Ogólnopolski

termin składania prac

31.07.2023

Konkurs Dworzec Roku 2023

organizator: Fundacja ProKolej

Ruszył konkurs Dworzec Roku 2023, którego celem jest wyróżnienie najlepszych dworców kolejowych w Polsce. Służy on nie tylko promowaniu nowoczesnych i funkcjonalnych obiektów użyteczności publicznej, ale i promocji transportu kolejowego oraz zbieraniu i propagowaniu dobrych praktyk w obsłudze podróżnych.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest wyróżnienie najlepszych dworców kolejowych w Polsce. Służy on nie tylko promowaniu nowoczesnych i funkcjonalnych obiektów użyteczności publicznej, ale i promocji transportu kolejowego oraz zbieraniu i propagowaniu dobrych praktyk w obsłudze podróżnych.

warunki

W konkursie udział mogą wziąć zarówno osoby prawne, jak i osoby fizyczne. Zgłaszać można obiekty czynne i służące obsłudze regularnego ruchu pasażerskiego. Zgłoszenia i oceny dworców mogą uwzględniać otoczenie w postaci infrastruktury kolejowej służącej obsłudze podróżnych (dojścia, przejścia podziemne i nadziemne, perony, systemy informacji pasażerskiej) i powiązanie obiektu z otoczeniem (przystanki, parkingi, elementy małej architektury). Nie będą uwzględniane obiekty, które w ciągu ostatnich pięciu lat zdobyły Nagrodę Główną lub Nagrodę Publiczności tegoż konkursu.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

przebieg konkursu

Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej konkursu. Spośród nadesłanych zgłoszeń organizator wyłoni przynajmniej dwadzieścia obiektów, które podlegać będą procesowi oceny wielokryterialnej i audytu. Jak podkreślają organizatorzy, ustalając listę audytowanych dworców, pierwszeństwo będą miały obiekty, które nie brały udziału w poprzednich edycjach konkursu, a następnie te, które były audytowane dotychczas tylko jeden raz.
 
Po zakończeniu audytów i oceny wyłonionych zostanie od pięciu do dziesięciu obiektów nominowanych do tytułu „Dworzec Roku 2023”. Obiekty te zostaną ocenione przez jury oraz wezmą udział w internetowym głosowaniu na Nagrodę Publiczności.

kalendarium

  • uruchomienie etapu zbierania propozycji konkursowych: czerwiec 2023 roku,
  • zamknięcie I etapu (wyłonienie obiektów do przeprowadzenia audytu): sierpień 2023 roku,
  • zamknięcie II etapu, wybór finalistów: wrzesień 2023 roku,
  • obrady jury i głosowanie internautów: październik 2023 roku,
  • uroczysta gala, ogłoszenie wyników konkursu: listopad 2023 roku.

nagrody

Zwycięskie i wyróżnione dworce uzyskują prawo używania tytułu „Dworzec Roku 2023” i wsparcie w promocji obejmującej media branżowe i publiczne.

więcej informacji

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie konkursu.

warunki

https://dworzec-roku.pl/

regulamin

https://dworzec-roku.pl/regulamin/

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE