Gdańsk

termin składania prac

31.08.2022

Design / Obraz ruchomy – konkurs filmów krótkometrażowych

organizator: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, IN OUT Festival

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym konkursie Design / Obraz ruchomy na najlepsze prace wideo, dokumenty i animacje, które zostaną zaprezentowane podczas 15. edycji gdańskiego Festiwalu IN OUT.

cel

IN OUT Festival jest cyklicznym projektem Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia organizowanym od 2005 roku. W 2022 roku CSW Łaźnia poświęca jego jubileuszową, 15 już edycję tematowi designu.

Celem tej edycji festiwalu, organizowanym na początku grudnia 2022 roku jest przyjrzenie się czym jest, design dla twórców wizualnych, a czym wideo i filmy dla twórców zajmujących się designem. Jak zmienia się funkcja designu w polu oddziaływania nowych mediów? Czy i w jaki sposób strategie designu funkcjonują w zetknięciu z innymi mediami?

warunki

W ramach festiwalu organizowany jest otwarty, międzynarodowy konkurs na krótkie formy eksperymentalne. Konkurs jest dwuetapowy, artyści i artystki z Polski i zagranicy wyłonieni w I etapie są zapraszani na festiwal do Gdańska, a ich prace prezentowane podczas przeglądów.

Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich.

Przedmiotem konkursu jest wybór autorskich realizacji filmu na temat: DESIGN/OBRAZ RUCHOMY.

Do konkursu przez jednego uczestnika mogą być zgłoszone maksymalnie trzy filmy.

Przez film rozumie się utwór wizualny stworzony w oparciu o obraz ruchomy spełniający poniższe wymagania:

 • realizacja dowolną techniką,
 • czołówka filmu: tytuł i nazwisko autora pracy,
 • forma prezentacji: projekcja, 1-kanałowe wideo,
 • czas trwania ponad 1 min, maksymalnie do 20 minut,
 • film powinien być zrealizowany po 2018 roku.

Dopuszczalna jest współpraca i wspólne zgłoszenie filmów przez więcej niż jednego uczestnika.

Partnerami konkursu są: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku.

nagrody

Spośród nadesłanych do 31 sierpnia 2022 prac jury preselekcyjne wybierze 20 filmów eksperymentalnych, które zostaną zakwalifikowane do finału konkursu. Wybrane prace zostaną pokazane podczas przeglądów na festiwalu IN OUT.

 • I Nagroda — 6 tys. zł, ufundowana przez Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka,
 • II Nagroda — 5 tys. zł, ufundowana przez Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA,
 • III Nagroda imienia Witosława Czerwonki — 4 tys. zł, ufundowana przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku. Nagroda jest przyznawana za najbardziej interesującą i odkrywczą interpretację tematu konkursu. Nagroda jest przyznawana przez Jury I etapu i może również zostać przyznana Uczestnikowi, który nie zakwalifikował się do II etapu Konkursu.

Oprócz nagród finansowych przyznane zostaną również wyróżnienia honorowe.

kalendarium

 • zgłoszenia do I etapu konkursu: do 31 sierpnia 2022 roku,
 • ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych w preselekcji: do 30 września 2022 roku,
 • ogłoszenie wyników i ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w siedzibie CSW ŁAŹNIA: 4 grudnia 2022 roku,
 • wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie organizatora: do 6 grudnia 2022 roku.

Wszelkie pytania można przesyłać na adres office@inoutfestival.pl

jury konkursu

O wynikach pierwszego etapu konkursu zadecyduje trzyosobowe jury powołane przez CSW ŁAŹNIA. Wyniki drugiego etapu zostaną ogłoszone w ostatnim dniu prezentacji filmów podczas 15 Festiwalu IN OUT 2022.

Skład jury zostanie podany niebawem na stronie organizatorów.

więcej informacji

Więcej szczegółów, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://www.laznia.pl/projekty/inoutfestival/artykul/competition-1

regulamin

https://www.laznia.pl/up/_user/15%20IN%20OUT/inout_regulamin_PL_v1.pdf

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE