Gdynia

termin składania prac

12.08.2022

12. edycja konkursu fotograficznego „Gdyński Modernizm w Obiektywie”

organizator: Agencja Rozwoju Gdyni

Zapraszamy do udziału w 12. edycji konkursu fotograficznego „Gdyński Modernizm w Obiektywie” organizowanego przez Agencję Rozwoju Gdyni. Celem konkursu jest promocja walorów estetyczno-architektonicznych i historycznych Gdyni oraz architektury modernistycznej, w tym Gdyńskiego Szlaku Modernizmu.

cel

Celem konkursu fotograficznego jest promocja walorów estetyczno-architektonicznych i historycznych miasta Gdynia oraz architektury modernistycznej. Dla organizatorów liczy się przede wszystkim pomysł, kompozycja i zgodność z tematem.

warunki

Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.

Do konkursu można nadsyłać prace z podziałem na następujące kategorie:

 • GIE – „Geometria i ekspresja” — geometria w architekturze, w tym kubistyczne, lub opływowe formy architektury modernistycznej Gdyni. Autorskie ujęcia kamienic, budynków, willi oraz ich wybranych fragmentów,
 • GDM - „Gdyński detal modernizmu” — kadry najbardziej oryginalnych detali architektonicznych gdyńskiego modernizmu, w tym fotografie, które pozwolą na popularyzację oraz edukację architektoniczną modernizmu, zwrócenie uwagi na potrzebę świadomej ochrony lub korzyści z przeprowadzonych renowacji i prac konserwatorskich. Przykładowo kadry modernistycznej stolarki otworowej — drzwi,
  okien, bram, furtek, świetlików itp. Kadry charakterystycznych dla Gdyni detali klatek, elewacji, małej architektury,
 • AI – „Architektura i iluzja” — fotograficzno-architektoniczne impresje gdyńskiej architektury w różnych porach dnia oraz warunkach atmosferycznych (mżawka, burza, mgła), kadry wieczorne, nocne, architektura na styku z wodą, odbicia brył, detali budynków w mokrych, połyskujących nawierzchniach ulic czy powierzchniach elewacji,
 • MM – „Modernizmy metropolitalne” — autorski zestaw wybranych obiektów architektury modernistycznej z czterech miast Pomorza – Gdyni, Gdańska, Sopotu i Wejherowa. Praca może podkreślać różnice, różnorodność estetyczną modernizmów każdego z miast lub uwypuklać cechy wspólne,
 • BCAP – „Blaski i cienie architektury PRL” — tematem przewodnim kategorii jest architektura modernistyczna 2 poł. XX wieku (od 1955 do 1989 r.) na terenie całej Polski, prace mogą zostać przez autora opatrzone dodatkowo tytułem np. „Brutal Krakowski”, „RELAXLUX”. Kadry mogą przedstawiać zarówno budynki wciąż funkcjonujące, odnowione lub znakomicie zachowane, jak i te wymagające „reanimacji”, zagrożone wyburzeniem.
 • WM – „Wnętrze miasta” — fotografie w duchu street photo dokumentujące architekturę i życie społeczne współczesnego miasta. Kadry oddające autorskie, subiektywne spojrzenie na „wnętrze” wybranego miasta. W tej kategorii można zgłaszać zdjęcia z różnych miast w Polsce i na świecie.

Uczestnik może nadesłać maksymalnie do czterech zdjęć w każdej z powyższych sześciu kategorii. Każde zdjęcie może być zgłoszone do konkursu tylko w jednej kategorii. Zdjęcia mogą być wykonane w technice czarno-białej lub kolorowej.

Do konkursu dopuszcza się wyłącznie zdjęcia będące efektem jednokrotnej ekspozycji. Fotomontaże i wielokrotna ekspozycja będą dyskwalifikowane. Dopuszcza się standardową obróbkę cyfrową zdjęć — kontrast, jasność, balans bieli, nasycenie kolorów, wyostrzenie.

kalendarium

 • termin przesyłania prac: do 12 sierpnia 2022 roku, do godz 16.00.
 • ogłoszenie wyników i wernisaż wystawy: 25 sierpnia 2022 roku.

nagrody

W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

 • I nagroda — 2 000 zł netto,
 • II nagroda — 1 000 zł netto, książka oraz zestaw pamiątek Gdyńskiego Szlaku Modernizmu,
 • III nagroda — vouchery o łącznej wartości 400 zł do dwóch restauracji Szlaku Kulinarnego Centrum Gdyni, książka o architekturze oraz pamiątki Gdyńskiego Szlaku Modernizmu,
 • Nagroda specjalna — przyznana przez partnera konkursu Gdyńską Pracownię Konserwatorską – Wytwórnię Galerię Studniak w kategorii „Gdyński Detal Modernizmu” w wysokości 1 000 zł netto,
 • Nagroda Publiczności — dwoje najwyżej ocenionych laureatów w głosowaniu ankietowym publiczności (w czasie trwania wystawy) otrzyma voucher o wartości 200 zł do restauracji Szlaku Kulinarnego Centrum Gdyni oraz zestaw pamiątek Gdyńskiego Szlaku Modernizmu.

Prace nagrodzonych i wyróżnionych uczestników konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych organizatorów oraz wezmą udział w pokonkursowej wystawie fotograficznej podczas Weekendu Architektury odbywającego się w dniach 25-28 sierpnia 2022 roku w Galerii Gdyńskiego Centrum Filmowego, a także w cyklu co najmniej dwóch wystaw zbiorowych Gdyńskiego Szlaku Modernizmu w okresie wrzesień 2022 – kwiecień 2023.

jury

W skład jury konkursu wchodzą:

 • Elwira Kruszelnicka – profesjonalna fotografka, laureatka wielu konkursów, inicjatorka oraz autorka cenionych projektów fotograficznych,
 • Mariusz Twardowski – architekt, profesor Politechniki Krakowskiej, fotograf architektury, miast, laureat konkursów międzynarodowych, kurator wielu wystaw fotograficznych,
 • Przemysław Kozłowski – fotograf profesjonalny, reporter, wieloletni kurator wystaw i konkursów, współtwórca konkursu,
 • Jacek Debis – przedstawiciel organizatora, współtwórca konkursu, kurator wystaw i festiwali, Agencjia Rozwoju Gdyni,
 • Maja Potrykus — sekretarka konkursu.

więcej informacji

Regulamin ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi prac konkursowych oraz zasadami składania zgłoszeń jest dostępny na stronie konkursu oraz na profilu facebookowym Gdyński Szlak Modernizmu.

warunki

https://www.weekendarchitektury.pl/home/wiecej/item/12_edycje_flagowego_fotograficznego_gdynski_modernizm_w_obiektywie.html

regulamin

https://arg.gdynia.pl/uploads/media/2022_REGULAMIN_KONKURSU_FOTOGRAFICZNEGO_GDYNSKI_MODERNIZM_W_OBIEKTYWIE_.pdf

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE