Warszawa

termin składania prac

20.02.2023

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej

organizator: Polska Opera Królewska | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | inwestor: Polska Opera Królewska | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Polska Opera Królewska wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiły konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej, który zlokalizowany zostanie na terenie Łazienek.

Polska Opera Królewska wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiły konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej, który zlokalizowany zostanie na terenie Łazienek.

Cel

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji budynku Polskiej Opery Królewskiej (POK) wraz z zagospodarowaniem terenu, w obszarze wskazanym w załączniku jako zakres opracowania konkursowego.

Konkurs jest konkursem realizacyjnym, w którym nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (Uczestnika konkursu) wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

Warunki

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

 • Atrakcyjność oraz oryginalność proponowanych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych,
 • Trafność wpisania obiektu w istniejący kontekst urbanistyczny oraz powiązania kompozycyjne, funkcjonalne, widokowe i komunikacyjne z otoczeniem,
 • Jakość proponowanych rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych budynku Operowego w tym rozwiązań akustycznych,
 • Zastosowane rozwiązania proekologiczne i energooszczędne.

Nagrody

 • I Nagroda — 200 000 złotych brutto
 • II Nagroda — 150 000 złotych brutto
 • III Nagroda — 100 000 złotych brutto
 • Trzy nagrody pieniężne w formie wyróżnień — 50 000 złotych brutto

Kalendarium

 • Wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu (tura 1) — 23.01.2023 r.
 • Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie — 27.01.203 r. do godziny 12:00
 • Dopuszczenie do udziału w konkursie — 20.02.2023 r.
 • Wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu (tura 2) — 15.03.2023 r.
 • Opracowania studialne — składanie — 28.04.2023 r. do godziny 15:00
 • Kwalifikacja do etapu II konkursu — 29.05.2023 r.
 • Wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu (tura 3) — 03.07.2023 r.
 • Składanie postaci elektronicznej oraz postaci fizycznej (plansze i opis) — 25.08.2023 do godziny 15:00
 • Prace konkursowe — składanie makiety — 04.09.2023 do godziny 15:00
 • Ogłoszenie wyników konkursu — 14.09.2023 r.

Sąd Konkursowy

 • dr hab. Magdalena Kozień-Woźniak – Przewodnicząca Sądu Konkursowego. Profesor Politechniki Krakowskiej, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Członek Komisji Architektury i Urbanistyki PAN Oddział w Krakowie, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków.
 • Iwona Pastwa-Zarychta – Członek Sądu Konkursowego. Zastępca Dyrektora – ds. Finansów i Administracji Polska Opera Królewska.
 • dr hab. Zbigniew Myczkowski – Członek Sądu Konkursowego. Profesor Politechniki Krakowskiej, Członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Rady Ochrony Zabytków i Głównej Komisji Konserwatorskiej.
 • Piotr Walkowiak – Członek Sądu Konkursowego. Przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • Jacek Lenart – Sędzia referent. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Szczecin.
 • Marek Szeniawski – Członek Sądu Konkursowego Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski.
 • Wojciech Wagner – Członek Sądu Konkursowego. Zastępca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Miasta Warszawy.
 • Piotr Lewicki – Członek Sądu Konkursowego. Zastępca Przewodniczącego Kolegium Sędziów Konkursowych SARP Oddział Kraków, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków,
 • dr hab. Piotr Lorens – Członek Sądu Konkursowego. Profesor Politechniki Gdańskiej,

Sekretarzem konkursu jest Rafał Mroczkowski.

 

Więcej informacji w regulaminie i na stronie konkursu

warunki

https://konkurs.operakrolewska.pl/

regulamin

https://konkurs.operakrolewska.pl/wp-content/uploads/2022/12/regulamin_konkursu_pok.pdf

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE