Ogólnopolski

termin składania prac

21.10.2022

Ogólnopolski konkurs na najlepsze magisterskie prace dyplomowe „Drewno w Architekturze”

organizator: Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Unibep, Danwood

Trwa czwarta edycja konkursu „Drewno w Architekturze” na najlepsze magisterskie prace dyplomowe wykonane na kierunku architektura i obronione w latach 2021 i 2022. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 października br.

cel

Konkurs „Drewno w Architekturze” ma na celu wyłonienie i nagrodzenie najlepszych magisterskich prac dyplomowych wykonanych na uczelniach, działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzących kształcenie w dyscyplinie architektura i urbanistyka, na kierunku Architektura lub Architektura i Urbanistyka. Do czwartej edycji konkursu można zgłaszać prace magisterskie obronione w latach 2021 i 2022, w których ukazano walory drewna jako materiału konstrukcyjnego, budowlanego i wykończeniowego.

Prestiż konkursu mają budować jurorzy — wybitni twórcy i naukowcy, a także autorzy projektów — kreatywni młodzi architekci zafascynowani walorami drewna.

„Drewno jest materiałem naturalnym. Związanym z architekturą wernakularną i tradycyjnymi metodami wznoszenia budynków. Jest też tworzywem umożliwiającym projektowanie nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych, wyrafinowanych elementów i detali, niepowtarzalnych powierzchni. To olbrzymi i ciągle nie do końca wykorzystany potencjał strukturalny, plastyczny i fakturalny” – czytamy w informacji organizatora.

Konkurs organizuje Wydział Architektury Politechniki Białostockiej wraz z firmami Unibep i Danwood, które są fundatorami nagród. Jednym z głównych patronów medialnych jest Architektura & Biznes.

warunki

Do konkursu przyjmowane są prace obronione w latach 2021 i 2022 na Wydziałach Architektury i Urbanistyki wraz z kartą zgłoszenia uczestnictwa potwierdzoną przez autora pracy, promotora pracy i dziekana wydziału, na którym praca została wykonana.

Autor pracy zobowiązany jest wyrazić zgodę na prezentowanie zgłoszonej pracy projektowej podczas wystawy konkursowej, a także możliwość jej reprodukcji i publikacji w wydawnictwie pokonkursowym i innych wydawnictwach, prezentacji w środkach masowego przekazu i sieciach komputerowych, za pomocą dowolnej techniki, bez wynagrodzenia dla autora.

Praca, oprócz karty zgłoszenia uczestnictwa powinna zawierać:

 • plansze dyplomowe,
 • pełny opis projektu dyplomowego.

nagrody

Nagrody dla autorów i autorek projektów:

 • I Nagroda: 8 000 zł,
 • II Nagroda: 6 000 zł,
 • III Nagroda: 4 000 zł,
 • Dwa równorzędne wyróżnienia: po 2 000 zł.

Nagrody dla promotorów i promotorek prac:

 • I Nagroda: 2 000 zł,
 • II Nagroda: 2 000 zł,
 • III Nagroda: 2 000 zł,
 • Dwa równorzędne wyróżnienia: po 1 000 zł.

kalendarium

 • termin składania prac: od 3 do 21 października 2022 roku,
 • termin obrad jury: 4 listopada 2022 roku,
 • ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy pokonkursowej: 25 listopada 2022 roku.

  sąd konkursowy

  W skład sądu konkursowego wchodzą:

  • Dziekan Wydziału Architektury PB, dr hab. Aleksander Asanowicz, prof. PB – przewodniczący konkursu,
  • dr Adam Jakimowicz – komisarz konkursu,
  • sekretarze konkursu: dr Katarzyna Asanowicz, dr Wojciech Niebrzydowski, dr Aleksander Owerczuk.
  • jeden przedstawiciel przedsiębiorstwa Unibep,
  • jeden przedstawiciel przedsiębiorstwa Danwood,
  • minimum 3 osoby powołane przez dziekana spośród wybitnych architektów i nauczycieli akademickich.

  więcej informacji

  Szczegółowe informacje, materiały do pobrania i karta zgłoszenia znajdują się na stronie konkursu.

  warunki

  http://drewnowarchitekturze.pl/

  regulamin

  http://drewnowarchitekturze.pl/index.php/regulamin/

  DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
  SPACE Designer
  INSPIRACJE