Świdwin

termin składania prac

29.06.2022

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej bazy warsztatowej Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego — HIPERBAZA w Świdwinie

organizator: Powiat Świdwiński

Celem projektu, jak czytamy w regulaminie, jest stworzenie nowoczesnej bazy warsztatowej (HIPERBAZY) dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdwinie, o charakterystycznej formie architektonicznej nawiązującej do istniejącego zagospodarowania terenu i układu architektonicznego zapewniającego spójność i funkcjonalność poszczególnych elementów bazy warsztatowej.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, ekonomicznym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji architektoniczno-urbanistycznej bazy warsztatowej Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego HIPERBAZA w Świdwinie.
 
Historia rolniczej oświaty w Świdwinie sięga końca XIX wieku. Wówczas powstała pierwsza i jedyna tego typu szkoła w regionie. Dzisiejszy Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. S. Żeromskiego działa, mimo zmian nazwy i siedziby, od 1948 roku.
 
Na działce przy ulicy Szczecińskiej zlokalizowany jest kompleks budynków zespołu — gmach szkoły z salą gimnastyczną, internat, kuchnia ze stołówką, hala sportowa, warsztaty szkolne z salą gimnastyczną i budynki pomocnicze. Celem projektu, jak czytamy w regulaminie, jest stworzenie nowoczesnej bazy warsztatowej (HIPERBAZY) dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdwinie, o charakterystycznej formie architektonicznej nawiązującej do istniejącego zagospodarowania terenu i układu architektonicznego zapewniającego spójność i funkcjonalność poszczególnych elementów bazy warsztatowej. Ważne jest również zbudowanie bazy wpisującej się w nurt budownictwa ekologicznego, energooszczędnego, a także uwzględniającego założenia projektowania uniwersalnego, stworzenie warunków do nowoczesnej edukacji zawodowej i przyjaznego środowiska zapewniającego poprawę efektów nauczania.
 
W nowej bazie warsztatowej powinny się znaleźć: główny budynek warsztatów szkolnych z pracowniami praktycznymi, hala uprawowa, stacja diagnostyki i napraw, budynek garażowy, myjnia maszyn rolniczych, plac manewrowy i pozostałe elementy zagospodarowania.

warunki

Konkurs jest jednoetapowym konkursem ograniczonym, na podstawie którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji inwestycji. Konkurs jest rekomendowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Szczecin.
 
Szczegółowy opis konkursu zawarty jest w regulaminie.

kalendarium

Ostateczny termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu, dotyczących przygotowania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 24.02.2022 r.

Termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie z niezbędnymi załącznikami: do 10.03.2022 r., do godziny 14.00

Informacja o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu do udziału w konkursie oraz zaproszenie do składania prac konkursowych: do 25.03.2022 r.

Ostateczny termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu, dotyczących prac konkursowych: do 7.04.2022 r.

Ostateczny termin składania prac konkursowych: do 29.06.2022 r., do godziny 14.00

Ogłoszenie wyników: do 21 lipca 2022 r.

nagrody

I Nagroda – 30 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej
II Nagroda – 20 000 zł brutto
III Nagroda – 10 000 zł brutto
Wyróżnienie – dwa wyróżnienia w wysokości 5 000 zł brutto każde

sąd konkursowy

  • Dariusz Herman – SARP Koszalin, Przewodniczący
  • Miłosz Raczyński – SARP Szczecin, Sędzia Referent
  • Jakub Gołębiewski – SARP Szczecin, Asystent Sędziego Referenta (bez prawa głosu)
  • Jacek Lenart – SARP Szczecin
  • Maciej Siekierski – Politechnika Koszalińska
  • Zdzisław Pawelec – Wicestarosta Powiatu Świdwińskiego
  • Daniel Nowak – Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdwinie
  • Janusz Helwig – Sekretarz Konkursu
  • Justyna Mlak – zastępczyni Sekretarza Konkursu

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu.

warunki

https://powiatswidwinski.ezamawiajacy.pl/pn/powiatswidwinski/demand/notice/public/51712/details?fbclid=IwAR1XKMAT49uoSkWpUEtrUqms2hLUcn_3EVCT5LzFtasI-Up90Lttd0AzVVw

regulamin

https://powiatswidwinski.ezamawiajacy.pl/pn/powiatswidwinski/demand/notice/public/51712/details?fbclid=IwAR1XKMAT49uoSkWpUEtrUqms2hLUcn_3EVCT5LzFtasI-Up90Lttd0AzVVw

Obiekt roku 2022 w systemach ALUPROF
Płyty elewacyjne [pictura] z włóknocementu - EQUITONE
BRUK-BET – Ekologiczne nawierzchnie brukowe
TRENDY [2022] - Podłogi, posadzki, wycieraczki systemowe, tarasy – trendy 2022