Ogólnopolski

termin składania prac

31.12.2022

Konkurs architektoniczny dla studentów i absolwentów na zadanie „Projekt koncepcyjny budynku rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 70 m2”

organizator: Minister Rozwoju i Technologii, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego | inwestor: Minister Rozwoju i Technologii, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Minister Rozwoju i Technologii i Główny Urząd Nadzoru Budowlanego ogłosił konkurs skierowany do studentów architektury i kierunków inżynierskich. Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy o budownictwie rekreacyjnym, przyjaznym klimatowi wśród absolwentów i studentów kierunków związanych z architekturą lub budownictwem, jak i upowszechnianie rozwiązań w budownictwie obiektów rekreacyjnych, mających zastosowanie dla potrzeb pracy zdalnej oraz tymczasowego zamieszkania w sytuacji kryzysowej.

Cel

Minister Rozwoju i Technologii i Główny Urząd Nadzoru Budowlanego ogłosił konkurs skierowany do studentów architektury i kierunków inżynierskich. Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy o budownictwie rekreacyjnym, przyjaznym klimatowi wśród absolwentów i studentów kierunków związanych z architekturą lub budownictwem, jak i upowszechnianie rozwiązań w budownictwie obiektów rekreacyjnych, mających zastosowanie dla potrzeb pracy zdalnej oraz tymczasowego zamieszkania w sytuacji kryzysowej.

Warunki

Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia inżynierskich lub magisterskich kierunków architektonicznych i inżynierskich. Uczestnicy konkursu mogą przygotować pracę indywidualnie lub w zespołach liczących nie więcej niż trzy osoby.

Prace konkursowe muszą dotyczyć co najmniej jednego z trzech tematów:

  1. Opracowanie projektu modelowego budynku rekreacji indywidualnej;
  2. Inżynieria budynków rekreacyjnych;
  3. Praca zdalna i sytuacja zagrożenia geopolitycznego.

Wszystkie projekty mają poruszać zagadnienia kluczowe zdefiniowane w regulaminie konkursu. Projekty sporządzane w ramach konkursu muszą być dostosowane do działek zdefiniowanych w załącznikach.

Nagrody

1 Nagroda — 10 000 złotych

2 Nagroda — 6 000 złotych

3 Nagroda — 4 000 złotych

Wyróżnienia — 2 000 złotych

Do każdej z nagród dołączone zostaną statuetki i dyplomy.

Kalendarium

Termin składania prac konkursowych — 31.12.2022 r.

Termin uzupełnienia danych i oświadczeń w odpowiedzi na ewentualne wezwanie Organizatora — 20.01.2023 r.

Wybór prac oraz przedstawienie Ministrowi Rozwoju i Technologii rekomendacji w zakresie przyznania nagród — 10.02.2023 r.

Ogłoszenie listy laureatów — 28.02.2023 r.

Przekazanie nagród — 14.04.2023 r.

Więcej informacji na stronie organizatora konkursu

warunki

https://www.gunb.gov.pl/strona/konkurs?fbclid=IwAR1ieet3wi3qaV27OItZ-d_JF2kaYTIcJa3Hubd79dX9H_E-UNbFdCqJ9RQ

regulamin

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/konkurs_archit/regulamin_konkursu_dla_studentow_14.09.2022.pdf?488

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE