Polska

termin składania prac

28.02.2022

„Dyplom z Archicadem 2021”. Konkurs na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie wykonane z pomocą programu Archicad

organizator: WSC Witold Szymanik i S-ka

Trwa piąta edycja konkursu studenckiego „Dyplom z Archicadem” na najlepsze dyplomy inżynierskie i magisterskie kierunków: architektura, urbanistyka, architektura wnętrz i architektura krajobrazu wykonane przy pomocy programu Archicad firmy GRAPHISOFT.

cel

Trwa nowa, już piąta edycja konkursuDyplom z Archicadem” na najlepsze dyplomy inżynierskie i magisterskie kierunków: architektura, urbanistyka, architektura wnętrz i architektura krajobrazu wykonane przy pomocy programu Archicad firmy GRAPHISOFT.

Konkurs ma na celu promocję młodych, zdolnych architektów wykorzystujących możliwości oprogramowania BIM, a także zachęcenie studentów do korzystania z najnowszych zdobyczy technologii informatycznych oraz technologii cyfrowych wspomagających projektowanie architektoniczne.

warunki

Konkurs ma formę jednoetapowego, otwartego konkursu z nagrodami i skierowany jest wyłącznie do studentów (absolwentów) studiów magisterskich i/lub inżynierskich (licencjackich) dotyczących architektury, urbanistyki, architektury wnętrz i architektury krajobrazu. Praca dyplomowa, zgłoszona na konkurs musi zostać obroniona w okresie pomiędzy 01 stycznia 2021 a 28 lutego 2022 roku. Do udziału w konkursie mogą zostać dopuszczone również prace dyplomowe rozpoczęte w 2022 roku, a obronione w roku 2022 przed upływem terminu nadsyłania prac na konkurs.

Praca dyplomowa zgłoszona do udziału w konkursie musi zostać wykonana w programie Archicad co najmniej w zakresie przesądzającym o przestrzennym kształcie projektu. Inne programy mogą być wykorzystane do celów uzupełniających i pomocniczych, na przykład do opracowania graficznego projektu, zaprojektowania detali, przygotowania schematów, opisów, wykonania renderingów. Praca dyplomowa może zostać zgłoszona wyłącznie do jednej edycji konkursu.

Jury konkursowe podczas oceny prac konkursowych będzie się kierowało następującymi kryteriami:

 • walory architektoniczne i urbanistyczne pracy dyplomowej,
 • sposób zastosowania możliwości programu Archicad firmy GRAPHISOFT,
 • kreatywność w graficznym wykorzystaniu możliwości programu Archicad,
 • wykorzystanie możliwości technologii BIM programu Archicad firmy GRAPHISOFT.

kalendarium

 • Ogłoszenie konkursu: lipiec 2021 r.
 • Termin nadsyłania prac konkursowych: do 28 lutego 2022 r.
 • Posiedzenie jury konkursowego: maj 2022 r.
 • Ogłoszenie wyników: do 30 czerwca 2022 r.

nagrody

Organizator przewiduje pulę nagród pieniężnych i rzeczowych.

W kategorii prace magisterskie zostaną przyznane:

 • I nagroda w wysokości 6 000 zł oraz pełna, komercyjna licencja programu Archicad,
 • II nagroda w wysokości 4 000 zł oraz komercyjne licencje programów Archicad STAR(T) Edition i Artlantis,
 • III nagroda w wysokości 3 000 zł oraz komercyjna licencja programu Archicad STAR(T) Edition.

W kategorii prace inżynierskie (licencjackie) zostaną przyznane:

 • I nagroda w wysokości 5 000 zł,
 • II nagroda w wysokości 3 000 zł,
 • III nagroda w wysokości 2 000 zł.

Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień w dowolnej formie.

sąd konkursowy

Rozstrzygnięcia konkursu, wyboru laureatów i przyznania wyróżnień dokona powołane przez organizatora jury konkursowe w składzie:

 • Robert Konieczny – Przewodniczący jury, KWK Promes,
 • Zbigniew Maćków – Maćków Pracownia Projektowa,
 • Szymon Wojciechowski – APA Wojciechowski,
 • Witold Szymanik – WSC,
 • Iwona Szymanik – WSC,
 • Piotr Buśko – Profil,
 • Wojciech Gwizdak – 2G Studio,
 • Rafał Ślęk – sekretarz organizacyjny, WSC.

więcej informacji

We wszystkich sprawach związanych z konkursem można kontaktować się z sekretarzem organizacyjnym, Rafałem Ślękiem pod numerem telefonu +48 22 617 68 35 lub za pomocą e-maila dza2021@wsc.pl
Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu oraz w regulaminie.

regulamin

https://wsc.pl/wp-content/uploads/2021/10/regulamin-dza-24-08-2021.pdf

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE