Ogólnopolski

termin składania prac

13.06.2022

Konkurs na najlepsze prace i publikacje naukowe mające znaczenie dla wykonywania zawodu architekta

organizator: Krajowa Rada Izby Architektów RP

Izba Architektów RP organizuje pierwszą edycję konkursu na najlepsze prace i publikacje naukowe mające znaczenie dla wykonywania zawodu architekta. Zgłoszenia w trzech kategoriach można wysyłać do 13 czerwca 2022 roku.

cel

W duchu budowania stałych relacji między środowiskiem zawodowym architektów skupionym w Izbie Architektów RP a ośrodkami naukowymi mającymi wpływ na metody i efekty kształcenia, Izba Architektów postanowiła ustanowić Nagrodę za najlepsze prace i publikacje naukowe mające znaczenie dla wykonywania zawodu architekta.

„Intencją ustanawiającego nagrodę jest budowa mostów między nauką a praktyką wykonywania zawodu architekta. Nagrodzone prace powinny wnosić wiedzę, która może posłużyć Izbie w jej działaniach statutowych lub wnosić wiedzę, którą może istotnie przełożyć się na pracę architekta” — czytamy w regulaminie konkursu.

Konkurs ma na celu wybranie najlepszych prac naukowych, których wnioski mogą mieć wpływ na praktyczne aspekty pracy architekta lub mogą być wykorzystane w statutowych działaniach Izby Architektów RP.

warunki

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnego wniosku.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

  • kategoria I – rozprawy doktorskie i habilitacyjne o tematyce architektonicznej,
  • kategoria II – inne prace naukowe o tematyce architektonicznej,
  • kategoria III – krajowe publikacje i prace naukowe w innych dziedzinach nauki mających wpływ na wykonywanie zawodu architekta i architekturę.

Prace z kategorii I mogą być zgłaszane tylko przez członków Izby. Praca konkursowa powinna być obroniona lub po raz pierwszy opublikowana nie wcześniej niż trzy lata przed rokiem edycji konkursu.

nagrody

Komisja przyznaje trzy nagrody w wysokości 10 tys. zł każda. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach konkursowych.

kalendarium

  • termin wysłania zgłoszeń – do 13 czerwca 2022 roku,
  • wyniki – termin zostanie podany niebawem na stronie konkursu.

komisja konkursowa

Wyboru prac dokonuje komisja konkursowa, składająca się z siedemnastu członków, w której skład wejdą przedstawiciele izb okręgowych oraz osoba wskazana przez Prezes Krajowej Izby Architektów.

Komisję będą tworzyć członkowie Izby posiadający szczególne kompetencje w zakresie dorobku projektowego lub doświadczenie naukowe, wystarczające do merytorycznej oceny pracy.

więcej informacji

Regulamin ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi składania zgłoszeń dostępny jest na stronie konkursu.

warunki

https://www.izbaarchitektow.pl/pokaz/konkurs_na_najlepsze_prace_i_publikacje_naukowe,1816

regulamin

https://www.izbaarchitektow.pl/pliki/1816_regulamin_prace_doktorskie_zal_uchwala_o-16-v-2022_6286160c1ba95.pdf

Guardian Sun®
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
INSPIRACJE