Oświęcim

termin składania prac

19.07.2021

Konkurs na opracowanie koncepcji plastycznej oraz architektoniczno-budowlanej wraz z uwzględnieniem wytycznych konserwatorskich dla wystawy pn. „Polacy w KL Auschwitz. Mieszkańcy ziemi oświęcimskiej w czasie II wojny światowej.”

organizator: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji plastycznej oraz architektoniczno-budowlanej dla nowej wystawy „Polacy w KL Auschwitz. Mieszkańcy ziemi oświęcimskiej w czasie II wojny światowej. Ekspozycja zajmie dwa piętra historycznego bloku 15 w byłym obozie Auschwitz I. Konkurs ma charakter realizacyjny.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie możliwie najlepszej (pod względem artystycznym, plastycznym, merytorycznym oraz architektoniczno-budowlanym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym) koncepcji plastycznej oraz architektoniczno-budowlanej wraz z uwzględnieniem wytycznych konserwatorskich dla wystawy pn. „Polacy w KL Auschwitz. Mieszkańcy ziemi oświęcimskiej w czasie II wojny światowej.” znajdującej się w bloku A-15 na terenie muzeum.

warunki

Konkurs ma charakter realizacyjny, jednoetapowy. Uczestnikiem konkursu może być: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (zarówno krajowa jak i zagraniczna). Podmioty te mogą brać udział w konkursie samodzielnie lub zespołowo.

Prace konkursowe powinny uwzgledniać opracowane przez organizatora wytyczne merytoryczne i być zgodne z treścią i wymową merytoryczną scenariusza wystawy.

Koncepcja konkursowa powinna przedstawiać:

 • rozwiązania projektowe w zakresie architektury wnętrz i ukształtowania warstwy plastycznej wystawy oraz innych przestrzeni znią związanych, opracowane w oparciu o różnorodne środki przekazu i techniki stosowane wnowoczesnym muzealnictwie
 • rozwiązania projektowe w zakresie architektoniczno-budowlanym uwzględniające wytyczne konserwatorskie, umożliwiające realizację wystawy w bloku.

Ze względu na wyjątkowy charakter i wartość historyczną Miejsca Pamięci Auschwitz, Pomnika Męczeństwa – Pomnika Zagłady prace konkursowe powinny być podporządkowane zabytkowemu charakterowi obiektów i wykonane z poszanowaniem substancji zabytkowej.

Szczegółowe warunki uczestnictwa i wytyczne dot. prac konkursowych dostępne są w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 17.07.2021 r.

Szczegółowe informacje na temat kolejnych etapów konkursu u organizatora.

nagrody

 • I nagroda: 25 000 zł
 • II nagroda: 15 000 zł
 • III nagroda: 10 000 zł

Sąd konkursowy przewiduje również możliwość przyznania wyróźnień honorowych.

sąd konkursowy

 • Przewodniczący Sądu Konkursowego: prof. Rafał Ziembiński – architekt wnętrz
 • Sędzia referent: Robert Płaczek – kierownik projektu Nowej Wystawy Polskiej, Państwo-we Muzeum Auschwitz-Birkenau (PMA-B)
  Członekowie:
 • dr Piotr Lewicki – architekt
 • Andrzej Kacorzyk – zastępca dyrektora
 • Jolanta Banaś-Maciaszczyk – Konserwacja, PMA-B
 • Danuta Majewska-Motyl – Konserwacja, PMA-B
 • dr Piotr Setkiewicz – Centrum Badań, PMA-B
 • Magdalena Drzyżdżyk – Inwestycje PMA-B
 • Aleksandra Skarbińska – architekt, PMA-B
 • Bartosz Bartyzel – Biuro Prasowe
 • Tomasz Michaldo – Metodyka Oprowadzania, PMA-B
 • Zuzanna Janusik – Wystawiennictwo, PMA-B
 • Katarzyna Półtorak – architekt, PMA-B
 • Sekretarz konkursu, bez prawa głosu: Beata Juszczyk

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania znajdują się na stronie organizatora konkursu.

regulamin

https://bip.malopolska.pl/api/files/2655133

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE