Ogólnopolski

termin składania prac

29.02.2024

„Dyplom z Archicadem 2023/2024”. Konkurs na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie wykonane z pomocą programu Archicad

organizator: WSC Witold Szymanik i S-ka

Ruszyła rejestracja do 7. edycji konkursu studenckiego „Dyplom z Archicadem” na najlepsze dyplomy inżynierskie i magisterskie wykonane na kierunkach: architektura, urbanistyka, architektura wnętrz i architektura krajobrazu przy pomocy programu Archicad.

cel

Trwa nowa, już siódma edycja konkursuDyplom z Archicadem” na najlepsze dyplomy inżynierskie i magisterskie kierunków: architektura, urbanistyka, architektura wnętrz i architektura krajobrazu wykonane przy pomocy programu Archicad firmy GRAPHISOFT.

Konkurs ma na celu promocję młodych, zdolnych architektówarchitektek wykorzystujących możliwości oprogramowania BIM, a także zachęcenie studentów i studentek do korzystania z najnowszych zdobyczy technologii informatycznych oraz technologii cyfrowych wspomagających projektowanie architektoniczne.

warunki

Konkurs ma formę jednoetapowego, otwartego konkursu z nagrodami i skierowany jest wyłącznie do studentów i studentek (absolwentów, absolwentek) studiów magisterskich i/lub inżynierskich (licencjackich) dotyczących architektury, urbanistyki, architektury wnętrz i architektury krajobrazu. Praca dyplomowa, zgłoszona na konkurs musi zostać obroniona w okresie pomiędzy 1 stycznia 2023 a 29 lutego 2024 roku. 

Praca dyplomowa zgłoszona do udziału w konkursie musi zostać wykonana w programie Archicad co najmniej w zakresie przesądzającym o przestrzennym kształcie projektu. Inne programy mogą być wykorzystane do celów uzupełniających i pomocniczych, na przykład do opracowania graficznego projektu, do zaprojektowania detali, do przygotowania schematów, opisów, wykonania renderingów. Praca dyplomowa może zostać zgłoszona wyłącznie do jednej edycji konkursu.

Zgłoszenie uczestnictwa następuje wyłącznie poprzez poprawne wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na stronie konkursowej.

Po wysłaniu formularza uczestnik konkursu otrzyma automatyczny e-mail potwierdzający przyjęcie zgłoszenia. W wiadomości zawarty będzie nadany automatycznie indywidualny kod. Kodem tym należy oznaczać wszystkie pliki i katalogi pracy konkursowej zgodnie z wymaganiami opisanymi w regulaminie.

Jury konkursowe podczas oceny prac konkursowych będzie się kierowało następującymi kryteriami:

 • walory architektoniczne i urbanistyczne pracy dyplomowej,
 • sposób zastosowania możliwości programu Archicad firmy GRAPHISOFT,
 • kreatywność w graficznym wykorzystaniu możliwości programu Archicad,
 • wykorzystanie możliwości technologii BIM programu Archicad firmy GRAPHISOFT.

kalendarium

 • Termin nadsyłania prac konkursowych: do 29 lutego 2024 roku,
 • Posiedzenie jury konkursowego: maj 2024 roku,
 • Ogłoszenie wyników: do 30 czerwca 2024 roku.

nagrody

Organizator przewiduje pulę nagród pieniężnych i rzeczowych.

W kategorii prace magisterskie zostaną przyznane:

 • I nagroda w wysokości 6 000 zł oraz pełna, komercyjna licencja programu Archicad,
 • II nagroda w wysokości 4 000 zł oraz komercyjne licencje programów Archicad STAR(T) Edition i Twinmotion
 • III nagroda w wysokości 3 000 zł oraz komercyjna licencja programu Archicad STAR(T) Edition.

W kategorii prace inżynierskie (licencjackie) zostaną przyznane:

 • I nagroda w wysokości 5 000 zł,
 • II nagroda w wysokości 3 000 zł,
 • III nagroda w wysokości 2 000 zł.

Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień w dowolnej formie.

sąd konkursowy

Rozstrzygnięcia konkursu, wyboru laureatów i przyznania wyróżnień dokona powołane przez organizatora jury konkursowe w składzie:

 • Robert Konieczny – Przewodniczący jury, KWK Promes,
 • Zbigniew Maćków – Maćków Pracownia Projektowa,
 • Szymon Wojciechowski – APA Wojciechowski,
 • Witold Szymanik – WSC,
 • Iwona Szymanik – WSC,
 • Piotr Buśko – Profil,
 • Wojciech Gwizdak – 2G Studio,
 • Rafał Ślęk – sekretarz organizacyjny, WSC.

więcej informacji

We wszystkich sprawach związanych z konkursem można kontaktować się z sekretarzem organizacyjnym, Rafałem Ślękiem pod numerem telefonu +48 22 617 68 35 lub za pomocą e-maila dza2023@wsc.pl
Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu.

warunki

https://wsc.pl/dyplom-z-archicadem/dza-2023

regulamin

https://dash.wsc.pl/wp-content/uploads/2024/01/Regulamin_DZA-7-edycja-16.01.24.pdf

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE