Warszawa

termin składania prac

05.01.2023

Konkurs na wykonanie koncepcji architektonicznej hali sportowej i stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Wawelskiej 5 w Warszawie

organizator: Miasto Stołeczne Warszawa | inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego wraz ze Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA organizuje w imieniu Miasta Stołecznego Warszawa rekomendowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich dwuetapowy konkurs (I etap — opracowanie studialne, II etap — praca konkursowa) na wykonanie koncepcji architektonicznej hali sportowej i stadionu lekkoatletycznego na warszawskiej Ochocie.

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego wraz ze Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA organizuje w imieniu Miasta Stołecznego Warszawa rekomendowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich dwuetapowy konkurs (I etap — opracowanie studialne, II etap — praca konkursowa) na wykonanie koncepcji architektonicznej hali sportowej i stadionu lekkoatletycznego na warszawskiej Ochocie.

cel

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektonicznej hali sportowej i stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Wawelskiej 5 w Warszawie, a celem  jak czytamy w regulaminie wyłonienie najlepszej pod względem architektonicznym, urbanistycznym, funkcjonalnym i użytkowym koncepcji architektonicznej obiektów sportowych oraz zagospodarowania terenu objętego zakresem opracowania konkursowego.

warunki

Konkurs jest konkursem ograniczonym, dwuetapowym, rekomendowanym przez SARP.
Zadaniem konkursowym jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, koncepcji wielofunkcyjnej hali sportowej przeznaczonej do koszykówki i piłki siatkowej, o pojemności trybun minimum 6 tys. miejsc, stadionu lekkoatletycznego z salą treningową, zadaszonymi trybunami i pojemnością około 25 tys. miejsc (w miejscu istniejącego stadionu RKS „Skra”). Koncepcja konkursowa stadionu lekkoatletycznego musi być zgodna z wytycznymi dla stadionu II kategorii według klasyfikacji IAAF (World Athletics) (Międzynarodowa Federacja Lekkiej Atletyki), spełniać parametry do uzyskania certyfikatu IAAF (World Athletics) 1 klasy (CLASS 1 Athletic Facility Certificate) i być dostosowana dla potrzeb organizacji paraolimpijskich imprez lekkoatletycznych.
 
Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda — 130 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej;
  Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zostanie udzielona w dwóch częściach, pierwsza z nich obejmuje wykonanie koncepcji architektonicznej całości zakresu objętego konkursem na podstawie pracy konkursowej, z uwzględnieniem zaleceń sądu konkursowego i zamawiającego, opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej hali sportowej z nadzorami autorskimi oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych. Druga część obejmuje opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej stadionu lekkoatletycznego z nadzorami autorskimi wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych.
 • II Nagroda — 100 000 zł brutto
 • III Nagroda 80 000 zł brutto
 • Wyróżnienia — 60 000 zł brutto (przewidziane są dwie nagrody w formie wyróżnienia)

kalendarium

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 5.01.2023 r., godz. 16:00

Termin na złożenie opracowań studialnych w I i II etapie, licząc od daty wysłania zaproszenia do złożenia opracowań (I etap) lub prac (II etap) nie będzie krótszy niż 9 tygodni. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na ostatni tydzień czerwca 2023 roku.

sąd konkursowy

 • Piotr Lewicki – przewodniczący konkursu, SARP Kraków
 • Marcin Chruśliński – sędzia referent
 • Marlena Happach – Architekta Miasta, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
 • Przemysław Kaczkowski – SARP Warszawa
 • Renata Kaznowska – zastępczyni Prezydenta m.st Warszawy
 • Maciej Kowalczyk – SARP Warszawa
 • Bartosz Kusior – Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
 • Tomasz Majewski – wiceprezes PZLA
 • Ewa Malinowska-Grupińska – przewodnicząca Rady m.st. Warszawy
 • Janusz Samel – Biuro Sportu i Rekreacji
 • Wanda Stolarska – Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://architektura.um.warszawa.pl/konkurswawelska

regulamin

https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/80115/details

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE