Ogólnopolski

termin składania prac

31.01.2022

Konkurs dla studentów – Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX

organizator: CEMEX

CEMEX Polska ogłosił konkurs na najlepszą pracę dyplomową, poświęconą innowacyjnym, zielonym rozwiązaniom technologicznym i produktowym dla branży cementowej, betonowej i kruszywowej. Głównym założeniem konkursu jest wspieranie oraz promowanie przez CEMEX Polska, wspólnie ze środowiskiem akademickim, transformacji gospodarki naszego kraju w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa. Prace można zgłaszać do 31 stycznia 2022 roku.

cel

Celem zorganizowanego po raz pierwszy konkursu „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX” jest wyłonienie najlepszych prac dyplomowych, wpisujących się w działania dotyczące innowacyjnych rozwiązań zarówno technologicznych, jak i produktowych dla branży cementowej, betonowej i kruszywowej. Organizator poszukuje najlepszych prac dyplomowych na temat:

 • zrównoważonego rozwoju i gospodarki niskoemisyjnej,
 • działania w celu redukcji CO2 w łańcuchu wartości 5C (5 punktów: klinkier, cement, beton, budownictwo, rekarbonatyzacja),
 • ekologicznych i innowacyjnych rozwiązań materiałowych ograniczające wykorzystanie zasobów naturalnych (surowce alternatywne lub z recyklingu),
 • gospodarki o obiegu zamkniętym: zagospodarowania surowców odpadowych, przywrócenia materiałów do obiegu,
 • optymalizacji i poprawy efektywności procesów produkcyjnych oraz produktów.

„[...] W ramach konkursu chcemy wyłonić i nagrodzić szczególnie obiecujące, innowacyjne propozycje, opisane w pracach dyplomowych, które powstały w ostatnim czasie na polskich uczelniach. Wierzymy, że dzięki konkursowi, będziemy mogli wspólnie ze środowiskiem naukowym, studentami oraz absolwentami, w pewnym stopniu kreować najistotniejsze z punktu widzenia gospodarki niskoemisyjnej projekty badawcze, rozwiązania, prace dyplomowe. Z drugiej strony jako CEMEX Polska będziemy starali się dzielić naszymi doświadczeniami, oraz zaprezentować potencjalnym pracownikom sektora budowlanego, w tym również potencjalnym pracownikom CEMEX Polska, kierunki rozwoju technologii, produktów oraz rozwiązań oraz potrzeby branży w zakresie gospodarki niskoemisyjnej” — mówił Rafał Gajewski, przewodniczący kapituły konkursu, dyrektor Pionu Handlowego w CEMEX Polska.

warunki

Do konkursu mogą być zgłoszone prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i podyplomowe obronione przez absolwentów roczników 2019/2020 i 2020/2021. Do konkursu nie będą przyjmowane prace dyplomowe powstałe z inicjatywy i/lub we współpracy z firmą CEMEX Polska.

Konkurs „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX” realizowany jest w 2 etapach.

W części pierwszej, na podstawie nadesłanych streszczeń, jury oceni innowacyjność i oryginalność tematów oraz poprawność merytoryczną i zgodność prac z tematyką konkursu. Na tej podstawie jury zakwalifikuje maksymalnie dziesięć prac do etapu drugiego. Finaliści zostaną poproszeni o przesłanie m.in. pełnej treści swoich prac oraz prezentacji, którą następnie wygłoszą w ustalonym terminie, podczas zdalnego spotkania z członkami jury i kapituły. Jury oceni prace finałowe, uwzględniając m.in. poprawność merytoryczną pracy, innowacyjność tematu oraz możliwość zastosowania opisanych rozwiązań przez CEMEX.  Sposób przedstawienia pracy podczas prezentacji zostanie z kolei oceniony wspólnie przez członków jury i kapituły.

kalendarium

 • zgłoszenie prac do I etapu: 31 stycznia 2022 roku,
 • ogłoszenie uczestników zakwalifikowanych do II etapu: do 6 marca 2022 roku,
 • przesłanie prac wybranych w II etapie: do 31 marca 2022 roku,
 • prezentacja prac przed jury: do 31 maja 2022 roku,
 • ogłoszenie wyników: czerwiec 2022 roku.

nagrody

 • I Nagroda – 6 000 zł
 • II Nagroda – 4 000 zł
 • III Nagroda – 2 000 zł

Promotor zwycięskiej pracy dyplomowej otrzyma nagrodę w wysokości 3 tys. zł, a promotorzy prac, które otrzymają II i III nagrodę odpowiednio 2 tys. zł i 1 tys. zł.

Organizator dopuszcza również przyznanie wyróżnień. Nagrody i wyróżnienia są potwierdzane dyplomem. Zwycięzca konkursu będzie również promowany w branżowej prasie.

jury i kapituła konkursu

W skład jury konkursu wchodzą:

 • Piotr Górak – menadżer Działu Doradztwa Technicznego, przewodniczący jury,
 • Teresa Bonaszewska-Wyszomirska – menadżerka ZJiTB – Zespół Jakości i Technologii Betonu,
 • Piotr Karbownik – menadżer ds. Zarządzania Produktami – Beton i Kruszywa
 • Henryk Radelczuk – menadżer, Dział Jakości,
 • Łukasz Szabat – menadżer Rozwoju Produktów Specjalistycznych – Beton
 • Piotr Jurczuk – Commercial Development Team Manager

W skład kapituły konkursu wchodzą członkowie zarządu CEMEX:

 • Rafał Gajewski – dyrektor Pionu Handlowego, przewodniczący kapituły,
 • Michał Grys – dyrektor Pionu Materiały,
 • Iwona Wojtasik – dyrektorka Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
 • Włodzimierz Chołuj – dyrektor Działu Prawnego,
 • Tadeusz Radzięciak – dyrektor Pionu Technologii i Produkcji Cementu

Przedstawiciele świata nauki:

 • prof. Jan Deja – prodziekan ds. Współpracy, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
 • prof. Andrzej Garbacz – dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej,
 • prof. Michał Bołtryk – dziekan Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie konkursu.

warunki

https://www.cemex.pl/konkurs-dla-studentow

regulamin

https://www.cemex.pl/regulamin

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE