Międzynarodowy

termin składania prac

30.04.2024

Konkurs Förderpreis Beton Central Europe 2024

organizator: Cemex

Firma Cemex ogłosiła konkurs Förderpreis Beton Central Europe 2024 skierowany do osób zajmujących się badaniami nad materiałami budowlanymi. Zgłoszenia nadsyłać można do 30 kwietnia br.

Firma Cemex ogłosiła konkurs Förderpreis Beton Central Europe 2024 skierowany do osób zajmujących się badaniami nad materiałami budowlanymi. 

cel

Celem konkursu jest promocja rozwoju produkcji, procesów związanych z zastosowaniem betonukonstrukcji betonowych. Zgłoszenia konkursowe muszą skupiać się na poprawie właściwości materiałów, ich jakości oraz efektywności kosztowej betonu i konstrukcji betonowych, jak również aspektów ekologicznych i technologicznych.

warunki

Konkurs skierowany jest do praktyków i naukowców z firm budowlanych oraz naukowców z uniwersytetów i instytutów zajmujących się badaniami nad materiałami budowlanymi.

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

 1. Pracę naukową (np. pracę magisterską, pracę doktorską), praca nie może być starsza niż dwa lata. Praca musi być opublikowana w profesjonalnym czasopiśmie naukowym. Możliwe jest zgłoszenie pracy zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
 2. Abstrakt, streszczenie pracy powinno mieć od 10 do 20 stron w formacie A4 i być przygotowane w języku angielskim.
 3. Opis implementacji projektu do wdrożenia, opis w języku angielskim, powinien dotyczyć sposobu wdrożenia głównej idei zawartej w pracy, w nawiązaniu do działalności Cemex. W materiale należy zawrzeć opis, w jaki sposób postrzegany jest Cemex w branży oraz w otoczeniu społeczno-ekonomicznym i jak konkluzje zawarte w pracy mogą zostać wykorzystane w sektorze.
 4. Curriculum vitae osoby zgłaszającej projekt

Wszystkie dokumenty należy przesłać w formie cyfrowej za pośrednictwem formularza dostępnego pod linkiem: www.cemex.de/foerderpreisbeton-form

Więcej informacji na stronie konkursu

nagrody

 • I Nagroda — 10 000 euro; zwycięzca konkursu zaprezentuje swój projekt oraz koncepcję jego realizacji podczas wydarzeń naukowych i technicznych organizowanych przez Cemex
 • II Nagroda — 3 000 euro
 • III Nagroda — 2 000 euro

kalendarium

 • Data zamknięcia naboru: 30 kwietnia 2024 roku

sąd konkursowy

 • prof. Rolf Breitenbücher — przewodniczący jury, Ruhr-Universität w Bochum, Niemcy
 • prof. Jan Deja — Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska
 • dr inż. Karel Dvořák — Uniwersytet Techniczny w Brnie, Republika Czeska
 • prof. Christoph Gehlen — Uniwersytet Techniczny w Monachium, Niemcy
 • prof. Maria Kaszyńska — Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin, Polska
 • dr inż. Horst Michael Ludwig — Uniwersytet Bauhaus w Weimarze, Niemcy
 • prof. Viktor Mechtcherine — Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, Niemcy
 • dr inż. Michael Raupach — Uniwersytet RWTH w Aachen, Niemcy

więcej informacji

Więcej szczegółów na stronie konkursu.

warunki

https://www.cemex.pl/forderpreis-beton

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE