczestnicy indywidualni oraz zespoły projektowe. Warunkiem udziału zespołu jest obecność profesjonalnego architekta wnętrz w jego składzie.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie na adres iidb@asp.krakow.pl skanu podpisanego wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie do 15 września 2022 roku. Wypełniony i wysłany na w/w adres wniosek upoważnia do zgłoszenia w konkursie jednego projektu.

W każdej kategorii: wnętrze prywatne i wnętrze publiczne można zgłosić nie więcej niż trzy prace. Wybrane przez jury prace zostaną zaprezentowane na wystawie.

Uczestnicy konkursu mogą przedstawić wyłącznie swoje prace, do których przysługują im pełne prawa autorskie. W wypadku, gdy autorów jest kilku, wszyscy autorzy muszą być wymienieni w zgłoszeniu.

kalendarium

 • czas trwania: do 20 października 2022 roku,
 • przesłanie wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 15 września 2022 roku,
 • termin przesłania prac w formie cyfrowej: do 30 września 2022 roku,
 • wyłonienie laureatów: do 7 października 2022 roku,
 • przesyłanie prac w formie plansz, które zostaną zaprezentowane na wystawie: do 14 października 2022 roku,
 • ogłoszenie wyników i wernisaż: 21 października 2022 roku.

nagrody

Łączna pula nagród w konkursie wynosi 20 tys. zł brutto. W każdej z kategorii (wnętrza prywatne, wnętrza publiczne) przyznane zostaną następujące nagrody:

 • Grand Prix VII Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz,
 • I Wyróżnienie honorowe,
 • II Wyróżnienie honorowe.

Wystawa prac konkursowych zostanie zorganizowana w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie w ramach VII Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz i otwarta w dniu ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród.

Prace będą oceniane pod względem:

 • spójności idei i oryginalnych rozwiązań projektowych,
 • rozwiązań funkcjonalnych, technologicznych i materiałowych zgodnych ze współczesną wiedzą, nauką i technologią,
 • poprawności organizacji stref wnętrza,
 • twórczego wkładu w aranżowanie przestrzeni relacji społecznych / międzyludzkich oraz relacji człowieka z naturą,
 • kontekstu miejsca i użytkownika, wykorzystania potencjału lokalnej kultury, tradycji, rzemiosła,
 • estetyki zastosowanych rozwiązań,
 • doboru wyposażenia oraz oryginalności i funkcjonalności indywidualnie zaprojektowanych elementów wyposażenia wnętrza,
 • artystycznego i indywidualnego poziomu prezentacji projektowej,
 • zrównoważonego projektowania.

jury

W skład jury konkursu wejdą cieszące się autorytetem osobowości ze środowisk akademickich i projektowych, a także związanych z działalnością popularyzatorską w zakresie sztuki, architektury wnętrz i szeroko pojętego designu. Pełną listę członków jury organizatorzy ogłoszą do 15 sierpnia 2022 roku.

 • prof. Beata Szymańska – ASP Gdańsk,
 • Mateusz Wróblewski – projektant mebli, kierowniki międzywydziałowego Instytutu Wdrażania Idei na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu,
 • prof. Joanna Walendzik-Stefańska – Wydział Architektury Wnętrz ASP w Warszawie i Wydział Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych,
 • Małgorzata Tomczak – redaktor naczelna Architektura & Biznes,
 • prof. Elżbieta Pakuła-Kwak – Wydział Architektury Wnętrz ASP Kraków,
 • Katarzyna Księżopolska – redaktor naczelna portalu wnętrzarskiego MAGAZIF,
 • prof. Rafał Ziembiński – prowadzący 2 Pracownię Projektowania Architektury Wnętrz na ASP Kraków.

więcej informacji

Regulamin ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi prac konkursowych oraz zasadami składania zgłoszeń jest dostępny na stronie konkursu.

warunki

https://iidb.pl/

regulamin

https://www.iidb.pl/regulamin-konkursu-profesjonalnego

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE