Augustów

termin składania prac

15.02.2022

Konkurs na opracowanie koncepcji kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Nettą wraz z wieżą widokową i zagospodarowaniem terenu

organizator: Gmina Miasto Augustów

Gmina Miasto Augustów organizuje jednoetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na projekt kładki pieszo-rowerowej i wieży widokowej w miejscu wypływu rzeki Netty z jeziora Necko. Proponowane rozwiązanie ma nie tylko odpowiadać potrzebom zagospodarowania terenu nad augustowskim jeziorem, ale także stać się ciekawą atrakcją turystyczną.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania — koncepcji architektonicznej kładki pieszo‑rowerowej w Augustowie, zlokalizowanej w miejscu wypływu rzeki Netty z jeziora Necko, oraz systemu ciągów komunikacyjnych, w tym także pieszo‑rowerowego łączącego projektowaną kładkę z plażą Bielnik oraz ulicą Nad Nettą, a także wieży widokowej z tężnią i parkiem ekologicznym. Zgłaszaną na konkurs propozycję powinny wyróżniać walory przestrzenne, architektoniczne i funkcjonalno‑użytkowe przy optymalnych wskaźnikach ekonomicznych i atrakcyjnych założeniach programowych. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, jak czytamy w regulaminie, wybrana zostanie najlepsza praca odpowiadająca potrzebom zagospodarowania terenu jako funkcjonalnej przestrzeni publicznej, a także uwzględni wymóg, aby przedstawione rozwiązanie było ciekawą atrakcją turystyczną.

warunki

Konkurs architektoniczno‑urbanistycznego na opracowanie koncepcji projektowej kładki pieszo‑rowerowej nad rzeką Nettą wraz z wieżą widokową i zagospodarowaniem terenu jest konkursem jednoetapowym. Wybrana koncepcja, po uwzględnieniu pokonkursowych zaleceń Sądu Konkursowego, będzie stanowiła podstawę do sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej obiektu i innych opracowań planistycznych według potrzeb Zamawiającego.
 
Proponowana kładka powinna między innymi umożliwiać przejście lub przejazd rowerem i uwzględniać trybuny z widokiem na jezioro. Z kolei wieża widokowa (o maksymalnej wysokości 50 metrów) na całej wysokości powinna mieć miejsca siedzące, z których podziwiać będzie można okolicę we wszystkich kierunkach oraz być wyposażona w windę. Wewnątrz wieży należy uwzględnić także tężnię lub inhalatorium.
 
Szczegółowy opis konkursu zawarty jest w regulaminie.

kalendarium

Termin składania prac konkursowych: do 15.02.2022 r. do godziny 15:00

nagrody

I Nagroda – 30 000 zł brutto oraz zaproszenie autora lub autorów wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
II Nagroda – 20 000 zł brutto
III Nagroda – 10 000 zł brutto

sąd konkursowy

arch. Wojciech Rafałko — przewodniczący
Magdalena Sokołowska — zastępca przewodniczącego
arch. Paweł Kotwica
arch. Magdalena Kotwica
arch. Cezary Gierszewski
Tomasz Dobkowski
Emilia Wierzbicka
sekretarz konkursu (bez prawa głosu):
Bartosz Cichy
Olga Krause — zastępcą sekretarza

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu.

warunki

https://bip.um.augustow.pl/przetargi/zamowienia-publiczne-miasta-augustow-przed-2022-r/zamwienia_publiczne_miasta_augustw_w_2021_r/zp271162021-regulamin-konkursu-architektoniczno-urbanistycznego-na-opracowanie-koncepcji-projektowej-kladki-pieszo-rowerowej

regulamin

https://bip.um.augustow.pl/przetargi/zamowienia-publiczne-miasta-augustow-przed-2022-r/zamwienia_publiczne_miasta_augustw_w_2021_r/zp271162021-regulamin-konkursu-architektoniczno-urbanistycznego-na-opracowanie-koncepcji-projektowej-kladki-pieszo-rowerowej

Pełna deska tarasowa perfekcyjnie imitująca drewno
Laminaty architektoniczne EASYDECOR – połączenie atrakcyjności z użytecznością
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE